Zonnepanelen op een dak

Duurzame energie

Enexis Netbeheer bereidt zich voor op een nieuw energietijdperk. Een tijdperk waarin afnemers van energie steeds vaker ook producenten zijn. Wij faciliteren u met onze gas- en elektriciteitsnetten, die duurzame initiatieven mogelijk maken. Maar we voeren ook onderzoek en pilots uit, om te kijken hoe we het net en de energievoorziening samen zo efficiënt mogelijk kunnen blijven gebruiken. Nu en in de toekomst.

Energie in 2 richtingen

Steeds meer bedrijven en consumenten produceren zelf energie met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens of warmtekrachtinstallaties (productie-installaties). Ook de productie van biogas is in opmars. Wanneer u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, levert u het overschot terug aan ons elektriciteitsnet. Hetzelfde geldt voor gas. Wij maken deze toenemende energietransitie in 2 richtingen mogelijk door onze netten verder te ontwikkelen. En vragen u daarom om plannen voor het terugleveren van energie te melden bij ons. 

Terugleveren? Altijd eerst registreren

Levert u energie terug? Het registreren van uw productie-installatie is dan van groot belang. Uw registratie is belangrijk voor uw eigen veiligheid en die van de monteur én dient als basis voor een juiste terugleververgoeding. Bovendien heeft Enexis Netbeheer de gegevens nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. U registreert uw productie-installatie op www.energieleveren.nl. Pas als u zich hier hebt geregistreerd, produceert u officieel elektriciteit en wordt deze elektriciteit erkend als groene stroom.

Duurzame initiatieven

Enexis zet zich in voor duurzame energie van de toekomst. Dit doen wij door steeds op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen. Wij bieden u hierover graag meer informatie. Dit doen wij onder andere op de volgende websites:

Voor kleinzakelijke aansluitingen op Zelfenergieproduceren.nl
Voor grootzakelijke aansluiting op Zakelijkenergieproduceren.nl