Monteur slimme meter

Enexis Netbeheer Netbeheer beschermt uw gegevens

Enexis Netbeheer kan de meterstanden van slimme meters op afstand uitlezen. Wie uw standen bij ons kan opvragen, bepaalt u zelf. U kunt uw gegevens delen, maar u kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. Ook mag u de slimme meter weigeren.

Bescherming persoonsgegevens en privacy

Samen met de andere netbeheerders in Nederland heeft Enexis Netbeheer een gedragscode opgesteld. Deze stelt regels aan de verwerking van de bij ons bekende gegevens. De gedragscode is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), en staat zowel vermeld op de website van het CBP, als op de website van Netbeheer Nederland.

Bescherming metergegevens

Uw slimme meter is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen en hackers. De meterstanden die voor ons zichtbaar zijn, worden goed beveiligd. De eisen die aan de informatiebeveiliging worden gesteld, zijn voorgelegd aan TNO en de Radboud Universiteit Nijmegen. We werken samen met diverse gespecialiseerde beveiligingsbedrijven om uw gegevens optimaal te beschermen. Op die manier kunnen onbevoegden niet bij uw gegevens. Alleen als u nadrukkelijk toestemming geeft, kunnen derden toegang krijgen tot uw metergegevens. Ook deze partijen moeten de Wet Bescherming Persoonsgegevens volgen.

Wie kunnen uw gegevens gebruiken?

1. U zelf

  • U kunt uw gas- en elektriciteitsverbruik op elk gewenst moment zien op de slimme meter. meter registreert uw energieverbruik voortdurend. In de handleiding van uw slimme meter leest u hoe de meter precies werkt.
  • Daarnaast kunt u apparaten zoals een verbruiksmanager aan uw slimme meter koppelen voor meer inzicht in uw energieverbruik. Dit doet u met een stekker via de lokale P1-poort. De energieverbruiksmanager staat dan direct in verbinding met uw meter en krijgt continu meetgegevens door. Vaak leest u de gegevens uit via een website of app. In dat geval stuurt de energieverbruiksmanager uw gegevens via uw eigen internetverbinding door. Enexis Netbeheer krijgt deze gegevens niet en deelt ze dus ook niet met anderen.

2. Uw energieleverancier en andere bedrijven

  • Als de meter is ingesteld op ‘standaard’, vraagt en krijgt uw energieleverancier 6 keer per jaar uw meterstanden. Uw energieleverancier stuurt u vervolgens 6 keer per jaar een verbruiksoverzicht. Ook voor uw jaarafrekening, bij een verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier geven wij standen door aan uw energieleverancier.
  • Om uw energieverbruik in de gaten te houden kunt u ook websites of apps gebruiken. Bij de installatie daarvan geeft u de leverancier toestemming om gegevens op te vragen bij Enexis Netbeheer. Wij lezen de slimme meter dan op afstand uit en geven de meterstanden door waar de leverancier om vraagt. In principe lezen we ’s nachts uit wat u die dag hebt verbruikt en geven we verbruiksstanden per kwartier voor elektriciteit en per uur voor gas.

3. Enexis Netbeheer

  • Om de slimme meter bij u thuis goed te laten functioneren, lezen wij soms gegevens uit. Het gaat bijvoorbeeld om het controleren van de batterij. Ook sturen we af en toe software-updates naar de meter.
  • Af en toe lezen wij meetgegevens uit om ons net veilig, betrouwbaar en betaalbaar te kunnen houden. Dit doen we onder andere bij storingen, gevaarlijke situaties en om energieverlies te beperken. Energieverlies is het verschil tussen de energie die we transporteren en de energie die wordt afgenomen.