monteur met slimme meter

De slimme meter en uw gegevens

De slimme gas- en elektriciteitsmeter registreert meetgegevens en slaat ze op in het geheugen. U kunt uw meterstanden zelf aflezen op het display en de meter kan ze ook draadloos doorsturen. Dat gebeurt alleen met uw toestemming. Wie kunnen uw gegevens krijgen en welke keuzes hebt u hierbij?

Slimme meter met standaardinstelling

Er zijn 3 verschillende partijen die uw meetgegevens kunnen krijgen en gebruiken:

1. Energieleverancier
Als uw energieleverancier ons om uw meterstanden vraagt, leveren wij ze aan voor:

 • Inzicht in uw energieverbruik
  Uw energieleverancier vraagt en krijgt iedere maand uw meterstanden voor het maken van een verbruiksoverzicht. U krijgt deze overzichten om u meer inzicht te geven in uw gas- en elektriciteitsverbruik door het jaar heen. U kunt bijvoorbeeld makkelijker in de gaten houden of de hoogte van uw voorschot nog klopt met uw energieverbruik.
  Sinds oktober 2020 lezen wij ook dagstanden van uw slimme meter(s) uit voor uw energieleverancier. Deze standen bewaren we 24 maanden in onze database. Dit zijn we verplicht volgens de Elektriciteitswet. Als u hier vragen over hebt, kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.
 • Jaarafrekening
  Voor uw jaarafrekening hoeft u zelf geen meterstanden meer aan te leveren aan uw energieleverancier. En omdat wij actuele meterstanden aanleveren, hoeft uw leverancier geen meterstanden meer te berekenen. Dat zorgt voor een nauwkeurigere jaarafrekening.
 • Eindafrekening
  Als u gaat verhuizen of overstapt naar een andere energieleverancier, informeert uw (nieuwe) energieleverancier ons hierover. En geven wij uw meterstanden aan hen door voor de eindafrekening.

2. Enexis Netbeheer
Om ons net veilig, betrouwbaar en betaalbaar te kunnen houden, lezen wij af en toe meetgegevens uit. Dit doen we onder andere bij storingen, gevaarlijke situaties en om energieverlies te beperken. Energieverlies is het verschil tussen de energie die we transporteren en de energie die wordt afgenomen.

Om de slimme meter bij u thuis goed te laten functioneren, leest Enexis Netbeheer soms andere gegevens uit. Dat doen we bijvoorbeeld om de batterij van uw meter te controleren. Ook houden we de software van de meter up-to-date.

Uiteraard zijn er regels voor het uitlezen en verwerken van gegevens uit de slimme meter. Samen met de andere netbeheerders heeft Enexis Netbeheer de gedragscode Slim Netbeheer opgesteld. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw gegevens uit de slimme meter.

3. Aanbieders van energieverbruiksmanagers
U kunt ervoor kiezen om een energieverbruiksmanager te kopen in de vorm van software, een app of apparaat. Zo’n energieverbruiksmanager koppelt u aan uw slimme meter. Zo kunt u uw energieverbruik beter in de gaten kunt houden. In veel gevallen geeft u de aanbieder van de energieverbruiksmanager bij installatie toestemming om gegevens op te vragen bij Enexis Netbeheer. Wij lezen uw slimme meter dan op afstand uit en leveren de aanbieder de gevraagde meetgegevens aan.

Meer over Privacy en de slimme meter

Het is ook mogelijk om een energieverbruiksmanager te gebruiken zonder dat u gegevens via Enexis Netbeheer deelt met de aanbieder. Dit zijn energieverbruiksmanagers die u met een kabel direct aan uw meter koppelt. Dit kunnen displays zijn die uw meetgegevens tonen. Of ze sturen uw meterstanden via uw eigen internetverbinding door naar een website of app.

Geen meetgegevens laten uitlezen

Als u niet wilt dat wij meetgegevens op afstand uitlezen, kunt u ervoor kiezen om dit uit te laten zetten. Enexis Netbeheer geeft dan geen meetgegevens door aan uw energieleverancier of andere partijen. Wij lezen alleen (meet)gegevens uit die we nodig hebben voor het beheer van het net, uw aansluiting en meter.

Als u ervoor heeft gekozen om uw meetgegevens niet beschikbaar te stellen, kunt u geen energieverbruiksmanager gebruiken die uw meetgegevens -met uw toestemming- via Enexis Netbeheer krijgt. Energieverbruiksmanagers die u rechtstreeks aan uw meter koppelt, kunt u wel gebruiken.

Meer over Instelling slimme meter
Meer over Privacy en de slimme meter

Wilt u geen slimme meter?

De slimme meter is niet verplicht. Als u op uw adres een slimme meter van Enexis Netbeheer krijgt aangeboden, kunt u hem weigeren.

Naar Wilt u geen slimme meter?