Compensatievergoeding

Compensatievergoeding

De medewerkers van Enexis werken iedere dag aan een betrouwbare gas- en elektriciteitsvoorziening. ​Als er zich een storing voordoet in ons energienet, zijn we hier vaak snel bij. Toch komen soms langere storingen voor, waar u ongemak van kan hebben of misschien zelfs materiële schade door lijdt. Na langdurige storingen hebt u recht op een vergoeding volgens de wettelijke compensatieregeling.

Wanneer compensatievergoeding?

In bepaalde gevallen hebt u recht op compensatievergoeding. Deze vergoeding dient als tegemoetkoming in de netwerkkosten. Óf u recht hebt op compensatievergoeding en wat de hoogte van de vergoeding is, is afhankelijk van:

  • de duur van de storing
  • het spanningsniveau van het elektriciteitsnet waarop de aansluiting is aangesloten

U hebt géén recht op compensatievergoeding bij storingen:

  • in aansluitingen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet m​et een spanningsniveau van 220 KV en hoger;
  • in de categorie kleiner dan of gelijk aan 1x6 Ampere;
  • in de openbare verlichting.

Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar de Netcode Elektriciteit.

Automatisch bericht

Hebt u te maken gehad met een storing en komt u in aanmerking voor compensatievergoeding? Dan krijgt u automatisch binnen 5 weken na de storing bericht over de compensatievergoeding waar u recht op hebt en de hoogte daarvan. U hoeft dus niet zelf om de vergoeding te vragen.

Hebt u 5 weken na de storing geen bericht gehad en denkt u dat u recht hebt op compensatievergoeding? Meld dit dan via het compensatieformulier storingen​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht.

​Dee​​​​​​​lmarkt  ​Technische oorzaak ​Duur onderbreking ​Compensatie ​Plus per 4 uur meer
​LS: t/m 3x25 A ​in HS-,MS- of LS-net ​4-8 uur ​€  35,00 ​€  20,00
​LS: >3x25 A ​in HS-net ​1-8 uur ​€ 195,00 ​€ 100,00
​in MS-net ​2-8 uur ​€ 195,00 ​​€ 100,00
​in LS-net ​4-8 uur ​€ 195,00 ​​€ 100,00
​MS ​in HS-net ​1-8 uur ​€ 910,00 ​€ 500,00
​in MS-net ​2-8 uur ​​€ 910,00 ​€ 500,00​
​HS ​in HS-net ​1-8 uur ​€ 0,35 / kWgec ​€ 0,20/kWgec
LS-net: laagspanningsnet (380 Volt)
MS-net: middenspanningsnet (3 tot 110 kiloVolt)
HS-net: landelijk hoogspanningsnet (110 kiloVolt en hoger) ​

De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt is afhankelijk van de duur van de storing en het type aansluiting dat u hebt. Hieronder vindt u een overzicht.​​

​Soort aansl​uiting ​Duur onderbreking ​Vergoeding Plus per 4 uur meer
​Kleinverbruikaansluiting​
​4 - 8 uur  ​€ 35,00 ​​€  20,00
​Grootverbruikaansluiting​ - profiel
​4 - 8 uur ​​€  195,00 ​​€  100,00
​Grootverbruikaansluiting​ - telemetrie
​4 - 8 uur ​​€  910,00 ​​€  500,00​
Grootverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en gasaansluiting van meer dan 40 m3/uur
Kleinverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit tot en met 3x80 Ampère en gasaansluiting tot en met 40 m3/uur​
​​

Schade geleden?

In sommige gevallen hebt u, naast de compensatievergoeding, recht op een schadevergoeding. Hierover leest u meer op bij Schade melden.​