Voorwaarden aanpassing gecontracteerde transportcapaciteit

Als de gecontracteerde transportcapaciteit niet meer passend is voor uw verbruik, kunt u deze verhogen of verlagen via Mijn Enexis Zakelijk. U ontvangt, in de regel binnen 3 werkdagen, een schriftelijke bevestiging van de aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit. Ook als wij de gecontracteerde transportcapaciteit niet aanpassen, krijgt u binnen de genoemde termijn bericht.

Voorwaarden bij een verlaging

U mag de gecontracteerde transportcapaciteit verlagen als deze de afgelopen 12 maanden niet verhoogd is.

Voor de verlaging geldt het volgende: 

  • De verlaging gaat altijd in op de eerste dag van een kalendermaand 
  • De verlaging gaat op z’n vroegst in per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin u de verlaging hebt aangevraagd.

Voorwaarden bij een verhoging

Een verhoging van de gecontracteerde transportcapaciteit kunt u zo vaak aanvragen als u wilt. Wij verhogen de gecontracteerde transportcapaciteit mits de aansluitwaarde van uw aansluiting dit toelaat en er voldoende capaciteit op ons energienet beschikbaar is om de gevraagde capaciteit te leveren. Wij voeren daarom altijd eerst een controle uit.

Voor de verhoging geldt het volgende: 

  • De verhoging gaat altijd in op de eerste dag van een kalendermaand. 
  • De verhoging gaat op z’n vroegst in, per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin u de verhoging hebt aangevraagd. 
  • Na een verhoging mag u de eerste 12 maanden uw contractwaarde niet verlagen. Uw contractwaarde verhogen mag wel.