Gecontracteerd transportvermogen groter dan 1500 kW

Hebt u voor uw aansluiting een  gecontracteerd  transportvermogen afgesproken groter dan 1500 kW? Dan gelden er op sommige punten andere regels.

Transportcate​gorie 

De tarieven die wij bij u in rekening brengen, hangen af van de transportcategorie waarin uw aansluiting is ingedeeld.  Als u een  gecontracteerd  transportvermogen hebt groter dan 1500 kW, dan wordt de categorie bepaald op basis van het netvlak waarop uw aansluiting is aangesloten. We kennen de volgende netvlakken:

Netvlak ​Transportcategorie
​Middenspanning distributienet – 10 kV of 20 kV ​MS-D
​Middenspanning ​​transportnet – 10 kV of  20 kV ​MS-T
​Hoogspanning/middenspanning – 10 kV of 20 kV  ​HS/MS
Tussenspanning -  30 kV of 50 kV​​ ​TS

Bent u ingedeeld in de transportcategorie HS/MS of TS? Dan gelden er voor het vaststellen en wijzigen van  het gecontracteerd  transportvermogen andere regels.

Andere regels contractwaarde

  • Het gecontracteerd  transportvermogen wordt vastgelegd voor 1 kalenderjaar. 
  • U ontvangt jaarlijks een verzoek om aan te geven welk vermogen u wilt contracteren. Een eventuele wijziging van het gecontracteerd transportvermogen gaat in per 1 januari en geldt voor hele kalenderjaar. 
  • U mag het gecontracteerd  transportvermogen maximaal 1 keer gedurende het jaar naar beneden of boven aanpassen als er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden die u vooraf niet in redelijkheid had kunnen voorzien. 
  • Voor een berekening van de financiële gevolgen van een aanpassing van uw gecontracteerd transprort vermogen neemt u contact op met Klantservice Zakelijk​.​

​​​​​​​​​​​​