Financiële gevolgen van een wijziging van het transportvermogen

Een verlaging van uw gecontracteerd transportvermogen betekent niet automatisch dat uw energierekening lager wordt. En een hoger gecontracteerd transportvermogen kan in sommige gevallen voordeliger zijn. Dit heeft te maken met de tarievenopbouw voor grootzakelijke aansluitingen.

Tarievenopbouw en gecontracteerd transportvermogen

De tarieven die wij bij u in rekening brengen, hangen af van de transportcategorie waarin uw aansluiting is ingedeeld. De transportcategorieën worden bepaald door de hoogte van het  gecontracteerd  transportvermogen. We kennen de volgende transportcategorieën:

Transportcategorie  Transportvermogen

LS

 51 kW

MS/LS  51 kW t/m 125 kW
MS-D  126 kW t/m 1500 kW

De transportcategorie bepaalt de tarieven voor een aantal van de posten die u op uw factuur ziet staan:

  • Vastrecht transportdienst
  • Contract transportvermogen (gecontracteerd transportvermogen)
  • Maximaal afgenomen vermogen
  • Getransporteerde kWh’s, normaal en laag (verbruik)

Binnen elke transportcategorie gelden andere tarieven.  Als u bijvoorbeeld een gecontracteerd  transportvermogen van 73 kW hebt, brengen wij voor de 4 genoemde posten de tarieven in rekening die horen bij transportcategorie MS/LS. Dit zijn andere tarieven dan wanneer u een gecontracteerd  transportvermogen hebt van 48 kW en in transportcategorie LS valt.

De 4 genoemde posten bepalen in grote mate de hoogte van uw factuur. Het aanpassen van uw gecontracteerd  transportvermogen heeft daardoor gevolgen voor het bedrag dat wij maandelijks bij u in rekening brengen.

Lees meer over de tariefopbouw en bekijk de tarieven van de verschillende transportcategorieën

Berekening maken

Als u door de aanpassing van het gecontracteerd  transportvermogen in een andere transportcategorie terecht komt, gelden er andere tarieven. Dit kan er voor zorgen dat een verlaging van het gecontracteerd  transportvermogen niet altijd een verlaging van de kosten met zich meebrengt. Maar het kan er ook voor zorgen dat een verhoging van het gecontracteerd  transportvermogen voor minder kosten zorgt. Daarom adviseren wij u altijd eerst een berekening te maken om de financiële gevolgen van de mogelijke aanpassing inzichtelijk te maken.

Hebt u een gecontracteerd  transportvermogen boven de 1500 kW? Dan gelden er andere regels voor u.