Compensatievergoeding

De medewerkers van Enexis werken iedere dag aan een betrouwbare gas- en elektriciteitsvoorziening. ​Als er zich een storing voordoet in ons energienet, zijn we hier vaak snel bij. Toch komen soms langere storingen voor, waar u ongemak van kan hebben of misschien zelfs materiële schade door lijdt. Na langdurige storingen hebt u recht op een vergoeding volgens de wettelijke compensatieregeling.

Wanneer compensatievergoeding?

In bepaalde gevallen hebt u recht op compensatievergoeding. Deze vergoeding dient als tegemoetkoming in de netwerkkosten. Óf u recht hebt op compensatievergoeding en wat de hoogte van de vergoeding is, is afhankelijk van:

 • de duur van de storing
 • het spanningsniveau van het elektriciteitsnet waarop de aansluiting is aangesloten

U hebt géén recht op compensatievergoeding bij storingen:

 • in aansluitingen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet m​et een spanningsniveau van 220 KV en hoger;
 • in de categorie kleiner dan of gelijk aan 1x6 Ampere;
 • in de openbare verlichting.

Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar de Netcode Elektriciteit.

Automatisch bericht

Hebt u te maken gehad met een storing en komt u in aanmerking voor compensatievergoeding? Dan krijgt u automatisch binnen 5 weken na de storing bericht over de compensatievergoeding waar u recht op hebt en de hoogte daarvan. U hoeft dus niet zelf om de vergoeding te vragen.

Hebt u 5 weken na de storing geen bericht gehad en denkt u dat u recht hebt op compensatievergoeding? Meld dit dan via het compensatieformulier storingen​.

Hoogte compensatievergoeding​

​​​​Deelmarkt Technische oorzaak​ Duur onderbreking​ Compensatie​ Plus per 4 uur meer​
​LS: t/m 3x25 A ​in HS-, MS- of LS-net 4-8 uur​ € 35,- € 20,-​
​LS: > 3x25 A ​in HS-net 1-8 uur​ € 195,-​ ​€ 100,-
​in MS-net ​2-8 uur ​€ 195,- ​€ 100,-
​in LS-net ​4-8 uur ​€ 195,- ​€ 100,-
​MS ​in HS-net ​1-8 uur € 910,-​ ​€ 500,-
​in MS-net ​2-8 uur ​€ 910,- ​€ 500,-
​HS ​in HS-net ​1-8 uur ​€ 0,35 / kWgec ​​€ 0,20 / kWgec​
 • LS-net: laagspanningsnet (380 Volt);
 • MS-net: middenspanningsnet (10 en 20 kiloVolt);
 • HS-net: landelijk hoogspanningsnet (50 en 110 kiloVolt).
 • Hoogte compensatievergoeding

  ​Soort aansl​uiting ​Duur onderbreking ​Vergoeding Plus per 4 uur meer
  ​Kleinverbruikaansluiting​
  ​4 - 8 uur  ​€ 35,00 ​​€  20,00
  ​Grootverbruikaansluiting​ - profiel
  ​4 - 8 uur ​​€  195,00 ​​€  100,00
  ​Grootverbruikaansluiting​ - telemetrie
  ​4 - 8 uur ​​€  910,00 ​​€  500,00​
  Grootverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en gasaansluiting van meer dan 40 m3/uur
  Kleinverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit tot en met 3x80 Ampère en gasaansluiting tot en met 40 m3/uur​

  Schade geleden?

  In sommige gevallen hebt u, naast de compensatievergoeding, recht op een schadevergoeding. Hierover leest u meer op bij Schade melden.

  .​​​​​​

  Was deze pagina nuttig?

  Ja Nee