Tips en veelgestelde vragen bij storingen

Het treffen van de juiste maatregelen helpt om zo weining  mogelijk (financiële) schade en ongemak te ondervinden van een mogelijke energie-onderbreking.  Onze tips  helpen u op weg. Verder leest u de  antwoorden op veelgestelde vragen over storingen.

Voorzorgsmaatregelen bij een energieonderbreking

U vindt hier tips die u helpen om goed voorbereid te zijn als u door een storing geen gas en/of elektriciteit meer hebt.  

Denk bijvoorbeeld aan zaken als: koeling, licht, temperatuur, ovens en fornuizen, kassasystemen, lift, alarminstallatie, computersystemen etc. Het is verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de hoogste prioriteiten in uw instelling of bedrijf. Maak een inventarisatie van de mogelijke risico’s. 

Denk aan het milieu, zorgverlening, uw bedrijfsvoering en de omgeving. Zodra duidelijk is hoe lang u zonder elektriciteit of gas kunt, weet u wat u als eerste moet doen om schadelijke effecten of de kans op uitval van bedrijfsvoering te minimaliseren.

Dat wil zeggen: weet iedereen wat hem/haar te doen staat ingeval van nood? En zo ja, zijn er  specifieke voorschriften als het gaat om gas- en/of stroomstoring? Bij een gaslucht dient u direct de bedrijfsvoering te stoppen, de hoofdkraan bij de gasmeter te sluiten en het pand te verlaten.

Bij een stroomstoring kunnen elektrische deuren en liften niet goed meer functioneren. Is het voor iedereen mogelijk (tijdig) het complex te verlaten? En hoe communiceert u met bezoekers in uw pand(en) bij een elektriciteitsonderbreking? U kunt dit vastleggen in een evacuatieplan. Uiteraard moet u een evacuatieplan regelmatig testen.

Als de elektriciteit uitvalt en u wilt uw belangrijkste bedrijfsprocessen laten doorgaan, moet u een noodvoorziening treffen om apparatuur toch van elektriciteit te blijven voorzien. Om te kunnen vaststellen welke capaciteit uw aggregaat moet kunnen leveren, moet u nagaan wat uw spanningsniveau is en wat het elektriciteitsverbruik is van de belangrijkste energie-afhankelijke processen binnen uw bedrijf.

Hebt u een noodstroomvoorziening? Vraag bij de leverancier van uw noodvoorziening na hoe vaak deze getest moet worden. Als u geen noodvoorziening beschikbaar hebt, maak dan nu alvast afspraken met verhuurders van tijdelijke noodvoorzieningen. Als de nood aan de man is, lukt dat vaak niet meer. 

Bedrijvencomplexen, winkels of horecagelegenheden worden vaak beveiligd met slagbomen, camera’s en alarmsystemen. Wat is het gevolg voor deze systemen in uw bedrijf of winkel als de stroom uitvalt? Het is raadzaam om dit te testen zodat u weet welke maatregelen u moet treffen bij stroomuitval.

Als het licht uitvalt, kunnen op sommige locaties gevaarlijke situaties ontstaan. Weet iedereen waar hij heen moet als het licht uit valt? Het is verstandig om noodverlichting aan te brengen die op een aparte voeding werkt en deze regelmatig te testen.

Zorg ervoor dat de meterkast altijd toegankelijk is en dat er geen onnodige spullen in of voor liggen. Soms is de meterkast afgesloten. Weet u dan waar de sleutel ligt? De meterkast dient voor de brandveiligheid voldoende geventileerd te zijn en geen brandbare materialen te bevatten.

Apparaten die voldoen aan kwaliteitskeurmerken zijn bestand zijn tegen korten spanningsschommelingen. De apparatuur die in Nederland gebruikt wordt, moet volgens Europese normen hiertegen bestand zijn. Als uw apparatuur niet bestand is tegen korte spanningsschommelingen, kan uw apparaat kapot gaan. Bij aanschaf van uw apparatuur ziet u aan de CE-markering dat het apparaat voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt ook navraag doen bij de leverancier of de apparatuur bestand is tegen spanningsschommelingen.

Blikseminslag veroorzaakt vaak een hele hoge spanning. Hier is apparatuur, ook met keurmerk, vaak niet tegen bestand.

Vanaf uw elektriciteit- en gasmeter bent u zelf verantwoordelijk voor de apparatuur in uw pand. De binneninstallatie (kabels en leidingen vanaf de meter, inclusief stoppen en hoofdzekering) hoort u regelmatig te laten keuren. Na een storing bent u zelf verantwoordelijk voor het weer in bedrijf stellen van uw toestellen (waaronder kachels). Neem hiervoor contact op met een installateur.

De schade als gevolg van een onderbreking in gas of elektriciteit kan voor u als ondernemer behoorlijk oplopen. In sommige gevallen hebt u recht op compensatievergoeding. In sommige gevallen echter niet (meer informatie over schade en compensatie vindt u op onze site). Het is daarom verstandig om te controleren of uw inboedelverzekering of uw bedrijfsschadeverzekering dekking biedt tegen eventuele schade aan uw apparatuur of tegen derving van inkomsten.

Bent u bekend met het Nationaal storingsnummer 0800 9009? Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van een gaslucht, elektriciteits-, gas- en meterstoringen. 

Veelgestelde vragen  over storingen


Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op  met Klantenservice Zakelijk.

We doen er alles aan om storingen te voorkomen, maar helaas zijn storingen niet uit te sluiten. Wordt het netdeel waarop u bent aangesloten toch door een storing getroffen, dan meldt u dit via het Nationaal Storingsnummer 0800 9009 (gratis). Het nummer is dag en nacht bereikbaar. Houd uw postcode bij de hand.

Het storingsnummer geldt niet voor storingen in uw eigen installatie. Bij een elektriciteitstoring hebben we dit stappenplan waarmee u zelf kan nagaan waar de storing zich voordoet en wat de vervolgstappen zijn.

U belt het Nationaal Storingsnummer onder andere als:

 • u plotseling, zonder aanwijsbare reden geen energie meer hebt in uw pand;
 • u gas ruikt;
 • uw meter lawaai maakt;
 • een telwerk van uw meter ongewenst stil staat;
 • uw meter volledig stil staat of juist heel snel verbruik registreert.

Als uw meter niet meer werkt, neem dan contact op met de Klantenservice {ksz}, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur). Buiten kantoortijden kunt u ook contact opnemen met de Storingsdienst: 0800 9009. Als de meter kapot is (bijvoorbeeld het telwerk in de meter loopt niet meer), dan wordt de meter kosteloos vervangen. Eventuele correcties van meterstanden verlopen via uw energieleverancier.

Wij brengen voorrijkosten in rekening als:

 • na inspectie blijkt dat de storingsoorzaak bij de installatie ligt en niet bij de meter;
 • na inspectie blijkt dat de hoofdbeveiliging vervangen moest worden wegens een fout in de installatie;
 • na inspectie op uw verzoek de hoofdzekering verzwaard is;
 • u op het tijdstip van de afspraak niet aanwezig was. 

Wilt u uw meter laten ijken? Dan starten wij een aparte procedure op. Deze procedure duurt langer en kan kosten met zich mee brengen.

Nee, dat kan niet. De omvormer werkt op stroom van de zonnepanelen. Deze omvormer schakelt uit bij stroomstoringen, omdat er anders spanning op het net komt te staan. Dit kan gevaarlijk zijn.

Als het voor uw bedrijfsvoering van belang is dat uw installaties blijven draaien, dan regelt u vooraf een noodaggregaat of (diesel of benzine)generator. Deze dienen over voldoende capaciteit voor te beschikken om uw bedrijfskritische apparatuur draaiende te houden.

Wij zijn binnen 2 uur na een melding ter plekke. Deze garantie geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week.

U bekijkt zowel de opgeloste als de actuele storingen op de pagina's actuele storingen.

Enexis Netbeheer is in de meeste gevallen niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de energievoorziening. Is de storing veroorzaakt door derden, dan kunt u de schade wellicht op de veroorzaker verhalen.

Bij langdurige storingen hebt u mogelijk wel recht op een compensatievergoeding. Dit doen wij in overeenstemming met de wettelijke regels. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak.

Hoe en of u aanspraak maakt op een vergoeding leest u op de pagina Schade en Compensatie.

1 week voor de geplande onderbreking kondigen we de onderbreking aan in een brief. In die brief vermelden we altijd de datum, het tijdstip en de geplande duur. U vindt er ook altijd een telefoonnummer, waarmee u contact kunt opnemen als u meer vragen hebt over de onderbreking. Ieder adres in de straat ontvangt deze brief van ons.

Om de kwaliteit van ons energienet te waarborgen, zijn we dagelijks met onderhoud bezig. Meestal merkt u hier niets van. In verband met de veiligheid is het soms noodzakelijk het energietransport te onderbreken. In dat geval stellen we u hiervan tijdig op de hoogte. Dit doen wij minstens:

 • 10 werkdagen van tevoren (bij zakelijk grootverbruik)
 • 3 werkdagen van tevoren (bij zakelijk kleinverbruik)