Lokaal Duurzaam Energie-initiatief

Lokaal Duurzaam Energie-initiatief

Er zijn al vele Lokale Duurzame Energie-initiatieven (LDE’s) in ons land te vinden. De één richt zich meer op besparing, terwijl de ander zich meer richt op de opwekking van duurzame energie. De ambities verschillen per LDE, hoewel er wel veel overeenkomsten zijn. Enexis helpt deze initiatieven graag aan de juiste meter en zorgt ervoor dat teruglevering wordt geregistreerd. Door onze krachten te bundelen, verhogen we samen het aandeel van groene energie.

Enexis en LDE’s

Wij zetten ons in voor een duurzame toekomst. Energie-initiatieven helpen ons hierbij. En wij ondersteunen ook de energie-initiatieven. Dit doen we door te zorgen voor goedwerkende aansluitingen op het net en manieren om aan dit net terug te leveren. Maar ook door extra diensten te bieden en onze kennis hierover te delen.

Een duurzame toekomst

Decentrale opwekking en energiebesparing draagt bij aan een duurzame toekomst. Door bij te dragen aan een decentrale opwekking en LDE’s te steunen, zorgt Enexis ervoor dat onze energienetten evenwichtig worden gebruikt. Daarnaast zien we onze bijdrage aan energiebesparing als onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid. Zo zorgen we samen voor een duurzamer Nederland.

Open data

Een hulpmiddel dat kan dienen als onderbouwing van duurzame, innovatieve initiatieven, zijn verbruiksgegevens uit het verleden. Enexis stelt voor kleinverbruikaansluitingen verbruiksdata beschikbaar vanaf 2009. Op onze pagina Open data​ vindt u hier meer informatie over en kunt u per jaar de open (verbruiks)data downloaden.​​​​​​​​​​​

HIER opg​ewekt

Het onafhankelijke HIER opgewekt verzamelt informatie over het opwekken van lokale energie en wat hier allemaal bij komt kijken. Het is een kennisplatform voor iedereen met interesse in een eigen energie-initiatief. Wilt u meer weten over LDE’s en hoe u een LDE start? Kijk bij HIER opwekt​.​​​