Wijzigen contractwaarde elektriciteit

Als u een elektriciteitsaansluiting hebt met een aansluitcapaciteit groter dan 3x80 Ampère, hebt u bij het aangaan van de transportovereenkomst een contractwaarde afgesproken met Enexis. Als de energiebehoeften van uw bedrijf veranderen, is het mogelijk uw contractwaarde daarop aan te passen. U kunt uw contractwaarde dan onder voorwaarden naar boven of naar beneden aanpassen.

Uw contractwaarde​ geeft aan hoeveel vermogen wij voor u reserveren in ons elektriciteitsnet. U bepaalt de hoogte van uw contractwaarde zelf. Denkt u erover om uw contractwaarde te wijzigen? Doorloop dan onderstaande stappen.

Stap 1: wel of geen wijziging nodig?

Verwacht u in de toekomst meer vermogen nodig te hebben? Dan verhoogt u uw contractwaarde, mits uw aansluiting zwaar genoeg is voor het gevraagde vermogen. Het is ook mogelijk dat uw huidige contractwaarde hoger is dan uw werkelijke afname. De overzichten in Mijn Enexis Zakelijk (afbeelding) helpen u dit te bepalen. U kunt uw contractwaarde (grijze lijn) en het afgenomen vermogen (groene lijn) met elkaar vergelijken. Ziet u bijvoorbeeld dat uw contractwaarde hoger is dan het maximaal afgenomen vermogen? Dan kunt u nadenken over een verlaging van uw contractwaarde.

 
 
​Stap 2: berekenen

Een verlaging van uw contractwaarde betekent niet automatisch dat uw energierekening lager wordt. En een hogere contractwaarde kan in sommige gevallen voordeliger zijn. Dit komt omdat de tarieven die wij bij u in rekening brengen afhankelijk zijn van de hoogte van uw contractwaarde. Met behulp van een berekening​ krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van een eventuele wijziging. Lees de verdere uitleg​ over onze tarievenstructuur en de relatie met uw contractwaarde.

Stap 3: voor​​wa​arden

Een contractwaarde kunt u niet zonder meer verhogen of verlagen. Leest u daarom eerst de voorwaarden voordat u een wijzigingsverzoek indient. Dan weet u óf u uw contractwaarde mag wijzigen en welke gevolgen dat heeft.

Stap 4: aanvragen

U vraagt een wijziging van uw contractwaarde aan via:

  • Mijn Enexis Zakelijk. U hoeft daar alleen de nieuwe contractwaarde en de ingangsdatum in te voeren. 
  • Maakt u nog geen gebruik van Mijn Enexis Zakelijk? Meld u dan aan​ en wijzig daarna uw contractwaarde in uw persoonlijke omgeving. Of lees meer over wat Mijn Enexis Zakelijk voor u kan betekenen. 
  • Wilt u zich niet aanmelden voor Mijn Enexis Zakelijk? Vul dan al uw gegevens in op het wijzigingsformulier contractwaarde​.

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan passen wij uw contractwaarde aan per de 1e van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek hebben ontvangen. Wij bevestigen de wijziging per e-mail.​

Contractwaarde na een overschrijding

Het komt ook voor dat Enexis uw contractwaarde aanpast zonder dat u daar om vraagt. Dit doen wij als u de contractwaarde overschrijdt. Wij verhogen uw contractwaarde dan naar de waarde van de overschrijding. Zodra wij uw contractwaarde verhogen, ontvangt u hierover bericht van ons. ​​

Meer over de contractwaarde

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Was deze pagina nuttig?

Ja Nee