Installatieverantwoordelijke voor uw eigen installatie

De Arbowet stelt dat de werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Dat geldt ook voor het veilig gebruiken en bedienen van elektrische installaties, apparaten en toestellen. Als werkgever draagt u installatieverantwoordelijkheid voor de installatie achter de elektriciteitsaansluiting.

Normen

Om veilig beheer en bediening van elektrische hoogspanningsinstallaties (>1000 Volt) te waarborgen, is een uitgebreide set aan normen uitgewerkt. Onder andere in NEN-EN 50110 en 3840:2011. Verzekeringsmaatschappijen en Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) beschouwen deze normen als bindend. Verzekeraars beoordelen bij schademeldingen of aan alle verplichtingen is voldaan. Wanneer niet aan de eisen is voldaan, kunnen er sancties volgen. 

Verantwoordelijkheid 

Installatieverantwoordelijkheid voor een elektrische hoogspanningsinstallatie omvat het opstellen, implementeren en in stand houden van: 

  • het onderhoudsbeleid; 
  • het vervangingsbeleid; 
  • toegangsbeleid; 
  • het opleidingsbeleid (veiligheid); 
  • de veiligheidsprocedures en veiligheidswerkinstructies;
  • de ontwerprichtlijnen voor kabelinfrastructuur, bedrijfsmiddelen en opstellingsruimten; 
  • het documenten- en tekeningenbeheer (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, WION); 
  • de bedrijfsvoering in normaal - en storingsbedrijf van de installatie (o.a. de netplanning, de netbewaking, de actuele/ te wijzigen schakeltoestand). 

Onderhoud in goede handen 

U kunt ervoor kiezen de installatieverantwoordelijkheid in uw eigen organisatie te beleggen. U zorgt er dan zelf voor dat het beheer en onderhoud van uw installatie altijd aan alle normen voldoet. Maar u kunt deze verantwoordelijkheid ook uitbesteden aan een gespecialiseerde partij. 

Huur en installatieverantwoordelijkheid 

Huurt u schakelaars en transformatoren? In dat geval is de installatieverantwoordelijkheid waarschijnlijk al goed geregeld. Wij adviseren u om dit te toetsen bij de verhuurder. Hebt u zelf schakelaars en transformatoren in eigendom? Of hebt u meerdere transformatorstations achter de elektriciteitsaansluiting? Dan ligt de installatieverantwoordelijkheid bij u, tenzij u deze verantwoordelijkheid al hebt ondergebracht bij een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over installatieverantwoordelijkheid? Of twijfelt u of dit voor uw installatie goed is geregeld? Stuur dan een mail naar accountmanagement@enexis.nl.