Wijzigen gecontracteerd transportvermogen

Wijzigen gecontracteerd transportvermogen

Als u een elektriciteitsaansluiting hebt met een aansluitcapaciteit groter dan 3x80 Ampère, hebt u bij het aangaan van de transportovereenkomst een gecontracteerd transportvermogen afgesproken met Enexis. U kunt uw transportvermogen onder voorwaarden naar boven of naar beneden aanpassen.

Het gecontracteerd transportvermogen​ geeft aan hoeveel vermogen wij voor u reserveren in ons elektriciteitsnet. U bepaalt de hoogte van het gecontracteerd transportvermogen zelf. Denkt u erover om uw transportvermogen te wijzigen? Doorloop dan onderstaande stappen.

Stap 1: Wel of geen wijziging nodig?

Verwacht u in de toekomst meer vermogen nodig te hebben? Dan verhoogt u uw gecontracteerd transportvermogen, mits uw aansluiting zwaar genoeg is voor het gevraagde vermogen. Het is ook mogelijk dat uw huidige gecontracteerde transportvermogen hoger is dan uw werkelijke afname en daarom wilt verlagen. De overzichten in Mijn Enexis Zakelijk (afbeelding) helpen u dit te bepalen. U kunt uw gecontracteerd transportvermogen (grijze lijn) en het afgenomen vermoge​n (groene lijn) met elkaar vergelijken. Ziet u bijvoorbeeld dat het gecontracteerd transportvermogen hoger is dan het maximaal afgenomen vermogen? Dan kunt u nadenken over een verlaging het gecontracteerde transportvermogen.

 
 

​Stap 2: Bere​kenen

Een verlaging van uw gecontracteerd transportvermogen betekent niet automatisch dat uw energierekening lager wordt. En een hoger gecontracteerd transportvermogen kan in sommige gevallen zelfs voordeliger zijn. Met behulp van een berekening​ krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van een eventuele wijziging. 

Lees de uitleg over onze tarievenstructuur

Stap 3: Vo​or​​wa​arden

Het gecontracteerd transportvermogen kunt u niet zonder meer verhogen of verlagen. Leest u daarom eerst de voorwaarden voordat u een wijzigingsverzoek indient. Dan weet u óf u uw geconttracteerd transportvermogen mag wijzigen en welke gevolgen dat heeft.

Stap 4:  Aanvragen

U vraagt een wijziging van de gecontracteerde transportvermogen aan via:

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan passen wij uw gecontracteerd transportvermogen aan per de 1e van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek hebben ontvangen. Wij bevestigen de wijziging per e-mail.​

Gecontracteerd transportvermogen na een overschrijding

Het komt ook voor dat Enexis uw gecontracteerd transportvermogen aanpast zonder dat u daar om vraagt. Dit doen wij als u het gecontracteerd transportvermogen overschrijdt. Wij verhogen uw transportvermogen dan naar de waarde van de overschrijding. Als wij uw transportvermogen verhogen, ontvangt u bericht van ons. ​​

Meer over de contractwaarde

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​