Werkzaamheden transformatorruimte

Veelgestelde vragen over aansluitingen

Hieronder hebben wij de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. De vragen zijn op onderwerp gegroepeerd. Zo vindt u eenvoudig het antwoord op uw vragen over aansluitingen, contracten, meters en zelf energie produceren.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Klik op een onderwerp naar keuze om direct naar de veelgestelde vragen te gaan:

Uw grootverbruikaansluiting

Uw netbeheerder beheert de netwerken voor de levering van gas en elektriciteit en zorgt voor het transport van energie. Enexis Netbeheer beheert het gas- en elektriciteitsnet in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. We zijn verantwoordelijk voor de netwerken tot en met uw gas- en/of elektriciteitmeter. Als u in de regio woont waarin Enexis Netbeheer actief is, bent u automatisch klant van ons.

Uw energieleverancier brengt de netwerkkosten voor uw kleinverbruikaansluiting(en) bij u in rekening. U ontvangt daarom van Enexis Netbeheer geen facturen voor uw kleinverbruikaansluitingen.

U bent als grootverbruiker verplicht om een meetbedrijf te contracteren die de wettelijke datarapportage aan ons als netbeheerder verzorgt. Dit houdt in dat uw meetbedrijf ervoor zorgt dat alle meetgegevens worden gecommuniceerd met Enexis Netbeheer zodat wij de juiste verbruiksgegevens kunnen factureren.

Een meetbedrijf kan u daarnaast ook helpen om uw gas- en elektriciteitsverbruik in kaart te brengen voor het uitvoeren en optimaliseren van uw eigen energiebeleid. Hiervoor bieden de meeste meetbedrijven verschillende tools aan.

U vraagt een grootverbruikaansluiting online aan via met de servicemodule berekening en offerteaanvraag. Door de gegevens in te vullen in deze module, ontvangt u meteen een indicatie van de eenmalige en de periodieke kosten van uw nieuwe aansluiting. U kunt in de servicemodule dit kostenoverzicht downloaden, een offerte-aanvraag indienen of een adviesgesprek aanvragen. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Kosten

De tarieven voor een nieuwe gas- en elektriciteitsaansluiting vindt u op de pagina Kosten werkzaamheden.

Een verzwaring of verlaging van uw aansluiting vraagt u aan via onze website. Dit doet u via onze servicemodule voor berekening en offerte-aanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Kosten

Het verzwaren, verlagen en verplaatsen van een grootverbruikaansluiting is maatwerk. Enexis Netbeheer brengt hiervoor de werkelijke (project) kosten in rekening op basis van een voorcalculatie. U ontvangt voorafgaand een offerte.

Het afsluiten en verwijderen van een gas- en/of elektriciteitsaansluiting in het segment grootverbruik vraagt u aan via de Servicemodule berekening en offerteaanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Kosten

De tarieven voor het afsluiten en verwijderen van een aansluiting vindt u bij kosten werkzaamheden aansluiting.

De aansluitwaarde bepaalt hoe zwaar de aansluiting is afgezekerd. Hoe hoger het vermogen (aantal ampère) hoe zwaarder de aansluiting belast kan worden. Het kan zijn dat uw eigen installatie veel minder vermogen vraagt dan dat uw aansluiting kan leveren. Of wellicht hebt u juist meer vermogen nodig. Enexis Netbeheer geeft geen advies over hoe zwaar uw aansluiting zou moeten zijn. Daarvoor kunt u terecht bij een erkend installateur. Deze kan aan de hand van uw eigen installatie berekenen wat u minimaal aan vermogen nodig hebt.

Als u weet welk vermogen u nodig hebt kunt u uw aanvraag indienen via onze servicemodule. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule. Zij geven u een prijsindicatie van de eenmalige kosten en van de eventuele besparing die u maakt op de periodieke kosten. Aan de hand daarvan kunt u berekenen wat de terugverdientijd is van een eventuele aanpassing van uw aansluiting en of een aanpassing het voordeel oplevert dat u verwachtte.

Als u gaat vertrekt uit een pand waar een grootverbruik aansluiting zit, dan zegt u uw energiecontract op bij uw leverancier en uw netwerkcontracten bij uw netbeheerder. Het opzeggen van deze netwerkcontracten doet u via onze Servicemodule voor berekening en offerte. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Voor uw nieuwe locatie sluit u een leveringscontract af op bij een leverancier. Uw leverancier geeft uw aanmelding door aan Enexis Netbeheer.

Meer informatie over verhuizen waarbij een grootverbruikaansluiting betrokken is, vindt u op onze pagina Verhuizen en opzeggen.

Alle gas- en elektriciteitleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt. Denkt u er wel aan dat uw voor uw grootverbruikaansluitingen niet altijd bij dezelfde afdeling terecht kunt als voor uw kleinverbuikaansluitingen. Veel leveranciers maken onderscheid in een afdeling voor kleinverbruikaansluitingen en een aparte afdeling voor grootverbruikaansluitingen. In veel gevallen hoort daar een aparte klantenservice bij.

Uw kleinverbruikaansluiting​​​

Kleinverbruikaansluitingen zijn gasaansluiting met een capaciteit tot en met 40 m3/uur en elektriciteitaansluitingen tot en met 3 x 80 ampère.

Een energieleverancier verkoopt gas en/of elektriciteit. U kiest zelf uw energieleverancier. Voor het transport van de energie maakt de energieleverancier gebruik van de transportnetten van de regionale netbeheerders. Van uw leverancier ontvangt u maandelijks een factuur voor de betaling van energiekosten. 

Uw netbeheerder beheert de netwerken voor de levering van gas en elektriciteit en zorgt voor het transport van energie. Enexis Netbeheer beheert het gas- en elektriciteitsnet in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. We zijn verantwoordelijk voor de netwerken tot en met uw gas- en/of elektriciteitmeter. Als u in de regio woont waarin Enexis Netbeheer actief is, bent u automatisch klant van ons.

Uw energieleverancier brengt de netwerkkosten voor uw kleinverbruikaansluiting(en) bij u in rekening. U ontvangt daarom van Enexis Netbeheer geen facturen voor uw kleinverbruikaansluitingen.

U vraagt een nieuwe aansluiting aan via mijnaansluiting.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een offerte voor een nieuwe gas- en/of elektriciteitaansluiting.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. Voor een nieuwe aansluiting kijkt u onder 'eenmalige kosten'.

U vraagt een wijziging van uw aansluiting aan via Mijn Enexis Aansluitingen.  In deze omgeving vraagt u verzwaringen en verlagingen bij Enexis Netbeheer aan, u plant de werkzaamheden in op een moment dat  het u uitkomt en u betaalt direct. Vraagt u een wijziging aan van uw aansluiting in combinatie met een verplaatsing van uw aansluiting? Dan dient u uw aanvraag in via mijnaansluiting.nl

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. De kosten voor een wijziging van uw aansluiting vindt u onder 'eenmalige kosten'. 

U vraagt een verplaatsing aan via mijnaansluiting.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een offerte voor de gevraagde werkzaamheden.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. De kosten voor een verplaatsing van uw aansluiting vindt u onder 'eenmalige kosten'.

U vraagt een verwijdering van uw aansluiting aan via mijnaansluiting.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke offerte. De offerte tekent u voor akkoord en stuurt u aan ons terug. Na ontvangst van de getekende offerte nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de werkzaamheden.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. Voor een nieuwe aansluiting kijkt u onder 'eenmalige kosten'. 

Enexis Netbeheer brengt kosten in rekening voor het verwijderen van uw aansluiting en voor het verwijderen van de aansluitleiding. Het tarief is exclusief de kosten van een eventuele ‘technische opname’, exclusief de kosten voor het eventueel wegnemen van de meter(s) en exclusief de kosten voor spoedgevallen.

Als wij eerst de situatie ter plaatse moeten onderzoeken voordat wij de aansluiting verwijderden, spreken we van technische opname. Als een technische opname nodig is, berekenen we daar kosten voor.

Alle gas- en elektriciteitleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt. Denkt u er wel aan dat uw voor uw grootverbruikaansluitingen niet altijd bij dezelfde afdeling terecht kunt als voor uw kleinverbuikaansluitingen. Veel leveranciers maken onderscheid in een afdeling voor kleinverbruikaansluitingen en een aparte afdeling voor grootverbruikaansluitingen. In veel gevallen hoort daar een aparte klantenservice bij.

Als de aanvrager erop staat dat wij de aansluiting zo snel mogelijk verwijderen en we daarom buiten de reguliere planning om moeten werken, is dat een spoedgeval. Enexis berekent daar kosten voor.

Hier vindt u alle tarieven die Enexis Netbeheer hanteert voor de verschillende diensten en werkzaamheden.

De aansluitwaarde bepaalt hoe zwaar de aansluiting is afgezekerd. Hoe hoger het vermogen (aantal ampère) hoe zwaarder de aansluiting belast kan worden. Het kan zijn dat uw eigen installatie veel minder vermogen vraagt dan dat uw aansluiting kan leveren. Of wellicht hebt u juist meer vermogen nodig. Enexis Netbeheer geeft geen advies over hoe zwaar uw aansluiting zou moeten zijn. Daarvoor kunt u terecht bij een erkend installateur. Deze kan aan de hand van uw eigen installatie berekenen wat u minimaal aan vermogen nodig hebt.

Als u weet welk vermogen u nodig hebt, kan Enexis Netbeheer u informeren welke aansluiting passend is. Neem hiervoor contact op met Klantenservice Zakelijk. Zij geven u een prijsindicatie van de eenmalige kosten en van de eventuele besparing die u maakt op de periodieke kosten. Aan de hand daarvan kunt u berekenen wat de terugverdientijd is van een eventuele aanpassing van uw aansluiting en of een aanpassing het voordeel oplevert dat u verwachtte.

Voor  uw kleinverbruikaansluiting(en) is het niet mogelijk om een afsluiting aan te vragen. Als u geen gas en/of elektriciteit meer afneemt, hebt u 2 mogelijkheden:

  • U laat de gas- en/of elektriciteitsaansluiting verwijderen. 
  • U laat uw maandelijkse voorschot verlagen. Vraag aan uw energieleverancier of het mogelijk is dat u alleen netwerkkosten in rekening gebracht krijgt.

U bent afgesloten vanwege een betalingsachterstand:

Automatische aansluiting volgt zodra u uw volledige betaalachterstand op alle posten hebt betaald. Nadat  de betaling is ontvangen sluiten wij binnen maximaal 10 werkdagen weer aan. Voor specifieke informatie over uw situatie neemt u contact op met onze Klantenservice.

U bent afgesloten vanwege leegstand:

U sluit eerst een leveringscontract af met een energieleverancier. De energieleverancier geeft aan Enexis Netbeheer door dat er weer een leveringscontract is op uw adres. Wij sluiten dan binnen maximaal 10 werkdagen weer aan. Als u al een contract hebt afgesloten, neem dan contact op met uw energieleverancier om te vragen of dit aan Enexis Netbeheer is doorgegeven.

U bent afgesloten vanwege fraude:

Als u contactgegevens van de afdeling Fraude hebt gekregen, neemt u contact met hen op. Hebt u deze gegevens niet, neem dan contact op met onze Klantenservice. Zij laten u weten of het bedrag is ontvangen en verwerkt. Zo ja, dan zetten zij de opdracht uit voor aansluiting. Dit duurt maximaal 10 werkdagen. Het is noodzakelijk dat u een leveringscontract hebt met een energieleverancier. Enexis mag niet opnieuw aansluiten zonder een leveringscontract.

Hebt u meer vragen? Neem dan contact op met Klantenservice Zakelijk

Als bij het maken van uw aansluiting niet bij ons bekend is wie uw energieleverancier is, plaatst Enexis bij oplevering een cijferslot op de meter. Als uw energieleverancier uw aanmelding aan ons heeft doorgegeven, geven wij u de code van het cijferslot. De code van het cijferslot vraagt u op bij Klantenservice Zakelijk. Zorgt u er wel voor dat u bij de meterkast bent terwijl u ons belt. We stellen u namelijk enkele vragen waar u alleen een antwoord op hebt als u voor de meterkast staat. Het is niet toegestaan om het slot zelf te verwijderen zonder dat u van ons de code hebt gekregen.

Op het moment van de brand neemt u contact op met de Storingsdienst via het gratis telefoonnummer 0800-9009. Na een brand is het noodzakelijk dat er een technisch onderzoek komt. Een onderzoek vraagt u aan bij onze Klantenservice Zakelijk. Na het onderzoek maakt de monteur een afspraak met u voor de heraansluiting. Het is mogelijk dat hier kosten aan verbonden zijn. Over de termijn van heraansluiting doen wij geen uitspraak. Wij behandelen deze aanvragen wel met voorrang.

Een verhuizing waarbij een kleinverbruikaansluiting betrokken is, hoeft u niet aan Enexis Netbeheer door te geven. Uw energieleverancier brengt ons op de hoogte van uw verhuizing. Geef uw verhuizing dus altijd door aan uw energieleverancier.

Als u wilt overstappen naar een andere energieleverancier, meldt u zich aan bij uw nieuwe leverancier. Uw nieuwe energieleverancier geeft uw aanmelding door aan Enexis Netbeheer en neemt contact  op met uw oude energieleverancier.

U hebt een zogeheten ‘leegstandsbrief’ ontvangen. Dit betekent dat er geen energieleverancier bekend is op dit adres. Wanneer u geen leverancierscontract hebt, is Enexis wettelijk verplicht uw aansluiting af te sluiten. Aan af- en heraansluiting zijn kosten verbonden. Wij adviseren u om zo snel mogelijk een energieleverancier te kiezen en een leveringscontract af te sluiten. De energieleverancier geeft uw aanmelding aan ons door. Alle gas- en elektriciteitleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

Bij diefstal van uw gas- en/ of elektriciteitmeter doet u aangifte bij de politie. Na de aangifte neemt u contact op met onze Klantenservice Zakelijk. Wij vragen een nieuwe meter voor u aan. Belangrijk is dat u een procesverbaal hebt. Alleen dan brengen wij geen kosten in rekening voor de nieuwe meter. Bent u de nieuwe bewoner van een pand en de meter is gestolen? Zorg ervoor dat u een actief leveringscontract hebt met een energieleverancier. Dan maakt u na plaatsing van de meter direct gebruik van gas en/of elektriciteit.

Contracten

Enexis Netbeheer sluit met al haar klanten met een grootverbruikaansluiting een overeenkomst (Aansluit en Transportovereenkomst) op basis van de gegevens in het aansluitregister. In het door ons opgestelde contract geeft Enexis Netbeheer aan over welke aansluiting u beschikt. Verder vindt u welke hoeveelheden u bij ons contracteert. Deze gegevens zijn samen bepalend voor het samenstellen van uw netwerkfactuur. Als u een overeenkomst van ons ontvangt, ondertekent u deze dan en stuur hem terug. Zonder dit contract zijn wij genoodzaakt de aansluiting af te sluiten.

Het wijzigen van de tenaamstelling wordt opgestart bij uw leverancier. Geef uw wijziging daarom door aan uw leverancier. Zodra zij hun contract met u aangepast hebben, brengen zij ons op de hoogte. Op basis van dit bericht passen wij de tenaamstelling aan in onze administratie.

Als u bij ons een opzegging hebt doorgegeven, dan ontvangt u een bevestiging van uw opzegging in de vorm van een brief. In deze bevestigingsbrief is de einddatum van uw contract vermeld. Tot die datum blijven wij aan u factureren. Hebt u geen bevestigingsbrief ontvangen? Neem dan contact op met Klantenservice Zakelijk.

Voor uw grootverbruikaansluitig zegt u de aansluit- en transportovereenkomst op via de Servicemodule berekening en offerteaanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Opzegtermijn

Voor het opzeggen van uw contracten hanteren wij een opzegtermijn van 3 maanden. Als u uw contracten opzegt, maar er meldt zich geen nieuwe gebruiker voor de aansluitingen, verwijderen wij de aansluiting na maanden. De verwijderkosten brengen wij bij u in rekening.

Neem contact op met Klantenservice Zakelijk. Zij kunnen samen met u kijken wat de reden is dat u het contract heb ontvangen en u informeren over welke acties u eventueel moet ondernemen.

Contractwaarde

Enexis Netbeheer sluit met grootverbruikklanten een Aansluit- en Transportovereenkomst af. Voor elektriciteit is hierin vastgelegd welk vermogen wij voor u reserveren in het elektriciteitsnet. Dit heet het ‘gecontracteerd vermogen’. Dit vermogen is het maximale vermogen dat u af mag nemen. Voor gas is vastgelegd welke capaciteit wij voor u reserveren in het gasnet. Dit heet de ‘gecontracteerde transportcapaciteit’. Deze capaciteit is de maximale capaciteit die u af mag nemen.

De contractwaarde is dus hetzelfde als gecontracteerd vermogen of gecontracteerde transportcapaciteit.

Uw contractwaarde kan verhoogd worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de aansluitingscapaciteit van uw aansluiting is toereikend voor de gevraagde capaciteit;
  • de meetinrichting is geschikt voor de gevraagde capaciteit (bij een gecontracteerd vermogen > 100 kW is een andere meetinrichting nodig dan bij waardes daaronder);
  • er is voldoende ruimte op het gas- en of elektriciteitsnet (Enexis controleert dit na uw aanvraag voor verhoging).

U kunt uw contractwaarde te allen tijden verlagen. De enige voorwaarde voor een verlaging is dat de contractwaarde de afgelopen 12 maanden niet verhoogd is.

U geeft een verhoging of verlaging van uw contractwaarde door via dit formulier op onze website. Afdeling Klantenservice Zakelijk beoordeelt uw verzoek en past, indien akkoord, de contractwaarde aan per de 1e van de opvolgende maand. U ontvangt binnen 10 werkdagen bevestiging van de aanpassing of onze beargumentatie bij een afwijziging.

Als u meer vermogen of capaciteit verbruikt dan gecontracteerd, overschrijdt u de contractwaarde. U ontvangt dan een overschrijdingsfactuur.

Gas

De overschrijding brengen wij bij u in rekening voor het gehele kalender jaar. De gecontracteerde transportcapaciteit wordt niet aangepast.

Elektriciteit

Enexis Netbeheer verhoogt in dit geval uw gecontracteerd vermogen automatisch. De nieuwe waarde geldt vanaf dat moment voor de komende 12 maanden. Alleen als de overschrijding plaatsvindt binnen 12 maanden na een verlaging, berekenen wij de verhoging met terugwerkende kracht door vanaf het moment van de verlaging.

Nee, u bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de hoogte van uw contractwaarde. U vindt uw contractwaarde maandelijks terug op uw factuur. Ook vindt u daar het maximaal afgenomen vermogen (elektriciteit) of de maximale afgenomen capaciteit (gas) van de betreffende maand. Ligt het maximale vermogen / de maximale capaciteit altijd (ver) onder de contractwaarde? Overweeg dan om uw contractwaarde te verlagen. U bepaalt zelf naar welke waarde u de contractwaarde aanpast.

Het enige moment waarop wij uw contractwaarde aanpassen, is wanneer u voor elektriciteit het gecontracteerde vermogen overschrijdt. Op dat moment passen wij uw contractwaarde naar boven aan.