Voorkom schade bij een energie-onderbreking

De meest voorkomende schade die u als zakelijke klant kunt ondervinden, is schade veroorzaakt door een onderbreking van gas of elektriciteit. Apparatuur gaat stuk of uw bedrijf komt stil te liggen. Hierdoor kunt u uw klanten niet meer helpen of u lijdt productieverlies. Winst- en omzetderving zijn inherent hieraan. Enexis Netbeheer vergoedt deze schade niet. Bereidt u daarom voor op een (geplande) onderbreking van energie.

Het kan voorkomen dat u geen elektriciteit of gas hebt, door bijvoorbeeld een storing of omdat er onderhoud gepleegd wordt aan het gas- of elektriciteitsnet. U kunt zelf maatregelen nemen om de belangrijkste processen in uw bedrijf te beveiligen. Zo voorkomt u schade of beperkt deze tot een minimum.

Risico-inventarisatie 

Het is belangrijk dat u in beeld hebt wat voor uw bedrijf de gevolgen zijn van een onderbreking. Onze tips maakt inzichtelijk welke risico’s uw bedrijf loopt en hoe u goed voorbereid bent op een mogelijke energieonderbreking,

Te treffen maatregelen

Als u de risico’s hebt geïnventariseerd, bepaalt u welke (nood)maatregelen u treft. Er zijn een aantal maatregelen die u kunt treffen tegen spanningsfluctuaties en onderbrekingen door onderhoud of storingen.

In de Algemene Voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van Enexis beperkt en – voor bedrijfsschade – uitgesloten. Het is verstandig om te controleren of uw inboedelverzekering of uw bedrijfsschadeverzekering dekking biedt tegen eventuele schade aan uw apparatuur of tegen derving van inkomsten. Zo niet, informeer dan bij uw verzekering of en hoe u dit kunt afdekken.

Het is niet altijd direct duidelijk of een elektriciteitsonderbreking lang duurt, bijvoorbeeld in geval van een storing. Wanneer u schade ondervindt, bijvoorbeeld door bedrijfsstilstand, adviseren wij u op voorhand voorzorgsmaatregelen te treffen om deze te voorkomen, ook tijdens langdurige (geplande) onderbrekingen.

Denkt u hierbij aan een noodstroomvoorziening. Bijvoorbeeld in de vorm van een aggregaat. Een aggregaat levert meestal elektriciteit met een (diesel)motor. Er zijn vele varianten op de markt die u kunt aanschaffen of huren, afhankelijk van uw risicoprofiel. Ook hiervoor zijn gespecialiseerde bedrijven op de markt. Vaak is het niet nodig om uw volledige installatie van noodstroomvermogen te voorzien. Door te werken met preferente groepen, die voorrang krijgen bij stroomstoringen, bent u in staat om de belangrijkste installatiedelen draaiende te houden. 

Een No break-set kan ook hier handig zijn. In sommige gevallen duurt het even voordat de noodstroomvoorziening is opgestart. Een No break-set zorgt ervoor dat (delen van) uw installatie gedurende deze periode van elektriciteit wordt voorzien.

De apparatuur die in Nederland gebruikt wordt, moet volgens Europese normen bestand zijn tegen normaal voorkomende korte spanningsfluctuaties. Tegen te hoge of te lage spanningsfluctuaties is apparatuur vaak niet bestand. Als uw apparatuur niet bestand is tegen normaal voorkomende spanningsfluctuaties, raakt deze dus defect. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor deze schade.

U kunt zelf maatregelen nemen ter preventie. Zo kunt u bij aanschaf van uw apparatuur erop letten dat het apparaat bestand is tegen spanningsfluctuaties. Aan de CE-markering ziet u dat het apparaat voldoet aan de daarvoor geldende regels. U kunt ook navraag doen bij de leverancier of de apparatuur hiertegen bestand is.

Met een overspanningsbeveiliging beschermt u waardevolle apparatuur zoals servers en productiemiddelen tegen schade door te hoge spanningsverschillen. Er zijn diverse producten te koop die dienen als overspanningsbeveiliging. Deze beveiliging biedt in beperkte mate ook bescherming tegen beschadiging door blikseminslag.

Het is mogelijk met andere middelen tegen hogere kosten uw installatie en uw apparatuur volledig te beveiligen, ook tegen de gevolgen van blikseminslag. Zo zijn er No break-sets verkrijgbaar, voorzien van een accu en een wisselrichter, die u voor verschillende vermogens kunt inzetten. Laat u hiervoor door een deskundige adviseren. U vermindert hiermee het risico op grote schades, ongemak en overlast aanzienlijk.

Op onze website vindt u gedetailleerde informatie over spanningsverschijnselen en wat u er tegen kunt doen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veel gestelde vragen over dit onderwerp. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Of bekijk de brochure.

De impact van een onderbreking is voor ieder bedrijf verschillend. Om die reden beslist u zelf of en zo ja welke maatregelen uw wilt nemen om schade te voorkomen.

U betaalt zelf de kosten voor een noodstroomvoorziening. U beslist namelijk zelf of het bedrijfsproces stil mag komen te liggen of door een noodstroomvoorziening gevoed moet worden. De hieraan gekoppelde kosten zijn daarom ook voor u.

Een onderbreking komt nooit gelegen en valt niet te plannen op een tijdstip dat er niemand last van heeft. Plannen wij onderhoud overdag, dan zijn bedrijven en winkels de dupe. Plannen wij onderhoud buiten de reguliere werktijden, dan zijn veel consumenten en horeca de dupe.

Enexis Netbeheer is bevoegd om het hoofdnet tijdelijk spannings- of gasloos te maken om veilig te kunnen werken bij bijvoorbeeld onderhoud of als er een storing is. Als wij onderhoud aan het net plegen, ontvangt u altijd een schriftelijke voorwaarschuwing vooraf. Hierdoor bent u in de gelegenheid om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Tussen u als contractant en Enexis Netbeheer bestaat een aansluit- en transportovereenkomst. Wilt u meer lezen over geplande werkzaamheden, dan verwijs ik u naar artikel 9 ‘beperking of onderbreking van het transport’ van de Algemene Voorwaarden.

Enexis Netbeheer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onderbrekingen in de energievoorziening tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Gaat het om een storing en is deze veroorzaakt door derden? Dan kunt u de schade wellicht op de veroorzaker verhalen. Bij langdurige storingen hebt u mogelijk wel recht op een compensatievergoeding. Dit doen wij in overeenstemming met de wettelijke regels. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak.

Hoe en of u aanspraak maakt op een vergoeding leest u op de pagina Schade en Compensatie.

Als het voor uw bedrijfsvoering van belang is dat uw installaties blijven draaien, dan regelt u vooraf een noodaggregaat of (diesel of benzine)generator. Deze dienen over voldoende capaciteit  te beschikken om uw bedrijfskritische apparatuur draaiende te houden.

De opzet van Enexis Netbeheer is om onze klanten tijdig op de hoogte te brengen van een geplande leveringsonderbreking. Tenminste 1 week voor de geplande onderbreking kondigen we de onderbreking aan in een brief.

Tenminste 1 week voor de geplande onderbreking kondigen we de onderbreking aan in een brief. In die brief vermelden we altijd de datum, het tijdstip en de geplande duur. U vindt er ook altijd een telefoonnummer, waarmee u contact kunt opnemen als u meer vragen hebt over de onderbreking.

Enexis Netbeheer stelt alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiedistributie. Om de kwaliteit van ons energienet te waarborgen, zijn we dagelijks met onderhoud bezig. Het is ook in uw belang dat wij werkzaamheden deze werkzaamheden uitvoeren: wij doen dit om de bedrijfszekerheid zoveel mogelijk te garanderen. Meestal merkt u niets van onze onderhoudswerkzaamheden. 

Meestal merkt u niets van onze onderhoudswerkzaamheden. Is sommige gevallen is het toch nodig om het gas of de elektriciteit te onderbreken. Dit is nodig om werkzaamheden aan het gas- of elektriciteitsnet veilig te kunnen uitvoeren.