Overschrijden gecontracteerde transportcapaciteit

Op het moment dat uw gasinstallatie meer capaciteit vraagt dan de afgesproken gecontracteerde transportcapaciteit, overschrijdt u de gecontracteerde transportcapaciteit.

De capaciteit die u daadwerkelijk afneemt moet dus onder uw gecontracteerde transportcapaciteit blijven. Neemt u meer af, dan brengen wij een overschrijdingsvergoeding in rekening. De overschrijdingsvergoeding: 

  • berekenen we over de hoeveelheid capaciteit waarmee u uw gecontracteerde transportcapaciteit hebt overschreden; 
  • berekenen we over het gehele kalenderjaar; 
  • wordt de maand na de overschrijding in rekening gebracht op de periodieke factuur. Dit ziet dit op de factuur terug als ‘overschrijdingsvergoeding’. 
  • het tarief is gelijk aan het capaciteitsafhankelijk tarief.