Tariefopbouw kleinverbruik

Tariefopbouw kleinverbruik

Het eenmalige of periodieke tarief dat u betaalt, wordt bepaald door de grootte van uw aansluiting (aansluitcapaciteit). Hoe groter de capaciteit van uw elektriciteits- en gasaansluiting, hoe meer u betaalt. Uw aansluiting valt - afhankelijk van de aansluitcapaciteit - in een tariefcategorie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalde deze categorieën. Deze is dus bij elke netbeheerder in Nederland hetzelfde.

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt​ (ACM) legt de categorie-indeling vast in de ‘Tarievencode Elektriciteit’ (maximale capaciteit van 3x80 Ampère) en de ‘Tarievencode Gas’ (maximale capaciteit van 40 m3/uur, gasmeter G25). De ACM stelt ook jaarlijks de maximale tarieven vast die de netbeheerders mogen hanteren.

Hieronder kunt u zien hoe de eenmalige en periodieke tarieven zijn opgebouwd.​​​​​​

Enexis brengt voor nieuwe aansluitingen standaardtarieven in rekening. Deze zijn gebaseerd op een maximale afstand van 25 meter tussen de meterkast en het bestaande net. Bij grotere afstanden, bijvoorbeeld als uw aansluiting achter op een perceel gemaakt moet worden of als er (nog) geen elektriciteitsnet in de straat voor het pand ligt, brengen we voor de extra afstand boven de 25 meter een meerprijs in rekening. De tarieven voor wijzigen en verwijderen van aansluitingen zijn gelijk aan de werkelijke kosten.​
Enexis brengt voor het transport van elektriciteit naar uw bedrijf en voor het beheer van uw aansluiting periodieke tarieven in rekening.De hoogte van deze tarieven is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Voor de elektriciteitsaansluiting is dat de waarde van de hoofdzekering (bijvoorbeeld 3x25A). Bij wijzigingen in uw situatie kan het zinvol zijn om te kijken of uw aansluiting nog passend is. Als uw elektriciteitsaansluiting kleiner zou kunnen, kunt u bij Enexis een verlaging van de aansluitwaarde aanvragen. U betaalt daarvoor een eenmalige vergoeding, maar uw jaarlijkse kosten gaan omlaag.​
Vastrecht aansluiting: 
Het tarief voor beheer, onderhoud en instandhouding van uw aansluiting op het net van Enexis wordt ook “periodieke aansluitvergoeding” (PAV) genoemd. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting.


Vastrecht transport: 
Het tarief voor de administratieve kosten die de netbeheerder maakt, waaronder beheer van het aansluitregister, berichtenverkeer tussen marktpartijen (onder andere voor het uitwisselen van informatie over verhuizingen en meterstanden met energieleveranciers) en facturering. Dit tarief is voor alle netbeheerders gelijk.

Capaciteitstarief:
Het tarief voor het geb​ruik van het transportnet van de netbeheerder gebaseerd op de capaciteit van de aansluiting.

Systeemdiensten:
Het tarief dat door de netbeheerder (Enexis) geïncasseerd wordt voor TenneT. Dit tarief is voor instandhouding van landelijke koppelnetten en noodvoorzieningen.

Meterdiensten:
Het tarief voor (beheer en instandhouding van) de meetinrichting.