Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

​We bevinden ons in een veranderlijke wereld en zitten midden in de energietransitie. Hierdoor verandert de wet- en regelgeving regelmatig. Hieronder leest u wat u moet weten en in de gaten moet houden bij het samen opwekken van energie.​​​​​​

Salderen

Bij het zelf opwekken van energie wekt u vaak meer energie op dan u zelf verbruikt. De energie die u zelf niet verbruikt, wordt teruggeleverd aan het net van uw netbeheerder. Uw energieleverancier verrekent dit. Dit heet salderen. Meer informatie hierover vindt u op www.zelfenergieproduceren.nl.

Verlaagd tarief

Vanaf 1 januari 2014 komen leden van LDE’s in aanmerking voor een belastingkorting op de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. De regeling geldt voornamelijk voor particulieren. De leden van de coöperatie moeten "natuurlijke personen" zijn.  

Meer informatie? Kijk op HIERopgewekt.nl!  

Meer weten over de postcoderegeling, salderen en SDE+-regeling? Op HIERopgewekt.nl vindt u alle recente informatie over het samen opwekken van energie.  

Duurzame Energieproductie (SDE+)

LDE’s met een grootverbruikaansluiting van minstens 3 x 80 Ampère én een zonne-installatie van minstens 15 kilowattpiek, komen in aanmerking voor 15 jaar subsidie op de opgewekte elektriciteit. Dit is de SDE+ subsidieregeling, die door het ministerie van Economische Zaken in het leven is geroepen om de producten van duurzame energie te stimuleren. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van het moment waarop u de subsidie aanvraagt.

Verlaagd tarief

Vanaf 1 januari 2014 komen leden van LDE’s in aanmerking voor een belastingkorting op de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. De regeling geldt voornamelijk voor particulieren. De leden van de coöperatie moeten "natuurlijke personen" zijn. Bedrijven met een grootverbruikaansluiting komen alleen in aanmerking voor de regeling als hun aandeel in de coöperatie minder dan 20% van het totaal bedraagt.

Meer informatie? Kijk op HIERopgewekt.nl! 

Meer weten over de postcoderegeling, salderen en SDE+-regeling? Op HIERopgewekt.nl vindt u alle recente informatie over het samen opwekken van energie.