Veelgestelde vragen over ZonBalans

Over het product ZonBalans

 • Op veel plekken zit het stroomnet vol. Daardoor is er voor klanten geen ruimte meer om met een zonne-installatie stroom terug te leveren aan het net. Hiervoor bestaat een wachtlijst. ZonBalans maakt het toch mogelijk voor klanten om een deel van hun opgewekte stroom terug te leveren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • ZonBalans werkt door de pieken op het stroomnet te mijden. Door slim om te gaan met de rustige momenten op het stroomnet, is terugleveren toch mogelijk. De hoeveelheid hangt af van de mate waarin de zon schijnt. Schijnt deze niet volop? Dan kunt u terugleveren. Is het erg zonnig? Dan zit het net vol en is terugleveren niet mogelijk. De hoeveelheid terug te leveren energie wordt automatisch geregeld. Voor een visuele schets download 'Hoe werkt ZonBalans?' hier. 
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • ZonBalans is interessant voor klanten die op de wachtlijst staan voor (extra) terugleververmogen. Deze klanten kunnen opgewekte stroom wel zelf gebruiken, maar er is op dit moment geen mogelijkheid om terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Met ZonBalans is de verwachting dat klanten op de wachtlijst op jaarbasis tot wel 70% van de niet- gebruikte zonne-energie alsnog kunnen terugleveren, waar dit voorheen niet mogelijk was.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • U krijgt een contract ZonBalans dat bestaat uit een aantal documenten waarin de specifieke voorwaarden van transportrecht voor teruglevering zijn vastgelegd. Hierbij leggen wij uit wat de verschillende onderdelen uit het contract inhouden. Liever eerst nog wat meer informatie lezen? Kijk dan op onze pagina over ZonBalans.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als er genoeg ruimte is op het stroomnet. Dit hangt af van het gecontracteerd vermogen en de mate waarop de zon schijnt. Meer specifiek: de zonkracht gemeten in watt (W) per m2. Is deze 50% of lager? Dan mag u de niet-gebruikte stroom terugleveren, binnen het in ZonBalans gecontracteerd vermogen. Zodra de intensiteit van de zon hoger is dan 50%, wordt uw teruglevering geleidelijk en automatisch verminderd. Boven de 75% zonkracht (975 W/m2) mag niets worden teruggeleverd.

  Als wij het ondertekende contract en het volledig ingevulde en ondertekende opleverprotocol hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestigingsmail. Hierin staat dat u (volgens de voorwaarden) mag starten met terugleveren.

  Let op: als u  al een bestaande terugleverovereenkomst met ons heeft, wordt alleen het extra gecontracteerde vermogen voor ZonBalans afgeschakeld op basis van zonkracht. Het eerder toegekende terugleververmogen blijft gelden. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Met ZonBalans is de verwachting dat u op jaarbasis tot wel 70% niet-gebruikte zonne-energie kan terugleveren. Opgewekte stroom kunt u natuurlijk wel altijd zelf gebruiken of opslaan.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Installatie, kosten en contract

 • Om ZonBalans mogelijk te maken heeft u een zonsensor met controller of een extra omvormer met controller nodig. Op basis van de zonkracht stuurt de aangepaste installatie de teruglevering aan. Zo zorgt de zonne-installatie ervoor dat er juist meer of minder aan het stroomnet wordt teruggeleverd.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Om mee te kunnen doen aan ZonBalans is een aanpassing nodig in uw installatie. De kosten zijn afhankelijk van de technische oplossing die u kiest. Het aansturen van uw installatie door zonkracht kan met een zonsensor (pyranometer) of een extra omvormer.

  Kostenindicatie (materiaal + manuren):

  • Optie met zonsensor: € 1.500,- tot € 5.000,-
  • Optie met extra omvormer: tot €10.000,-

  Beschikt uw installatie al over een controller? Dan zijn de kosten lager. Vraag uw installateur om een offerte.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • U bent verantwoordelijk voor uw eigen installatie wanneer u deelneemt aan ZonBalans. Samen met uw installateur kiest u voor een zonsensor en controller of een extra omvormer met controller voor uw zonne-installatie.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Zo weten wij zeker dat uw installatie correct is ingeregeld voor ZonBalans. Uw installatie moet snel genoeg reageren op de veranderende zonkracht. Het is belangrijk dat uw installatie vanaf 50% zonkracht ook echt vermindert in teruglevering en vanaf 75% volledig stopt met terugleveren. In de werkinstructie vindt u hoe de installateur de installatie kan testen.

  Zodra wij uw opleverprotocol en het contract ondertekend hebben ontvangen, versturen wij een bevestiging dat u kunt starten met terugleveren onder de overeengekomen voorwaarden. Gedurende de looptijd controleren wij regelmatig of teruglevering volgens de voorwaarden verloopt.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als uw installatie wordt vervangen of aangepast, ontstaat het risico dat de installatie voor ZonBalans niet meer werkt zoals het bedoeld is. Om dat te voorkomen, moet u een nieuw opleverprotocol opsturen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

ZonBalans en dan?

 • Uw plek op de wachtlijst voor (extra) terugleververmogen blijft onveranderd. Of u nu wel of niet voor ZonBalans kiest.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Mocht er door uitbreiding ruimte op het stroomnet vrijkomen, dan kennen we terugleververmogen toe op volgorde van binnenkomst (conform huidige wet- en regelgeving). Als u in aanmerking komt voor (extra) terugleververmogen, krijgt u een aanbod voor een contract waarmee u uw volledig aangevraagde vermogen kunt terugleveren. Als u dit accepteert heeft u uw ZonBalans-contract niet meer nodig, deze regeling vervalt dan.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Enexis en ZonBalans

 • Als klant kunt u het product ZonBalans zelf toepassen door bij uw installateur aan te geven dat u van de regeling gebruik wilt maken. Behalve voor informatie rond de installatie en het goedkeuren van het opleverprotocol is er vanuit ons geen sturing nodig. Na de aanpassing aan uw installatie verloopt de mate van teruglevering volledig automatisch. Met uw deelname helpt u het stroomnet slimmer te gebruiken en draagt u bij aan de energietransitie.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Komend jaar breiden we ons elektriciteitsnet uit met 2 gigawatt (GW), van 13 GW naar 15 GW. Hoewel we dit de komende jaren blijven uitbreiden, zal het niet genoeg zijn om het tekort aan netvermogen op korte termijn op te lossen. Totdat het uitbreiden van het elektriciteitsnet klaar is, kijken we samen met onze klanten hoe we het stroomnet slim kunnen gebruiken. ZonBalans is zo'n slimme (tijdelijke) oplossing.

  Heeft dit antwoord u geholpen?