ZonBalans

Op veel plekken zit het stroomnet vol. Daardoor is er voor u en andere klanten geen ruimte meer om met een zonne-installatie stroom terug te leveren aan het net. U staat op een wachtlijst. ZonBalans maakt het toch mogelijk voor u om een deel van uw opgewekte stroom terug te leveren.  U leest er hier meer over. 

ZonBalans

Is ZonBalans iets voor u?

ZonBalans werkt door de pieken te mijden. Ons stroomnet zit namelijk niet op alle momenten vol. Door slim gebruik te maken van de momenten waarop het rustiger is, wordt terugleveren van elektriciteit met uw zonnepanelen wél mogelijk.

Hoeveel u teruglevert hangt af van hoe krachtig de zon schijnt. Meer specifiek: de zonkracht gemeten in watt per m2. Is deze 50% of lager? Dan kunt u uw niet gebruikte stroom terugleveren binnen het in ZonBalans gecontracteerd vermogen. Zodra de zonkracht hoger is dan 50% schakelt de teruglevering automatisch af. Dit gebeurt stapsgewijs.

Met ZonBalans levert u toch een deel van uw opgewekte energie terug, wat eerder niet mogelijk was. Per jaar is dit tot wel 70% van uw niet-gebruikte opgewekte elektriciteit. Daarnaast mag u altijd opwekken voor eigen gebruik.  

Heeft u interesse in ZonBalans? Klik op onderstaande knop dan nemen wij contact met u op.

Veelgestelde vragen over ZonBalans

 • Op veel plekken zit het stroomnet vol. Daardoor is er voor klanten geen ruimte meer om met een zonne-installatie stroom terug te leveren aan het net. Hiervoor bestaat een wachtlijst. ZonBalans maakt het toch mogelijk voor klanten om een deel van hun opgewekte stroom terug te leveren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • ZonBalans werkt door de pieken op het stroomnet te mijden. Door slim om te gaan met de rustige momenten op het stroomnet, is terugleveren toch mogelijk. De hoeveelheid hangt af van de mate waarin de zon schijnt. Schijnt deze niet volop? Dan kunt u terugleveren. Is het erg zonnig? Dan zit het net vol en is terugleveren niet mogelijk. De hoeveelheid terug te leveren energie wordt automatisch geregeld. Voor een visuele schets download 'Hoe werkt ZonBalans?' hier. 
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Om ZonBalans mogelijk te maken heeft u een zonsensor met controller of een extra omvormer met controller nodig. Op basis van de zonkracht stuurt de aangepaste installatie de teruglevering aan. Zo zorgt de zonne-installatie ervoor dat er juist meer of minder aan het stroomnet wordt teruggeleverd.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Alleen klanten die wij hebben benaderd, kunnen op dit moment meedoen aan ZonBalans. De selectie is gebaseerd op onze wachtlijst en de beschikbare ruimte in de omgeving van de betreffende aansluiting. We werken van boven naar beneden. Klanten bovenaan de wachtlijst krijgen als eerste een aanbod. ZonBalans is alleen geschikt voor zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting kleiner of gelijk aan 1750 kVA.

  In oktober 2023 hebben wij de eerste klanten benaderd. Hierna wordt ZonBalans stapsgewijs verder uitgerold. Op deze manier geven we gecontroleerd en veilig meer klanten toegang tot het stroomnet.

  Heeft dit antwoord u geholpen?