Schade melden

De medewerkers van Enexis werken iedere dag aan een betrouwbare gas- en elektriciteitsvoorziening. ​Als er zich een storing voordoet in ons energienet, zijn we hier vaak snel bij. Toch komen soms langere storingen voor, waar u ongemak van kan hebben of misschien zelfs materiële schade door lijdt. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een schadevergoeding.

Schade melden

Hebt u schade geleden? Na langdurige storingen hebt u recht op een vergoeding volgens de wettelijke compensatieregeling. ​Meer hierover leest u op onze pagina compensatie​. In sommige gevallen hebt u daarnaast recht op een schadevergoeding. De vragen bij klachten en meldingen ​helpen u na te gaan of u recht hebt op deze vergoeding of niet. Hebt u mogelijk recht op een vergoeding? Dan wordt u daar doorgeleid naar het schadeformulier. Houdt u er rekening mee dat wij voor een schademelding een indientermijn van 4 weken na de schadedatum hanteren.

Afhandeling van uw schademelding

Als wij uw schademelding hebben ontvangen, krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging met betrekking tot de afhandeling van uw melding. In deze ontvangstbevestiging is het ticketnummer van uw melding vermeld. Hebt u een vraag over uw schademelding? Neem dan contact op met de Klantenservice Zakelijk​ en houdt het tickectnummer bij de hand.​

Beoordeling schade door storingen in elektriciteit en gas

Hebt u schade geleden als gevolg van een storing? Wij vergoeden geen schade als er sprake is van:

  • aansprakelijkheid van derden;
  • ondeugdelijke apparatuur;
  • bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten).

Als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enexis, dan hebt u wel recht op een schadevergoeding van Enexis. Wij beoordelen schadeclaims per situatie. Dit doen wij op ​basis van de omstandigheden en de Algemene voorwaarden​ die voor uw aansluiting gelden​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.​​​​​​

Was deze pagina nuttig?

Ja Nee