Verhuizen en opzeggen van een gas- of elektriciteitsaansluiting

Gaat u verhuizen met uw bedrijf? Betrekt u een nieuw bedrijfspand of verlaat u het huidige bedrijfspand? Regel dit dan tijdig bij Enexis Netbeheer.

Verhuizing  grootverbruikaansluitingen

Grootverbruikaansluitingen zijn elektriciteitsaansluitingen van meer dan 3 x 80 Ampère en gasaansluitingen met een capaciteit van meer dan 40 m3 per uur. Voor een grootverbruikaansluiting sluit u overeenkomsten met Enexis Netbeheer, een energieleverancier en een meetbedrijf.

U gaat verhuizen en op één van de adressen zit een grootverbruikaansluiting

Voor verhuizingen en opzeggen waarbij een grootverbruikaansluiting is betrokken, zijn verschillende scenario's te bedenken. In de basis zegt u uw transportovereenkomst op voor de energievoorziening in het pand dat u verlaat. Voor de energievoorziening op uw nieuwe locatie tekent u een nieuwe transportovereenkomst. 

Opzeggen 

Voor uw grootverbruikaansluitig zegt u de aansluit- en transportovereenkomst op via de Servicemodule berekening en offerteaanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Een opzegging geeft u minimaal 3 maanden van tevoren aan Enexis door.

Vergeet niet uw contract met uw leverancier en uw meetverantwoordelijk op te zeggen. Huurt u een 10 kV-installatie achter uw elektriciteitsaansluiting? Informeer dan ook tijdig de verhuurder hiervan over uw opzegging.

Nieuwe overeenkomst

Verhuist u naar een bestaand pand met een grootverbruikaansluiting? Beoordeelt u dan, eventueel in overleg met uw installateur, of de bestaande gas- en elektriciteitsaansluiting passen bij uw behoeften. Zijn de bestaande aansluitingen passend? Sluit dan een overeenkomst af met een leverancier en een meetbedrijf. Zodra u een overeenkomst voor uw nieuwe pand hebt gesloten met een energieleverancier, geeft deze uw gegevens aan Enexis door. U ontvangt dan een transportovereenkomst van ons voor uw nieuwe bedrijfspand.

Meer lezen over opzeggen en verhuizen

Lees dan onze brochure.

Verhuizing kleinverbruikaansluitingen

Kleinverbruikaansluitingen zijn elektriciteitsaansluitingen tot en met 3 x 80 Ampère en gasaansluitingen met een capaciteit tot en met 40 m3 per uur. Voor een kleinverbruikaansluiting sluit u alleen een overeenkomst met een energieleverancier.

U gaat verhuizen en hebt op beide adressen te maken met een kleinverbruikaansluiting

Voor uw kleinverbruikaansluitingen regelt u uw verhuizingen bij uw leverancier. Het is dus belangrijk dat u uw leverancier op de hoogte brengt. Uw energieleverancier maakt dan alles administratief op tijd voor u in orde. Regel uw verhuizing op tijd. Als er op het moment van sleuteloverdracht geen energieleverancier bekend is voor het nieuwe pand, dan loopt u het risico dat u tijdelijk geen elektriciteit en gas hebt.

Uw energieleverancier zal u vragen om de meterstanden van zowel het oude als het nieuwe pand. U geeft de meterstanden van het nieuwe pand op de dag van de sleuteloverdracht door aan uw energieleverancier. Hiermee kan de energielevering starten. Ook de meterstanden van het oude pand geeft u op de dag van de sleuteloverdracht door aan uw energieleverancier. Hiermee kan de energieleverancier de eindafrekening maken. 

De meterstanden geeft u zelf door aan uw energieleverancier. Het maakt hierbij niet uit of u het pand hebt gekocht of gehuurd.