Gecontracteerd transportvermogen groter dan 1500 kW

Hebt u voor uw aansluiting een  gecontracteerd  transportvermogen afgesproken groter dan 1500 kW? Dan gelden er op sommige punten andere regels.

Transportcategorie 

De tarieven die wij bij u in rekening brengen, hangen af van de transportcategorie waarin uw aansluiting is ingedeeld.  Als u een  gecontracteerd  transportvermogen hebt groter dan 1500 kW, dan wordt de categorie bepaald op basis van het netvlak waarop uw aansluiting is aangesloten. We kennen de volgende netvlakken:

Netvlak   Transportcategorie

Middenspanning distributienet – 10 kV of 20 kV

 MS-D

Middenspanning transportnet – 10 kV of  20 kV

 MS-T

Hoogspanning/middenspanning – 10 kV of 20 kV

 HS/MS

Tussenspanning -  30 kV of 50 kV

TS 

Bent u ingedeeld in de transportcategorie HS/MS of TS? Dan gelden er voor het vaststellen en wijzigen van  het gecontracteerd  transportvermogen andere regels.

Andere regels contractwaarde

  • Het gecontracteerd  transportvermogen legt u vast voor 1 kalenderjaar en gaat altijd in per 1 januari. 
  • Wilt u  het gecontracteerd transportvermogen wijzigen? Dan kan dan per 1 januari van het volgende kalenderjaar. U kunt dit tot en met 31 december wijzigen in Mijn Enexis Zakelijk.  Geeft u geen wijziging door? Dan blijft het gecontracteerd transportvermogen hetzelfde als het jaar daarvoor.
  • U mag het gecontracteerd  transportvermogen maximaal 1 keer gedurende het jaar naar beneden of boven aanpassen als er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden die u vooraf niet in redelijkheid had kunnen voorzien. 
  • Voor een berekening van de financiële gevolgen van een aanpassing van uw gecontracteerd transprort vermogen neemt u contact op met Klantservice Zakelijk.