Schade en compensatie

Schade en compensatie

Na langdurige storingen hebt u recht op een vergoeding volgens de wettelijke compensatieregeling. Daarnaast komt u in sommige gevallen in aanmerking voor een schadevergoeding.

Wettelijke compensatieregeling

U hebt recht op een wettelijke compensatievergoeding als een storing langer dan 4 uur duurt. In bepaalde gevallen is dat zelfs al na 1 uur.De vergoeding dient als tegemoetkoming in de netwerkkosten​. Als u in aanmerking komt voor de compensatieregeling, dan ontvangt u daarvan automatisch binnen 5 weken na de storing van ons bericht. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Hebt u na die tijd geen bericht ontvangen? Meld dit dan door het compensatieformulier storingen​ in te vullen.

In de tabel onderaan deze pagina vindt u terug wanneer u recht hebt op hoeveel compensatievergoeding.

Beoordeling schade door storingen in elektriciteit en gas

Als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enexis, dan hebt u recht op een schadevergoeding van Enexis. Wij beoordelen schadeclaims per situatie. Dit doen wij op basis van de omstandigheden en de Algemene voorwaarden​ die voor uw aansluiting gelden​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hebt u schade geleden als gevolg van een storing? Dan vergoeden wij de schade niet als er sprake is van:

  • overmacht;
  • aansprakelijkheid van derden;
  • ondeugdelijke apparatuur;
  • bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten).

Schade melden

De vragen bij klachten en meldingen ​helpen u na te gaan of u recht hebt op een vergoeding of niet. Hebt u mogelijk recht op een vergoeding? Dan wordt u daar doorgeleid naar het schadeformulier. Houdt u er rekening mee dat wij voor een schademelding een indientermijn van 4 weken na de schadedatum hanteren.

Afhandeling van uw schademelding

Als wij uw schademelding hebben ontvangen, krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging met betrekking tot de afhandeling van uw melding. In deze ontvangstbevestiging is het ticketnummer van uw melding vermeld. Hebt u een vraag over uw schademelding? Neem dan contact op met de Klantenservice Zakelijk​ en houd het tickectnummer bij de hand.​​​​​​​​​​​​​​

Hoogte compensatiev​ergoeding

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht.

​Dee​​​​​​​lmarkt  ​Technische oorzaak ​Duur onderbreking ​Compensatie ​Plus per 4 uur meer
​LS: t/m 3x25 A ​in HS-,MS- of LS-net ​4-8 uur ​€  35,00 ​€  20,00
​LS: >3x25 A ​in HS-net ​1-8 uur ​€ 195,00 ​€ 100,00
​in MS-net ​2-8 uur ​€ 195,00 ​​€ 100,00
​in LS-net ​4-8 uur ​€ 195,00 ​​€ 100,00
​MS ​in HS-net ​1-8 uur ​€ 910,00 ​€ 500,00
​in MS-net ​2-8 uur ​​€ 910,00 ​€ 500,00​
​HS ​in HS-net ​1-8 uur ​€ 0,35 / kWgec ​€ 0,20/kWgec
LS-net: laagspanningsnet (380 Volt)
MS-net: middenspanningsnet (3 tot 110 kiloVolt)
HS-net: landelijk hoogspanningsnet (110 kiloVolt en hoger) ​

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht.​​

​Soort aansl​uiting ​Duur onderbreking ​Vergoeding Plus per 4 uur meer
​Kleinverbruikaansluiting​
​4 - 8 uur  ​€ 35,00 ​​€  20,00
​Grootverbruikaansluiting​ - profiel
​4 - 8 uur ​​€  195,00 ​​€  100,00
​Grootverbruikaansluiting​ - telemetrie
​4 - 8 uur ​​€  910,00 ​​€  500,00​
Grootverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en gasaansluiting van meer dan 40 m3/uur
Kleinverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit tot en met 3x80 Ampère en gasaansluiting tot en met 40 m3/uur​
​​