monteur met slimme meter

Energiemeters testen

Voordat een meter van Enexis Netbeheer een meterkast in ‘mag’, is het apparaat uitgebreid getest. Onze meters moeten voldoen aan strenge eisen: ze moeten veilig zijn en goed meten. Op slimme meters zitten allerlei extra functies die goed moeten werken. En de software van deze meters moet voldoen aan privacy- en security-eisen.

Ook als meters eenmaal hun werk doen, blijven we ze controleren en testen. En niet alleen wij onderzoeken meters, ook de producenten van meters en onafhankelijke derden doen dat. 

Eisen aan energiemeters 

 1. U moet erop kunnen vertrouwen dat de meterstanden die onze meters leveren echt kloppen. Daarom is er de Metrologiewet. Deze wet verplicht ons om alleen goedgekeurde, geijkte meters te installeren. In de praktijk betekent dit dat onze meters voldoen aan specificaties die horen bij een Europese richtlijn (Measuring Instruments Directive, ofwel MID). Onze meterleverancier keurt elke meter volgens de regels.
 2. Slimme meters kunnen meterstanden verzenden via telecommunicatie en geven net als een mobiele telefoon straling af. De apparaten moeten daarom net als mobiele telefoons voldoen aan wettelijke regels en normen. Daar letten we dus op als we meters inkopen. Daarnaast hebben de Nederlandse netbeheerders gezamenlijk eisen opgesteld om de privacy en security te waarborgen. En Enexis Netbeheer volgt de gedragscode Slim Netbeheer waarin staat hoe de Nederlandse netbeheerders omgaan met de gegevens uit de slimme meter. 

  Lees meer over Privacy en de slimme meter

Tot slot stellen wij als netbeheerder eisen aan de leveranciers van meters omdat we willen dat die op een efficiënte, verantwoorde en veilige manier worden gemaakt.

Welke tests ondergaan onze meters?

Het ijken van een elektriciteitsmeter gebeurt met speciale ijkmeters. Deze sturen verschillende stromen door de meter en stellen meetfouten vast. Het ijken vindt plaats in een ijklaboratorium of bij u thuis. Bij Enexis Netbeheer hebben we speciale ijkkoffers die we mee kunnen nemen naar onze klanten. Zo kunnen we meters die al zijn geïnstalleerd, controleren. 

Op een vergelijkbare manier ijken we gasmeters. We sturen een bepaalde hoeveelheid gas door de gasmeter en stellen met speciale eventuele ijkapparatuur meetfouten vast. Als een gasmeter al is geïnstalleerd, moeten we die demonteren om hem te kunnen testen. Voor de test huren wij meetspecialisten in en eventueel een meetwagen met apparatuur. Of we sturen de meter naar een speciaal meetlaboratorium. 

Lees meer over Meteronderzoek aanvragen  

Een slimme meter heeft allerlei extra functies, vergeleken met de traditionele draaischijfmeter. Ook kunt u er energieverbruiksmanagers op aansluiten. Daarvoor heeft het apparaat verschillende virtuele ‘poorten’ en een geheugen. Er draait software op de meter en het apparaat kan ‘praten’ met onze computersystemen. Deze datacommunicatie loopt via mobiele telefonie-netwerken (GPRS, CDMA of LTE). Om ervoor te zorgen dat alles blijft werken, ondergaan de meters allerlei tests. 

 • Op de P1-poort kunt u met een stekker een energieverbruiksmanager aansluiten om uw energieverbruik goed in de gaten te houden. Met veelgebruikte populaire energieverbruiksmanagers doen we tests op nieuwe metertypes. Blijven die hun werk goed doen?
 • De P2-poort verbindt de elektriciteitsmeter met de gasmeter, via een kabeltje of draadloos RF-signaal. We testen of de 2 meters op de juiste manier communiceren. Lukt het om de gasmeterstanden uit te lezen? En kunnen we de software van de gasmeter goed updaten via de elektriciteitsmeter?
 • De server van Enexis Netbeheer gebruikt de virtuele P3-poort van de elektriciteitsmeter om meterstanden, software en andere gegevens uit te wisselen. We testen of we de verbinding tussen de server en de meter werkt.
 • De P4-poort werkt op dezelfde manier als de P3-poort, maar wordt voor een ander doel gebruikt. De server van Enexis Netbeheer haalt alleen data op via de P4-poort als uw energieleverancier of andere derden daarom vragen. 

Privacy en security
Voor we een nieuw type meter gaan gebruiken of grote software-updates doorvoeren, laten we een gespecialiseerd bedrijf testen of de software en alle gegevens in de meter goed beschermd zijn. Het mag een onbevoegde niet lukken om de meter te kraken en bijvoorbeeld gegevens uit te lezen, meterstanden te veranderen of de besturing van het apparaat over te nemen. Ook testen security-specialisten of ze het voor elkaar kunnen krijgen dat de meter niet meer (goed) werkt. Als er iets niet in orde is, nemen we de meter niet in gebruik.

Lees meer op De meter en uw gegevens

Als er aanleiding is om te twijfelen aan de veiligheid van een meter, willen we alles uitsluiten. Veiligheid gaat vóór alles. Zo hebben we KIWA bijvoorbeeld gasmeters laten controleren op verschillende manieren: 

 • Triltest: de meter ligt 20 uur lang op een trilbank; 
 • Droptest: een gewicht valt op de meter. Zo testen we of de beugel waaraan de meter is opgehangen, sterk genoeg is. En of de meter tegen een flinke klap kan;
 • Buigtest: de meter krijgt een gewicht tegen zich aan gedrukt;
 • Klimaattest: de meter ligt in klimaatkasten met een temperatuur van -50°C tot +70° Celcius.
 • Lekdichtheidstest: in een luchtdichte ruimte wordt de gasmeter onder druk gezet om te controleren of de naad goed dicht zit.

Natuurlijk moet een meter tegen een stootje kunnen. Maar we raden wel af om de meterkast te gebruiken voor de opslag van spullen.

Wanneer testen we meters?

 • Nieuwe of aangepaste meter betekent: testen
  We doen metertests als we een nieuw type meter in gebruik nemen. En ook als een meter nieuwe functies krijgt, of als er iets verandert aan de software. We ijken in al die gevallen de meter en we testen de ‘slimme’ functies. Pas als een meter succesvol door alle tests is gerold, nemen we het apparaat in gebruik. In totaal hebben we op dit moment meer dan 100 verschillende metertypes geïnstalleerd bij onze klanten. 
 • Steekproeven na inkoop van meters
  Slimme meters kopen we in grote partijen in. Van elke partij houden we een aantal meters apart. We nemen een representatieve steekproef en controleren of de meters voldoen een de kwaliteits- en veiligheidseisen en of ze werken volgens de specificaties.
 • Onderzoek naar meters met storing
  Treedt er een storing op in de meter bij u thuis die onze monteur niet (meteen) kan oplossen? Dan wisselt hij de meter om voor een nieuwe. In ons laboratorium onderzoeken we naderhand de oude meter. De resultaten van ons onderzoek gaan naar een landelijke database. De Nederlandse netbeheerders en de meterleveranciers gebruiken al die gegevens om de meters zelf en de installatie ervan door monteurs, te verbeteren.
 • Steekproeven onder meters die in gebruik zijn
  Om ervoor te zorgen dat onze meters goed blijven werken als we ze eenmaal hebben geïnstalleerd, doen we steekproeven. We controleren onder andere of eventuele meetfouten binnen de wettelijke grenzen blijven. Hoe meer meters er van een bepaald type in omloop zijn, des te groter is de steekproef. Alle Nederlandse netbeheerders doen dit soort steekproeven en delen de resultaten ervan met elkaar. Als een bepaald type meter wordt afgekeurd, vervangen de netbeheerders binnen 1,5 jaar alle meters van dit type die al zijn geïnstalleerd bij klanten.
  Meer over ons Steekproefonderzoek
 • Meteronderzoek op verzoek  
  Regelmatig krijgen wij van klanten de vraag of we de meter bij hen thuis kunnen komen onderzoeken. Ze denken dat de meter niet goed meet, wat zorgt voor een hoge energierekening. Doordat we onze meters uitgebreid testen, komt het zelden voor dat een meter inderdaad niet goed werkt. Daarom vragen we onze klanten altijd eerst om het verbruik goed te bekijken. Wilt u een meter vervolgens toch door een meetspecialist laten onderzoeken? Dan kan dat tegen betaling. Blijkt de meter inderdaad niet goed te werken, dan vervangen we natuurlijk de meter en krijgt u uw geld terug. 

  Meer over Zelf een meteronderzoek aanvragen  

Zilveren meter

ongeverfde gasmeter 

Een van de slimme gasmeters die we installeren bij onze klanten, kreeg in 2016 een make-over. Vroeger was de meter grijs gespoten, nu is ie ‘blank’ en dus zilver van kleur. Dat scheelt verf, water en energie bij de productie. En als de meter uiteindelijk vervangen moet worden, houden we minder milieuvervuilend afval over.