Asbest in de meterkast

In de meterkasten waarin monteurs dagelijks aan het werk zijn, kan asbest verwerkt zijn. Onze monteurs zijn daarom opgeleid om asbest te herkennen. Veiligheid staat bij ons voorop. Daarom werken wij met strikte regels.

Sleutelen in meterkast

Hebt u van ons bericht gekregen dat er vermoedelijk asbest in uw meterkast zit? Dan hoeft u zich hierover niet direct zorgen te maken. Asbest is namelijk zelden schadelijk als dit niet is bewerkt. In veel gevallen gaat het om asbestvilt. Dat is een materiaal dat achter de meterplaat zit. Dit is lang niet altijd goed zichtbaar, maar onze mensen zijn getraind om dit te herkennen.

Hoe gaan we verder?

Als wij asbest aantreffen, bepalen we eerst welke risico’s onze klanten en monteurs lopen. Daarna zetten we onze werkzaamheden op een veilige manier voort. Enexis Netbeheer gebruikt bijvoorbeeld een andere techniek bij het plaatsen van een andere meter.

Man met meter

Als u zelf het asbest moet verwijderen

Als u als eigenaar opdrachtgever bent van werkzaamheden kan het zijn dat wij u in sommige gevallen vragen om het asbest te (laten) verwijderen. We doen dit pas als onze monteur heeft aangegeven dat we niet kunnen werken zonder een asbestbesmetting te veroorzaken. Of als de situatie bij het uitvoeren van de werkzaamheden niet veilig genoeg is voor u of voor onze monteurs. In dat geval is de volgende informatie van belang:

  • De aanwezigheid van asbest kunt u laten onderzoeken door een gecertificeerd asbest-inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf kan, als dat nodig is, asbest voor u op een veilige manier verwijderen. Op de website Stichting Certificatie Asbest staan de partijen die deze werkzaamheden uit kunnen voeren.
  • Als u een asbestsaneerder inschakelt, zal deze saneerder Enexis Netbeheer vragen om de elektriciteit tijdelijk af te sluiten als de saneerder de werkzaamheden uitvoert. Woont u in een flat? Dan informeren wij ook uw medebewoners dat zij even geen elektriciteit zullen hebben.
  • Hebt u asbest (laten) verwijderen? Laat een onafhankelijk laboratorium vervolgens controleren of de verwijdering goed is uitgevoerd. U ontvangt hiervan dan een ‘vrijgaverapport’. Als u een nieuwe afspraak met ons maakt voor werkzaamheden, vragen wij om dat vrijgaverapport. We mogen ons werk alleen hervatten als we dit rapport hebben.
Elektriciteit verlichten

Goed om te weten

  • Als u om advies hebt gevraagd, kan het zijn dat u het asbest zelf mag verwijderen. Dit geldt alleen als het asbesthoudende materiaal niet beschadigd is. Bedenk wel dat asbest NIET bewerkt mag worden (schroeven, schuren, breken etc).
  • U mag het asbest alleen verwijderen als er geen asbestvezels vrij kunnen komen én als u het materiaal veilig verpakt afvoert. Uw gemeente beslist hierover. Dien daarom altijd een (sloop)melding in bij uw gemeente voordat u asbest verwijdert.
  • U bent niet verplicht om asbest te laten verwijderen. Asbest dat ‘opgesloten’ zit en dat u niet kunt aanraken, is veilig. Maar als u ervoor kiest om asbest niet te (laten) verwijderen, kunnen wij de gevraagde werkzaamheden misschien niet uitvoeren.
  • De eigenaar of verhuurder van een pand kan verantwoordelijk gesteld worden voor het verwijderen van de asbest. Als u uw woning huurt, neem dan contact op met de eigenaar van het pand.