monteur met slimme meter

Een duurzame toekomst met het slimme energienet van Enexis Netbeheer

Enexis Netbeheer bereidt zich voor op een duurzame toekomst met een slim energienet, dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en houden we de energievoorziening betaalbaar. Ook in de toekomst. De slimme meter speelt een belangrijke rol in dit slim energienet.

Slim werken  

Enexis Netbeheer loopt voorop als het gaat om energie-innovatie. We verbinden kennis met ervaring en komen zo tot duurzame oplossingen. Het netwerk van Enexis Netbeheer wordt ingericht om in te spelen op de kansen en uitdagingen op het gebied van slim werken en wonen. De slimme meter helpt u bij het slim omgaan met energie. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar het bespaart ook in de kosten. Er zijn diverse apparaten op de markt waarmee u uw energieverbruik kunt aflezen. Als u zonnepanelen hebt, houdt de slimme meter bij hoeveel u teruglevert aan het net. Wilt u meer weten over hoe de slimme meter u helpt bij het slim omgaan met energie? Kijkt u dan ook eens op de pagina ‘Inzicht in verbruik’.