Compensatievergoeding

De medewerkers van Enexis Netbeheer werken iedere dag aan een betrouwbare gas- en elektriciteitsvoorziening. Als er zich een storing voordoet in ons energienet, zijn we hier vaak snel bij. Toch komen soms langere storingen voor, waar u ongemak van kan hebben of misschien zelfs materiële schade door lijdt. Na langdurige storingen hebt u recht op een vergoeding volgens de wettelijke compensatieregeling.

Wanneer compensatievergoeding?

In bepaalde gevallen hebt u recht op compensatievergoeding. Deze vergoeding dient als tegemoetkoming in de netwerkkosten. Óf u recht hebt op compensatievergoeding en wat de hoogte van de vergoeding is, is afhankelijk van:

  • de duur van de storing

  • het spanningsniveau van het elektriciteitsnet waarop de aansluiting is aangesloten

U hebt géén recht op compensatievergoeding bij storingen:

  • in aansluitingen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet met een spanningsniveau van 220 KV en hoger;

  • in de categorie kleiner dan of gelijk aan 1x6 Ampere;

  • in de openbare verlichting.

Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar de Netcode Elektriciteit.

Automatisch bericht

Hebt u te maken gehad met een storing en komt u in aanmerking voor compensatievergoeding? Dan krijgt u automatisch binnen 5 weken na de storing bericht over de compensatievergoeding waar u recht op hebt en de hoogte daarvan. U hoeft dus niet zelf om de vergoeding te vragen.

Hebt u 5 weken na de storing geen bericht gehad en denkt u dat u recht hebt op compensatievergoeding? Meld dit dan via het compensatieformulier storingen.

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht.

Deelmarkt  Technische oorzaak  Duur onderbreking  Compensatie   Plus per 4 uur meer

 LS:t/m 3x25Ampère

in HS-, MS-, of LS-net

4 - 8 uur

€ 35,-

€ 20,-

 LS: > 3x25 Ampère in HS-net 1 - 8 uur  € 195,- € 100,-
  in MS-net 2 - 8 uur € 195,- € 100,-
  in LS-net 4 - 8 uur € 195,-

€ 100,-

 MS in HS-net 1 - 8 uur € 910,- € 500,-
  in MS-net 2 - 8 uur € 910,- € 500,-
 HS in HS-net 1 - 8 uur € 0,35 / kWgec € 0,20 / kWgec

LS-net: laagspanningsnet (380 Volt)
MS-net: middenspanningsnet (3 tot 110 kiloVolt)
HS-net: landelijk hoogspanningsnet (110 kiloVolt en hoger)

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht.

Soort aansluiting  Duur onderbreking   Vergoeding  Plus per 4 uur meer 

Kleinverbruikaansltuiting

4 - 8 uur

€ 35,-

€ 20,-

Grootverbruikaansluiting - profiel 4 - 8 uur € 195,- € 100,-
Grootverbruikaansluiting - telemetrie 4 - 8 uur € 910,- € 500,-

Grootverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en gasaansluiting van meer dan 40 m3/uur
Kleinverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit tot en met 3x80 Ampère en gasaansluiting tot en met 40 m3/uur

 

Schade geleden?


In sommige gevallen hebt u, naast de compensatievergoeding, recht op een schadevergoeding. Hierover leest u meer op bij Schade melden.