Schade en compensatie

Na langdurige storingen hebt u recht op een vergoeding volgens de wettelijke compensatieregeling. Daarnaast komt u in sommige gevallen in aanmerking voor een schadevergoeding.

Wettelijke compensatieregeling

U hebt recht op een wettelijke compensatievergoeding als een storing langer dan 4 uur duurt. In bepaalde gevallen is dat zelfs al na 1 uur.De vergoeding dient als tegemoetkoming in de netwerkkosten. Als u in aanmerking komt voor de compensatieregeling, dan ontvangt u daarvan automatisch binnen 5 weken na de storing van ons bericht. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Hebt u na die tijd geen bericht ontvangen? Meld dit dan door het compensatieformulier storingen in te vullen. In de tabel onderaan deze pagina vindt u terug wanneer u recht hebt op hoeveel compensatievergoeding.

Beoordeling schade door storingen in elektriciteit en gas

Als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enexis Netbeheer, dan hebt u recht op een schadevergoeding van Enexis Netbeheer. Wij beoordelen schadeclaims per situatie. Dit doen wij op basis van de omstandigheden en de Algemene voorwaarden die voor uw aansluiting gelden

Hebt u schade geleden als gevolg van een storing? Dan vergoeden wij de schade niet als er sprake is van:

  • overmacht;
  • aansprakelijkheid van derden;
  • ondeugdelijke apparatuur;
  • bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten).

Schade melden

De vragen bij klachten en meldingen helpen u na te gaan of u recht hebt op een vergoeding of niet. Hebt u mogelijk recht op een vergoeding? Dan wordt u daar doorgeleid naar het schadeformulier. Houdt u er rekening mee dat wij voor een schademelding een indientermijn van 4 weken na de schadedatum hanteren.

Afhandeling van uw schademelding

Als wij uw schademelding hebben ontvangen, krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging met betrekking tot de afhandeling van uw melding. In deze ontvangstbevestiging is het ticketnummer van uw melding vermeld. Hebt u een vraag over uw schademelding? Neem dan contact op met de Klantenservice Zakelijk en houd het tickectnummer bij de hand.

Hoogte compensatievergoeding

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht.

Deelmarkt

 Technische oorzaak

Duur onderbreking 

Compensatie 

 Plus per 4 uur meer

LS: t/m 3x25 A

 in HS-,MS- of LS-net

4-8 uur

€  35,00

€  20,00

 LS: >3x25 A  in HS-net 1-8 uur
€ 195,00
€ 100,00
   in HS-net 2-8 uur € 195,00
€ 100,00
   in HS-net 4-8 uur
€ 195,00
€ 100,00
MS  in HS-net 1-8 uur
€ 910,00
€ 500,00
   in HS-net 2-8 uur
€ 910,00
€ 500,00
HS  in HS-net 1-8 uur
€ 0,35 / kWgec
€ 0,20/kWgec

LS-net: laagspanningsnet (380 Volt)
MS-net: middenspanningsnet (3 tot 110 kiloVolt)
HS-net: landelijk hoogspanningsnet (110 kiloVolt en hoger)

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht.

   

Soort aansluiting

Duur onderbreking

Vergoeding

Plus per 4 uur meer

Kleinverbruikaansluiting
4 - 8 uur 
€ 35,00
€ 20,00
Grootverbruikaansluiting - profiel 4 - 8 uur 
€ 195,00 € 100,00
Grootverbruikaansluiting - telemetrie
4 - 8 uur 
€  910,00
€ 500,00

Grootverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en gasaansluiting van meer dan 40 m3/uur
Kleinverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit tot en met 3x80 Ampère en gasaansluiting tot en met 40 m3/uur