Voorwaarden aanpassing gecontracteerd transportvermogen

Als uw gecontracteerd  transportvermogen niet meer passend is voor uw verbruik, kunt u deze verhogen of verlagen via Mijn Enexis Zakelijk. U ontvangt, in de regel binnen 3 werkdagen, een schriftelijke bevestiging van de aanpassing van het gecontracteerd  transportvermogen. Ook als wij het gecontracteerd  transportvermogen niet aanpassen, krijgt u binnen de genoemde termijn bericht.

Voorwaarden bij een verlaging

U mag uw gecontracteerd  transportvermogen verlagen als deze de afgelopen 12 maanden niet verhoogd is. Een verhoging kan 2 oorzaken hebben: 

  • een verzoek uwerzijds; 
  • een overschrijding van het gecontracteerd transportvermogen. Als uw aansluiting meer vermogen vraagt dan gecontrateerd, dan  verhogen wij uw gecontracteerd transportvermogen naar de waarde van de overschrijding.

Voor de verlaging geldt het volgende: 

  • De verlaging gaat altijd in op de eerste dag van een kalendermaand 
  • De verlaging gaat op z’n vroegst in per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin u de verlaging hebt aangevraagd.

 Voorwaarden bij een verhoging

Een verhoging van het gecontracteerd  transportvermogen kunt u zo vaak aanvragen als u wilt. Wij verhogen  het gecontracteerd  transportvermogen mits de aansluitwaarde van uw aansluiting dit toelaat en er voldoende capaciteit op ons energienet beschikbaar is om het gevraagde vermogen te leveren. Wij voeren daarom altijd eerst een controle uit.

Voor de verhoging geldt het volgende: 

  • De verhoging gaat altijd in op de eerste dag van een kalendermaand. 
  • De verhoging gaat op z’n vroegst in, per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin u de verhoging hebt aangevraagd. 
  • Na een verhoging mag u de eerste 12 maanden  het gecontracteerd  transportvermogen niet verlagen. Het gecontracteerd  transportvermogen verhogen mag wel.

Is het huidige  gecontracteerd  transportvermogen lager dan 100 kW en gaat u na de verhoging over deze waarde heen? Dan hebt u een meetinrichting nodig die uw verbruik elk uur of elk kwartier uit kan lezen. Niet elke meetinrichting kan dit. Informeer daarom eerst bij uw meetbedrijf of uw meetinrichting geschikt is. Houd er rekening mee dat een andere meetinrichting andere maandelijkse kosten met zich meebrengt.

Hebt u een gecontracteerd  transportvermogen boven de 1500 kW? Dan gelden in sommige gevallen andere regels voor u.