Een gas- en/of elektriciteitsaansluiting aanvragen

Enexis verzorgt de aansluiting van uw bedrijf op het elektriciteits- of gasnet. De wet maakt hierin onderscheid tussen kleinverbruikaansluitingen en grootverbruikaansluitingen. Op deze pagina leest u meer over de manier waarop u deze aansluitingen aanvraagt.

Een grootverbruikaansluiting aanvragen

Grootverbruikaansluitingen zijn elektriciteitsaansluitingen van meer dan 3 x 80 Ampère en gasaansluitingen met een capaciteit van meer dan 40 m3 per uur. Voor een grootverbruikaansluiting sluit u overeenkomsten met Enexis, een energieleverancier en een meetbedrijf.

Aansluiting aanvragen

U vraagt een grootverbruikaansluiting online aan met de Servicemodule berekening en offerteaanvraag. Door de gegevens in te vullen in deze module, ontvangt u meteen een indicatie van de eenmalige en de periodieke kosten van uw nieuwe aansluiting. U kunt in de servicemodule dit kostenoverzicht downloaden, een offerte-aanvraag indienen of een adviesgesprek aanvragen.

Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag neemt Enexis contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw wensen, de locatie waar u de aansluiting wilt realiseren en wat aangeleverd moet worden voor het compleet maken van uw aanvraag (denk hierbij aan bouwtekeningen ed). Zodra uw aanvraag compleet is, maken we een offerte voor u. 

U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Overeenkomst leverancier en meetbedrijf

U kunt pas gebruik maken van uw aansluiting nadat uw leverancier en uw meetbedrijf zich hebben gemeld bij Enexis. Zij melden zich nadat u met hen een overeenkomst bent aangegaan. Zorg daarom dat u tijdig een leverancier en een meetbedrijf kiest. Dit geldt ook voor bouwaansluitingen en andere tijdelijke aansluitingen. Als uw aansluiting gereed is, maar u nog geen overeenkomst hebt met een leverancier en meetbedrijf, leveren wij uw aansluiting gesloten op. Voor het achteraf openen van uw aansluiting brengt Enexis extra kosten in rekening.

Kosten voor nieuwe aansluitingen

De kosten voor het aanleggen van nieuwe aansluitingen vindt u bij Kosten werkzaamheden.

Een kleinverbruiksaansluiting aanvragen

Kleinverbruikaansluitingen zijn elektriciteitsaansluitingen tot en met 3 x 80 Ampère en gasaansluitingen met een capaciteit tot en met 40 m3 per uur. Voor een kleinverbruikaansluiting sluit u alleen een overeenkomst met een energieleverancier. 

Aansluiting aanvragen 

Een aansluiting voor gas of elektriciteit vraagt u eenvoudig aan via mijnaansluiting.nl .

Overeenkomst leverancier

U kunt pas gebruik maken van uw aansluiting nadat uw leverancier zich heeft gemeld bij Enexis. Zij melden zich nadat u met hen een overeenkomst bent aangegaan. Zorg daarom dat u tijdig een leverancier kiest. Dit geldt ook voor bouwaansluitingen en andere tijdelijke aansluitingen. Als uw aansluiting gereed is, maar u nog geen overeenkomst hebt met een leverancier, leveren wij uw aansluiting gesloten op. Voor het achteraf openen van uw aansluiting brengt Enexis extra kosten in rekening.

Kosten voor nieuwe aansluitingen

De kosten voor het aanleggen van nieuwe aansluitingen vindt u bij de Kosten werkzaamheden aansluiting of meter.

Automaat

Uw installateur kan vragen naar het soort (zekerings)automaat dat op de installatie geplaatst wordt. Aansluitingen tot en met 3x50 Ampère worden uitgevoerd met automaten met een C karakteristiek. Aansluitingen met een aansluitwaarde van 3x63 en 3x80 Ampère worden uitgevoerd met automaten met een B karakteristiek.

Overige kleinverbruikaansluitingen

[No text in field]Overige kleinverbruikaansluitingen

Het is voor sommige zakelijke klanten ook mogelijk om een Artikel 1, lid 2/3-aansluiting aan te vragen. Wij behandelen uw kleinverbruikaansluitingen dan als grootverbruikaansluitingen. U vraagt een Artikel 1, lid 2/3-aansluiting aan via dit formulier. Lees meer over de Artikel 1-aansluitingen en de voorwaarden

De 1x10-Ampère-aanslutitng op het vast net is geschikt voor straatmeubilair, zoals bewakingscamera’s en reclameborden. Meer informatie over dit type aansluitingen vindt u op deze pagina.