Wat is een gecontracteerde transportcapaciteit

Als u een grootzakelijke gasaansluiting hebt, hebt u met Enexis Netbeheer een  gecontracteerde transportcapaciteit afgesproken. Op deze pagina vindt u alle informatie over de gecontracteerde transportcapaciteit: wat is het, waarom leggen wij het vast en waar vindt u de  gecontracteerde transportcapaciteit van uw aansluiting(en).

Gecontracteerde transportcapaciteit: wat en waarom

De gebruikers van ons energienet kunnen zonder problemen gebruik maken van hun aansluiting als wij vraag en aanbod van energie goed op elkaar af stemmen. Dit geldt voor de hoeveelheid gas die wij transporteren over ons energienet. Maar ook voor de capaciteit die in ons energienet beschikbaar is. Als er meer capaciteit wordt afgenomen dan dat er beschikbaar is, kan dat zorgen voor storingen en soms voor tekorten bij andere gebruikers.

Om dit te voorkomen en te zorgen dat voor alle gebruikers de gevraagde capaciteit beschikbaar is, spreken wij met onze grootzakelijke klanten een capaciteit af dat wij reserveren in ons gasnet. Dat is de capaciteit die u maximaal af mag nemen. Wij noemen dit ‘gecontracteerde transportcapaciteit’ en wordt uitgedrukt ik m3/h (kubieke meter per uur). De gecontracteerde transportcapaciteit geeft dus aan hoe zwaar u uw aansluiting, en daarmee het gasnet, op enig moment mag belasten. Neemt u meer capaciteit af dan afgesproken? Dan overschrijdt u de gecontracteerde transportcapaciteit.

De  gecontracteerde transportcapaciteit en uw factuur

Op de periodiek factuur die u van ons ontvangt, ziet u de  gecontracteerde transportcapaciteit. U betaalt namelijk een bedrag voor de reservering in het gasnet (de gecontracteerde transportcapaciteit). Dit noemen wij het ‘capaciteitsafhankelijk tarief’. Verder ziet u de hoogst gemeten afgenomen capaciteit van de betreffende maand terug onder de noemer ‘gerealiseerde hoeveelheid’. Deze gegevens ontvangen wij van uw meetbedrijf. Zij registreert maandelijks al uw verbruiksgegevens.

De  gecontracteerde transportcapaciteit en uw verbruiken vindt u terug in Mijn Enexis Zakelijk. Onder andere in een grafiek (afbeelding). Daarin ziet u de huidige  gecontracteerde transportcapaciteit (grijze lijn, ‘contract’) en de maximaal afgenomen capaciteit (roze lijn, ‘m3/h gemeten’) van de afgelopen 13 maanden.

Contractwaarde gas

De hoogte van uw gecontracteerde transportcapaciteit

  • U bepaalt zelf de hoogte van uw gecontracteerde transportcapaciteit. Dit doet u op basis van uw energiebehoeften. Als u twijfelt, laat u dan adviseren door een erkend installateur. 
  • Als dat nodig is, kunt u uw de gecontracteerde transportcapaciteit wijzigen
  • De  gecontracteerde transportcapaciteit kan niet hoger zijn dan de aansluitcapaciteit van uw aansluiting.  Lees meer
  • Bent u een nieuwe gebruiker? Controleer dan de  gecontracteerde transportcapaciteit die wij voor u bepaald hebben in de Aansluit- en Transportovereenkomst. Ga na of deze past bij uw afname. De  gecontracteerde transportcapaciteit die wij bepalen is namelijk een standaardwaarde en kan afwijken van uw energiebehoeften. Zo nodig past u de  gecontracteerde transportcapaciteit aan.