Aanvragen van een gas- en elektriciteitsaansluiting

Hieronder ziet u onze servicemodule. U kunt hier een nieuwe elektriciteits- en gasaansluiting aanvragen. Als u één elektriciteits- en één gasaansluiting tegelijk aanvraagt mag 1 aansluiting ook een kleinverbruikaansluiting zijn. In de servicemodule ziet u een indicatie van de kosten voor het plaatsen van de aansluiting en een overzicht van de kosten die u maandelijks gaat betalen na het plaatsen. Als u wilt kunt u ook een offerte aanvragen.

Wat kunt u precies aanvragen?

  • Een grootzakelijke gasaansluiting + een grootzakelijke elektriciteitsaansluiting, of
  • een grootzakelijke gasaansluiting + een kleinzakelijke elektriciteitsaansluiting, of
  • een kleinzakelijke gasaansluiting + een grootzakelijke elektriciteitsaansluiting*.

*Kleinzakelijke gasaansluiting aanvragen 
Wilt u een kleinzakelijke gasaansluiting aanvragen in combinatie met een grootzakelijke elektriciteitsaansluiting? Controleer dan eerst of wij u mogen aansluiten op gas. Per 1 juli 2018 zijn de wettelijke regels voor het aanvragen van gasaansluitingen veranderd. Wie na 1 juli een bouwvergunning heeft aangevraagd valt onder de nieuwe regels en kan alleen een gasaansluiting krijgen als de gemeente daar een uitzondering voor heeft gemaakt. Kijk op enexis.nl/gasaansluiting welke regels voor u gelden en of voor uw situatie een aansluitverbod geldt. 

Let op: Internet Explorer kan foutmeldingen geven. Gebruik bij voorkeur een andere browser.

menu