Toelichting tariefopbouw

Toelichting tariefopbouw

​Enexis onderscheidt 3 soorten tarieven: eenmalige, periodieke en overige tarieven. Daarnaast maken we onderscheid tussen grootverbruikaansluitingen en kleinverbruikaansluitingen. Hieronder lichten wij deze begrippen toe. 

Soorten tarieven 

Binnen onze tarieven maken we onderscheid tussen eenmalige kosten, periodieke kosten en overige kosten.

  • De eenmalige aansluittarieven zijn de kosten zijn die we in rekening brengen voor eenmalige werkzaamheden zoals het maken van een nieuwe gas- of elektriciteitsaansluiting of het wijzigen of verwijderen van een bestaande aansluiting. 
  • De periodieke netwerktarieven​ zijn de kosten die maandelijks terugkeren. Deze kosten betaalt u voor het transport van energie en het in stand houden (onderhoud en beheer) van uw aansluiting.
  • De overige tarieven zijn de kosten voor afzonderlijke situaties die wij niet in onze eenmalige of maandelijkse kosten doorberekenen. Een voorbeeld hiervan zijn de voorrijkosten.

Grootverbruik en kleinverbruik

Naasr deze onderverdeling bestaan er voor zakelijke klanten 2 soorten aansluitingen: kleinverbruikaansluitingen en grootverbruikaansluitingen. Voor beide soorten aansluitingen gelden aparte tarieven .

Onder kleinverbruikaansluitingen verstaan we: 

  • elektriciteitsaansluitingen op het laagspanningsnet (LS) met een maximale capaciteit van 3 x 80 Ampère
  • ​​Gasaansluitingen met een maximale aansluitcapaciteit tot en met 40 m 3/uur 

​​Klik door naar Tariefopbouw kleinverbruik​​ voor een uitleg over de opbouw van onze kleinzakelijke tarieven.

Onder grootverbruikaansluitingen verstaan we: 

  • ​​Elektriciteitsaansluitingen met een capaciteit groter dan 3 x 80 Ampère 
  • ​Gasaansluitingen met een capaciteit groter dan 40 m3/uur 

​Klik door naar Tariefopbouw grootverbruik​ voor een uitleg over de opbouw van onze grootzakelijke tarieven.

U ziet dit onderscheid terug in de tarievenoverzichten. Het verschil is bepaald in de Elektriciteitswet / Gaswet en de Tarievencode Elektriciteit / Gas. Meer informatie over de Tarievencodes vindt u op www.acm.nl. ​​