Monteurs bezig met graafwerkzaamheden onderhoud

Schade melden

De medewerkers van Enexis Netbeheer werken iedere dag aan een betrouwbare gas- en elektriciteitsvoorziening. Als er zich een storing voordoet in ons energienet, zijn we hier vaak snel bij. Toch komen soms langere storingen voor, waar u ongemak van kan hebben of misschien zelfs materiële schade door lijdt. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een schadevergoeding.

Schade melden

Hebt u schade geleden? Na langdurige storingen hebt u recht op een vergoeding volgens de wettelijke compensatieregeling. Meer hierover leest u op onze pagina compensatie. In sommige gevallen hebt u daarnaast recht op een schadevergoeding. De vragen bij klachten en meldingen helpen u na te gaan of u recht hebt op deze vergoeding of niet. Hebt u mogelijk recht op een vergoeding? Dan wordt u daar doorgeleid naar het schadeformulier. Houdt u er rekening mee dat wij voor een schademelding een indientermijn van 4 weken na de schadedatum hanteren.

Afhandeling van uw schademelding

Als wij uw schademelding hebben ontvangen, krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging met betrekking tot de afhandeling van uw melding. In deze ontvangstbevestiging is het ticketnummer van uw melding vermeld. Hebt u een vraag over uw schademelding? Neem dan contact op met de Klantenservice Zakelijk en houdt het ticketnummer bij de hand.

Beoordeling schade door storingen in elektriciteit en gas

Hebt u schade geleden als gevolg van een storing? Wij vergoeden geen schade als er sprake is van:

  • aansprakelijkheid van derden;
  • ondeugdelijke apparatuur;
  • bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten).

Als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enexis Netbeheer, dan hebt u wel recht op een schadevergoeding van Enexis Netbeheer. Wij beoordelen schadeclaims per situatie. Dit doen wij op basis van de omstandigheden en de Algemene voorwaarden die voor uw aansluiting gelden.

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht (bedragen gelden vanaf 1 november 2012). 

Soort aansluiting Duur onderbreking Vergoeding Plus per 4 uur meer

Kleinverbruikaansluiting

 4 - 8 uur

€ 35,00

€ 20,00

Grootverbruikaansluiting-profiel  4 - 8 uur € 195,00 € 100,00
Grootverbruikaansluiting-telemetrie  4 - 8 uur € 910,00 € 500,00
Grootverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en gasaansluiting van meer dan 40 m3/uur
Kleinverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit tot en met 3x80 Ampère en gasaansluiting tot en met 40 m3/uur

Schadeformulier

1 UW GEGEVENS
2 CONTROLE
3 BEVESTIGING

Velden met een * zijn verplicht.

Schadeadres
zonder spaties
Bijlage Voeg hier eventueel uw bijlage(n) toe.
Uw gegevens
Uw 10-cijferig telefoonnummer
[naam]@[provider]