Offerte aanvragen

Wilt u met een nieuwe aansluiting elektriciteit terugleveren aan het net? Wij bekijken of uw aansluiting, uw opwekinstallatie en ons energienet geschikt zijn voor uw plannen. Ook als u uw opwekinstallatie uitbreidt zodat u meer elektriciteit kunt terugleveren aan ons net, vraagt u een offerte bij ons aan.

Zonnepark

Uw persoonlijke stappenplan

 • Offerte aanvragen

  Wilt u energie terugleveren? Vraag dan zo snel mogelijk een offerte bij ons aan met onderstaand formulier.

 • Na uw offerteaanvraag: wij nemen telefonisch contact op

  Na uw offerteaanvraag nemen wij telefonisch contact met u op om uw plannen te bespreken. Wij gaan na of er voldoende capaciteit op ons net beschikbaar is voor het terugleveren van de aangegeven hoeveelheid energie. Als dat niet het geval is, zetten wij u op onze wachtlijst. Als er wel capaciteit op ons net beschikbaar is, ontvangt u per e-mail een offerte. In de offerte vindt u een overzicht van de aansluiting, de kosten en een akkoordverklaring.

 • Offerte en akkoordverklaring ondertekenen

  U ondertekent de offerte en akkoordverklaring en stuurt deze terug. In veel gevallen kunt u de offerte ook online ondertekenen. Als dat mogelijk is, staan de instructies in de e-mail met offerte.

 • Transportovereenkomst

  Na uw akkoord sturen wij u de transportovereenkomst voor teruglevering toe. Hierin staat de EAN-code en een groen EAN-code voor uw productie-installatie. Deze overeenkomst stuurt u ondertekend aan ons terug.

 • Plannen werkzaamheden

  Wij plannen de werkzaamheden voor het plaatsen van uw aansluiting in overleg met u in.

 • Opwekinstallatie aanmelden

  Uw opwekinstallatie moet voldoen aan de huidige eisen. Uiterlijk 3 maanden voordat de installatie in gebruik wordt genomen meldt u de opwekinstallatie aan.

 • Zorg voor een geschikte meetinrichting

  Als u energie wil terugleveren aan ons energienet, dan moet uw meetinrichting de teruggeleverde energie kunnen registreren. Niet alle meetinrichtingen kunnen dit en moeten worden aangepast. Uw meetbedrijf kan uitleggen of uw meetinrichting geschikt is en of er aanpassingen nodig zijn. Neem daarom contact op met uw meetverantwoordelijke.

  Soms is het handig om uw verbruik en uw teruglevering apart af te rekenen. Op Aansluiting met extra meetpunten leggen we daar meer over uit.

 • Start terugleveren en contact opnemen met energieleverancier

  Heeft u bovenstaande stappen goed doorlopen? Dan kunt u energie gaan terugleveren. Van de energieleverancier krijgt u een vergoeding voor de energie die u teruglevert aan het net. Om die vergoeding te krijgen, heeft u een contract nodig met een energieleverancier. Ook als u alleen energie teruglevert. Heeft u al een contract met een energieleverancier voor het afnemen van energie? Dan kan het terugleveren van energie gevolgen hebben voor het bestaande contract. Neem als u gaat terugleveren daarom altijd contact op met uw energieleverancier.