Artikel 1-aansluiting

Een Artikel 1-aansluiting is een kleinverbruikaansluiting (maximaal 3 x 80 ampère) die als grootverbruikaansluiting wordt behandeld. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheden van de gebruiker, de netbeheerder en de energieleverancier anders. Als uw aansluitingen aan de voorwaarden voldoen, mag u als gebruiker kiezen of u ze wilt aanmerken als Artikel 1-aansluitingen.

Voorwaarden Artikel 1-aansluitingen

U kunt kleinverbruikaansluitingen alleen laten aanmerken als Artikel 1-aansluitingen als u ze gebruikt voor:

 • openbare verlichting of verkeerslichten;
 • riolering, bemaling, waterzuivering of transport en distributie van water;
 • het beheer en exploitatie van telecommunicatie- en kabelnetwerken;
 • vervoer van goederen of personen per trein;
 • mijnbouwkundige activiteiten (zout, gas, olie, aardwarmte et cetera).

Daarnaast moet u meerdere aansluitingen hebben én moet de totale capaciteit van de aansluitingen groter zijn dan 2 MVA. U mag het gebruiksdoel van de aansluitingen op een later moment niet wijzigen.

Deze voorwaarden zijn vastgelegd in artikel 1, lid 2/3 van de Elektriciteitswet. U kunt als gebruiker zelf kiezen of u kleinverbruikaansluitingen die aan de voorwaarden voldoen wilt laten behandelen als Artikel 1-aansluitingen. Dat mag dus, maar het hóeft niet.

Belangrijkste verschillen

  Kleinverbruikaansluiting  Artikel 1-aansluiting 
Meetverantwoordelijke  Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor het plaatsen, onderhouden en uitlezen van (slimme) meters. U hebt geen aparte meetverantwoordelijke nodig. U sluit zelf een contract af met een meetverantwoordelijke voor het plaatsen en onderhouden van meters en het uitlezen van meetdata.
Contract netbeheerder U hoeft niet zelf een contract met uw netbeheerder te sluiten. Dat doet uw energieleverancier namens u. U sluit zelf een aansluit- en transportovereenkomst af met uw netbeheerder.
Facturatie netbeheerkosten Via uw energieleverancier betaalt u uw netbeheerder, onder andere voor het transport van energie. U krijgt hiervoor 1 factuur per aansluiting. U kiest hoe u wilt betalen voor het transport van energie: rechtstreeks aan uw netbeheerder of via uw energieleverancier (als u daarvoor aparte afspraken maakt).
Keuze netbeheerder Wie de netbeheerder van een aansluiting is, hangt af van uw locatie. U hebt hierin geen keuze. Onder voorwaarden kunt u zelf kiezen wie uw aansluiting aanlegt, wijzigt, onderhoudt of verwijdert. De netbeheerder in uw gebied moet hier wel mee instemmen.
Leveringszekerheid Bij een eventueel faillissement van uw energieleverancier, neemt een andere leverancier uw contract over. Dat is vastgelegd in de Energiewet. Bij een eventueel faillissement van uw energieleverancier of meetbedrijf, bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten met nieuwe partijen.

 

Geen verschil tarief netbeheerder

Voor een Artikel 1-aansluiting brengen wij als netbeheerder maandelijks dezelfde tarieven in rekening als voor kleinverbruikaansluitingen voor consumenten. Op onze tarievenpagina staan de actuele periodieke tarieven elektriciteit.

Aanvragen of wijzigen van Artikel 1-aansluitingen

 • Via mijnaansluiting.nl kunt u nieuwe Artikel 1-aansluitingen aanvragen.
 • Per november 2020 kunt u uw Artikel 1-aansluiting(en) via mijnaansluiting.nl ook laten verwijderen, laten verplaatsen en/of de capaciteit laten verzwaren/verlichten. Tot die tijd kan dat via dit formulier dat u invult en als bijlage mailt naar: multisites@enexis.nl.
De tarieven voor onze werkzaamheden zijn gelijk aan die voor kleinverbruikaansluitingen en zijn te vinden op de pagina Kosten werkzaamheden.  

Meer informatie?

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons Multisiteloket op telefoonnummer 088 857 34 40. Dit loket is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar multisites@enexis.nl.

Veelgestelde vragen

Aanvraag

 • Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt als u uw aanvraag gaat doen: 
  - Capaciteit van de nieuwe aansluiting; 
  - Aansluitadres; 
  - Plattegrond en situatieschets van de plek waar de nieuwe aansluiting moet komen; 
  Contactgegevens van de contractant, van de contactpersoon tijdens de werkzaamheden en contactgegevens voor facturatie.
 • Op mijnaansluiting.nl moet u zich eerst registreren (als u nog geen inlog hebt). Daarna vult u het aanvraagformulier in. U kunt daarbij al een gewenste datum voor de werkzaamheden opgeven.
 • Na het verzenden van uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging.

Offerte

 • Binnen uiterlijk 10 werkdagen belt een medewerker van de Enexis-vestiging in uw regio u om uw wensen door te spreken.
 • Daarna mailen wij u een offerte voor onze werkzaamheden. Deze offerte is 3 maanden geldig.
 • Als wij uw ondertekende offerte hebben ontvangen, is uw opdracht voor de werkzaamheden definitief.

Opdrachtbevestiging met EAN-code

U krijgt binnen 2 werkdagen nadat wij uw ondertekende offerte hebben ontvangen, een opdrachtbevestiging. Hierin staat de EAN-code van de nieuwe aansluiting. Deze hebt u nodig voor het afsluiten van contracten met een energieleverancier en een meetverantwoordelijke.

U regelt tijdig de benodigde contracten

Voordat wij de nieuwe aansluiting opleveren, controleren wij of u contracten hebt afgesloten met een energieleverancier en een meetverantwoordelijke. Zorg er dus voor dat u dit tijdig regelt.

Planning werkzaamheden door aannemer

 • Wij besteden de werkzaamheden uit een aannemer. De aannemer neemt contact met u op om een voorlopige planning af te spreken en bevestigt de gemaakte afspraken. Het kan zijn dat hij voorafgaand aan de werkzaamheden langskomt om de situatie ter plekke te bekijken.
 • De aannemer neemt opnieuw contact op als de planning definitief wordt. Dat doet hij uiterlijk 5 werkdagen voor de voorlopige plandatum. Ook deze afspraken bevestigt hij per e-mail.

Oplevering

Als u uw contracten met uw energieleverancier en meetverantwoordelijke tijdig hebt afgesloten, levert de aannemer de aansluiting bedrijfsklaar op en kunt u deze in gebruik nemen.  

De wet maakt verschil tussen groot- en kleinverbruikaansluitingen op basis van de capaciteit van de aansluiting. Een kleinverbruikaansluiting heeft een capaciteit van maximaal 3 x 80 ampère. Alle aansluitingen die groter zijn, vallen in de categorie grootverbruik. Hierop geldt één uitzondering: de Artikel 1-aansluiting (ook wel Artikel 1 lid 2/3-aansluiting genoemd). 
De wetgever gaat ervan uit dat de bedrijven/organisaties die aan alle voorwaarden voldoen, een puur zakelijk karakter hebben en geen behoefte hebben aan de bescherming die wettelijk is geregeld voor kleinverbruikers.

 • Bij de aanleg van en werkzaamheden aan een Artikel 1-aansluiting gelden de ‘Algemene voorwaarden dienstverlening en uitvoering werkzaamheden’.
 • Voor het transport van energie gelden de voorwaarden voor grootverbruikers: de ‘Algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers’

Naar onze voorwaarden.