werken op kantoor

Contactgegevens en informatie voor marktpartijen

Marktpartijen vinden hier relevante informatie zoals de transportprognoses, het GSA-planningsoverzicht en informatie over het plaatsen van een slimme meter in ons netgebied.  

Coronavirus en impact op onze werkzaamheden

Download de e-mail ‘Maatregelen in verband met coronavirus: impact op operatie’ die de regionale netbeheerders en Netbeheer Nederland op 17 maart verstuurd hebben. Meer informatie over hoe Enexis Netbeheer omgaat met het coronavirus, vindt u op deze landingspagina.

Samenwerking met marktpartijen

Enexis Netbeheer werkt samen met energieleveranciers, meetverantwoordelijken, programmaverantwoordelijken en onafhankelijke dienstenaanbieders (ODA’s) om processen optimaal te laten werken en waar mogelijk te verbeteren. Ook staan wij open voor contacten met leveranciers van P1 devices. Samen met deze marktpartijen willen wij voortdurend werken aan een optimale marktfacilitering. 

Wat mag een marktpartij van ons verwachten:

 • Energienet
  Uiteraard zijn we verantwoordelijkheid voor het beheer, onderhoud en beschikbaarstelling van het net
 • Aansluitingenregister
  We zijn verantwoordelijk voor de juistheid van het aansluitingenregister. Dit vormt de basis voor een correcte werking van marktprocessen.
 • Allocatie
  We wijzen dagelijks de energie die over ons netwerk gaat toe aan programmaverantwoordelijken en energieleveranciers, maar ook aan ons zelf.
 • Reconciliatie
  Hiermee vindt de verrekening plaats van het veronderstelde verbruik uit de allocaties met het werkelijk gemeten verbruik.
 •  Verbruiksgegevens
  Op basis van door marktpartijen aangeleverde meterstanden stellen we verbruiken beschikbaar.
 • Beschikbaar stellen data
  Door middel van de P4 portal stellen wij desgevraagd P4-standen beschikbaar.

Op onze pagina over partnersinenergie.nl leest u meer over de gezamenlijke dienstverlening van netbeheerders aan marktpartijen.

Hebt u vragen?

Onze afdeling Klantenservice Marktpartijen is voor vragen van marktpartijen bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 857 78 88. U kunt ons mailen op: Klantenservice.Marktpartijen@enexis.nl

Voor vragen op relationeel niveau kunt u contact opnemen met onze relatiemanagers: