Foto van de gevel van Enexis Netbeheer Den Bosch

Grootzakelijke tarieven

Maandelijkse tarieven

Op deze pagina vindt u de grootzakelijk tarieven die u maandelijks aan Enexis Netbeheer betaalt. Deze betaalt u voor het beheren en in stand houden van uw aansluiting en het transport van energie naar uw bedrijf. Door onderstaande vragen te beantwoorden vindt u het tarief dat u zoekt. De tarieven gelden per 1 januari 2018.

Maandelijkse tarieven

 

Kosten werkzaamheden

Op deze pagina vindt u de eenmalige kosten die Enexis Netbeheer in rekening brengt voor het maken, wijzigen, verwijderen en af- en heraansluiten van grootzakelijke gas- en elektriciteitsaansluitingen.

Kosten werkzaamheden

 

Uitleg tariefopbouw

We maken onderscheid tussen maandelijkse netwerktarieven (periodieke tarieven) en kosten voor werkzaamheden aan uw aansluiting (eenmalige kosten). Deze tarieven zijn ingedeeld naar grootte van de aansluiting (aansluitcapaciteit) en de gevraagde en werkelijk benutte transportcapaciteit.

Uitleg tariefopbouw

 

Download tariefbladen

Hier vindt u de tarievenbladen met de grootzakelijke tarieven.

Dowload tariefbladen