Werkzaamheden straatverlichting

Storing melden openbare verlichting

De verkeersveiligheid en sociale veiligheid vallen weg als de straatverlichting niet brandt. Enexis Netbeheer zorgt samen met uw gemeente voor een goed werkende openbare verlichting.

Brandt de straatverlichting niet? Meld dit bij uw gemeente

Soms doet zich een storing voor in ons net waardoor de straatverlichting uitvalt. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door een defecte lantaarnpaal. Doet de verlichting in uw buurt het niet? Meld dit dan bij uw gemeente. Zij gaat na waar de storing zich bevindt. Afhankelijk daarvan verhelpt uw gemeente de storing zelf óf neemt contact op met Enexis Netbeheer.

Met behulp van uw postcode vindt u hieronder de link naar de website van uw gemeente. Via deze link vindt u informatie over hoe u het defect in de openbare verlichting kunt melden bij uw gemeente.

Zoek contactgegevens voor melden storing openbare verlichting

Vul uw postcode in. U wordt dan doorgestuurd naar de website van uw gemeente. Op die pagina vind u de juiste contactgegevens om uw storing te melden

Ondergronds en bovengronds

Het ondergrondse deel bestaat uit het laagspanningsnet en de aansluiting van de openbare verlichting. Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dat net, voor aanleg en onderhoud van de aansluiting en voor het oplossen van storingen die zich voordoen in het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zorgt Enexis Netbeheer voor de in- en uitschakeling van de elektriciteit, waardoor de lampen kunnen branden.

Het bovengrondse deel bestaat uit de lantaarnpaal zelf. Uw gemeente verzorgt en onderhoudt de lichtmasten en bepaalt wanneer de lampen aan- en uitgaan.

Hoe werkt het in- en uitschakelen?

De openbare verlichting is aangesloten op het geschakelde laagspanningsnet: dit staat niet 24 uur per dag onder spanning, in tegenstelling tot het net voor huishoudens. Voor openbare verlichting is namelijk alleen spanning nodig als het donker is. Met het geschakelde net kan Enexis Netbeheer instellen op welke tijden de openbare verlichting aan- en uitgaat. De gemeente bepaalt echter de tijdstippen wanneer dat moet gebeuren.

Storing in de openbare verlichting? Zo werkt het.

Storing in de openbare verlichting? Zo werkt het.