Vermogenssturing met Realtime Interface

Nu het elektriciteitsnet steeds voller wordt, moeten we overbelasting proberen te voorkomen. Vermogenssturing met Realtime Interface (RTI) kan daarbij helpen.

Windmolens in natuur wandelende man

Wat is de Realtime Interface?

De Realtime Interface is een technische oplossing om informatie uit te wisselen tussen ons als netbeheerder en u als aangesloten klant. Dit maakt het mogelijk om de hoeveelheid teruggeleverde energie aan te passen aan de op dat moment beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. Hiermee verminderen we de overbelasting en kunnen we de ruimte op het net beter benutten. Zo kunnen al onze klanten optimaal gebruik blijven maken van het net.

Vanaf 22 mei 2024 is vermogenssturing met RTI verplicht voor alle nieuwe opwekaansluitingen boven de 1 MW. Heeft u een bestaande aansluiting en wilt u ook een verbinding met de RTI? Neem dan contact op met uw relatiemanager of stuur een e-mail naar flexproducten@enexis.nl.

Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van vermogenssturing met de RTI, plaatsen wij een kastje (het eindpunt) op uw aansluiting. Dit apparaat komt in verbinding te staan met uw energiemanagementsysteem en met ons. Wanneer het elektriciteitsnet overbelast raakt, communiceren wij met de RTI wat u maximaal mag terugleveren en dimmen wij uw energieopwek. Normaal gesproken beperken wij natuurlijk niet wat u mag terugleveren. Bij (mogelijke) overbelasting van het net sturen we u een signaal met de kaders waarbinnen u moet blijven. We besturen dus niet direct uw installatie.

Schematische weergave van de RTI-installatie
Schematische weergave van de inrichting van de RTI-installatie

De voordelen van vermogenssturing met Realtime Interface

 1. Het net wordt efficiënter belast en valt minder snel uit. Dit is voordelig voor uw apparaten en voor het blijven gebruiken en opwekken van elektriciteit;
 2. Bij overbelasting van het net wordt alleen uw energie-opwek teruggeregeld, in plaats van volledig onderbroken. U kunt elektriciteit blijven afnemen van het net;
 3. Er ontstaat meer ruimte op het net voor teruglevering;
 4. We kunnen op afstand terugregelen en het volledig vermogen herstellen zodra er weer ruimte is. Er hoeft niemand langs te komen.

De verantwoordelijkheden en kosten

U bent zelf verantwoordelijk voor het installeren van de aansluiting aan uw kant wanneer u een nieuwe aansluiting krijgt. Dit doet u samen met een leverancier die dit product in uw installatie plaatst. We raden u dus aan om hier rekening mee te houden tijdens de voorbereiding van uw opwek-project. Op de website van Netbeheer Nederland vindt u een overzicht van leveranciers die u hierbij kunnen helpen.

In het overzicht hieronder ziet u wat u zelf moet regelen en betalen. Het totale kostenplaatje is afhankelijk van de inrichting van uw installatie.

U regelt en betaalt voor:

 • Het plaatsen en installeren van het eindpunt in uw eigen installatie;
 • De wandcontactdoos waarop ons eindpunt wordt aangesloten;
 • Een interfacekabel die lang genoeg is om de afstand tussen de twee eindpunten te overbruggen;
 • Het aansluiten van de interfacekabels op het eindpunt in uw eigen installatie;
 • Het maken en (brandwerend) afdichten van een doorvoer tussen de eindpunten;
 • De uren voor het inzichtelijk maken van de meetdata en het regelbaar maken van uw energievoorziening;
 • Het behalen van het security awareness certificaat door alle betrokken personen (na kijken van security awareness video en doorlopen van vragen).

Wij regelen:

 • Het plaatsen, aansluiten, installeren en testen van ons eindpunt;
 • Het aansluiten van de (230v en UTP) kabels op dit eindpunt;
 • Het testen en in werking stellen van de RTI-installatie.

Veelgestelde vragen over Realtime Interface

 • Vermogenssturing met RTI is verplicht voor aanvragen van alle nieuwe opwekaansluitingen vanaf 1 MW. Als u een aanvraag hebt gedaan voor een dergelijke aansluiting staat in uw offerte dat uw aansluiting voorzien wordt van een RTI.

  Voor bestaande aansluitingen is vermogenssturing met RTI niet verplicht, tenzij u een verzwaring aanvraagt voor een opwekaansluiting boven de 1MW. De reden hiervoor is dat de RTI achteraf plaatsen te veel kost voor klanten. Heeft u een bestaande aansluiting en wilt u gebruik maken van vermogenssturing met RTI? Neem dan contact op uw relatiemanager of stuur een e-mail naar flexproducten@enexis.nl.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als u een aanvraag doet waarbij vermogenssturing met RTI verplicht is, delen we informatie met u over de werkzaamheden die van u verwacht worden. Neem contact op met een leverancier om aan de hand van de technische vereisten de mogelijkheden te bespreken voor uw opwekinstallatie. Op de website van Netbeheer Nederland vindt u een overzicht van leveranciers die u hierbij kunnen helpen.

  Technische specificatie
  Op de website van Netbeheer Nederland vindt u de technische specificatie. Dit document heeft 3 bijlagen:

  Het specificatiedocument beschrijft alle eisen die worden gesteld aan de Realtime Interface. Naast onder andere functionele eisen, beschrijft dit document ook de keuze voor IEC 61850. Dit is een internationale standaard die in de energiewereld wordt gebruikt voor gegevenscommunicatie tussen verschillende elektronische apparaten en is leveranciersonafhankelijk.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Vermogenssturing met RTI wordt ingezet als ons elektriciteitsnet overbelast dreigt te raken. Wanneer en hoe vaak de energie-opwek wordt teruggeregeld, verschilt per gebied.

  Wanneer ruim van tevoren duidelijk is dat de inzet nodig is, kondigen we dit aan. Dat kan alleen als we de dreigende overbelasting zien aankomen. In veel andere gevallen is er geen tijd voor een aankondiging. Daarna hoort u binnen drie werkdagen van ons dat wij vermogenssturing met RTI hebben toegepast en hoe u in aanmerking komt voor compensatie.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Afhankelijk van de toepassing van vermogenssturing met RTI ontvangt u een vergoeding. De tarieven worden vastgesteld door Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) in nationaal gestandaardiseerde toepassingskaders.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wij communiceren een maximale waarde die teruggeleverd mag worden op het overdrachtspunt (meer opwekken mag, maar dan moet dat gegarandeerd zelf verbruikt of opgeslagen worden). Tot aan dat maximum mag er gewoon vanuit het EMS van de klant opgeregeld en teruggeregeld worden. Het maximum overschrijden mag niet.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • We regelen de overbelasting zoveel mogelijk gelijkmatig terug. Bijvoorbeeld:

  1. Klant A naar 60% beperking van het vermogen
  2. Klant B naar 60% beperking van het vermogen
  3. Klant C naar 60% beperking van het vermogen
  4. Klant A naar 30% beperking van het vermogen
  5. Enzovoort

  Dit doen we totdat er voldoende vermogen is weggeregeld om de overbelasting op te lossen.

  Daarnaast wordt er door middel van een puntensysteem bijgehouden welke klant in het gebied het langst en het meest beperkt is. Bij de volgende overbelasting wordt de klant met de minste punten als eerste teruggeregeld (want die is tot nu toe het minst beperkt).

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De kosten aan uw kant van de aansluiting (end-point aangeslotene) zijn voor uw eigen rekening. We kunnen helaas geen prijsindicatie hiervan geven omdat dit sterk afhankelijk is van de huidige inrichting van de installatie. Bekijk samen met uw installatieverantwoordelijke de technische eisen die wij hebben opgesteld om zo een inschatting van de kosten te maken.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Meer informatie

Heeft u nog vragen over vermogenssturing met Realtime Interface? Neem dan contact op met uw relatiemanager of stuur een e-mail naar flexproducten@enexis.nl. Kijk ook op de website van Netbeheer Nederland voor meer informatie over dit onderwerp.

Wilt u meer informatie over het plaatsen van de Realtime Interface? Dan kunt u terecht bij uw technisch adviseur of relatiemanager. Indien het project al in de realisatiefase is, neem dan contact op met de projectleider of projectcoördinator.