Schade melden

Schade melden

De medewerkers van Enexis werken iedere dag aan een betrouwbare gas- en elektriciteitsvoorziening. ​Als er zich een storing voordoet in ons energienet, zijn we hier vaak snel bij. Toch komen soms langere storingen voor, waar u ongemak van kan hebben of misschien zelfs materiële schade door lijdt. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een schadevergoeding.

Schade melden

Hebt u schade geleden? Na langdurige storingen hebt u recht op een vergoeding volgens de wettelijke compensatieregeling. ​Meer hierover leest u op onze pagina compensatie​. In sommige gevallen hebt u daarnaast recht op een schadevergoeding. De vragen bij klachten en meldingen ​helpen u na te gaan of u recht hebt op deze vergoeding of niet. Hebt u mogelijk recht op een vergoeding? Dan wordt u daar doorgeleid naar het schadeformulier. Houdt u er rekening mee dat wij voor een schademelding een indientermijn van 4 weken na de schadedatum hanteren.

Afhandeling van uw schademelding

Als wij uw schademelding hebben ontvangen, krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging met betrekking tot de afhandeling van uw melding. In deze ontvangstbevestiging is het ticketnummer van uw melding vermeld. Hebt u een vraag over uw schademelding? Neem dan contact op met de Klantenservice Zakelijk​ en houdt het tickectnummer bij de hand.​

Beoordeling schade door storingen in elektriciteit en gas

Hebt u schade geleden als gevolg van een storing? Wij vergoeden geen schade als er sprake is van:

  • aansprakelijkheid van derden;
  • ondeugdelijke apparatuur;
  • bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten).

Als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enexis, dan hebt u wel recht op een schadevergoeding van Enexis. Wij beoordelen schadeclaims per situatie. Dit doen wij op ​basis van de omstandigheden en de Algemene voorwaarden​ die voor uw aansluiting gelden​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.​​​​​​​​​​

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht (bedragen gelden vanaf 1 november 2012).​​ 

​Soort aansl​uiting ​Duur onderbreking ​Vergoeding Plus per 4 uur meer
​Kleinverbruikaansluiting​
​4 - 8 uur  ​€ 35,00 ​​€  20,00
​Grootverbruikaansluiting​ - profiel
​4 - 8 uur ​​€  195,00 ​​€  100,00
​Grootverbruikaansluiting​ - telemetrie
​4 - 8 uur ​​€  910,00 ​​€  500,00​
Grootverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en gasaansluiting van meer dan 40 m3/uur
Kleinverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit tot en met 3x80 Ampère en gasaansluiting tot en met 40 m3/uur​