Transportprognoses en daadwerkelijke transporten in kW, regio Noord