Indeling in gascategorieën

Als u een grootzakelijke gasaansluiting hebt, wordt u ingedeeld in een transportcategorie. U behoort op basis van uw jaarverbruik, uw meetinrichting en de afspraken die u maakt met uw leverancier tot de categorie ‘profiel grootverbruik’ of categorie ‘telemetrie grootverbruik’.

Deze indeling bepaalt de tarieven die wij bij u in rekening brengen. Op uw factuur ziet u in welke categorie u bent ingedeeld. Hieronder vindt u meer uitleg per categorie.​​​​​​​​​​​​​​​​​

U wordt ingedeeld in de categorie profiel grootverbruik als u minder dan 170.000 m³ gas per jaar verbruikt. Voor deze categorie geldt: 

 • uw meetbedrijf registreert jaarlijks uw meterstand. Dat gebeurt via een opnamekaart, via internet of via het bezoek van een meteropnemer. 
 • wij ontvangen van uw meetbedrijf eenmaal per jaar informatie over uw verbruik. Wij sturen deze gegevens door naar uw leverancier. 
 • u bent daarom niet verplicht om een meter te hebben die het verbruik per dag of per uur registreert. 
 • u betaalt maandelijks een vast netwerktarief aan Enexis op basis van de capaciteit van uw gasaansluiting. De maandelijkse netwerktarieven voor aansluiting en transport vindt u bij onze tarieven​.

ls u in deze categorie bent ingedeeld, staat op uw factuur de omschrijving ‘Jaarlijks opgenomen gasklanten’ achter ‘Transporttarief’.​

U wordt ingedeeld in de categorie telemetrie grootverbruik als u meer dan 170.000 m³ gas per jaar verbruikt. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen 2 subcategorieën: 

 • GXX: verbruik 170.000 – 1.000.000 m3 
 • GGV: verbruik > 1.000.000 m3

Voor subcategorie GXX geldt: 

 • U hebt een meetinrichting nodig die elke dag door u meetbedrijf uitgelezen kan worden. 
 • Uw leverancier ontvangt elke dag uw meetgegevens. 
 • Enexis ontvangt maandelijks de hoogst gemeten waarde van uw meetbedrijf, uitgedrukt in m3/h. Deze ziet u op de periodieke factuur die u maandelijks van ons ontvangt. 
 • Het netwerktarief dat u aan Enexis betaalt wordt mede bepaald door de gecontracteerde transportcapaciteit. De maandelijkse netwerktarieven voor aansluiting en transport vindt u bij onze tarieven.

Voor subcategorie GGV geldt: 

 • U hebt een meetinrichting nodig die elk uur door u meetbedrijf uitgelezen kan worden. 
 • Uw leverancier ontvangt elk uur uw meetgegevens. 
 • Enexis ontvangt maandelijks de hoogst gemeten waarde van uw meetbedrijf, uitgedrukt in m3/h. Deze ziet u op de periodieke factuur die u maandelijks van ons ontvangt. 
 • Het netwerktarief dat u aan Enexis betaalt wordt mede bepaald door de gecontracteerde transportcapaciteit​. De maandelijkse netwerktarieven voor aansluiting en transport vindt u bij onze tarieven​.

Als u in één van beide subcategorieën bent ingedeeld, staat op uw factuur de omschrijving ‘Uurbemeten klanten Gas’ achter ‘Transporttarief’.

Jaarlijkse controle

Enexis beoordeelt ieder jaar of de categorie waartoe u behoort nog past bij uw verbruik.​​​​

Stijgt uw verbruik tot boven de maximumgrens van de huidige categorie? Dan ontvangt u halverwege het jaar een brief van ons, met daarin een voorstel voor een categoriewijziging. Als u akkoord gaat met de categoriewijziging, dan voeren wij die door per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Als uw meter aangepast moet worden naar aanleiding van de categoriewijziging, dan informeren wij u daarover.

Wilt u naar een hogere categorie terwijl uw verbruik onder de minimumgrens van de betreffende categorie blijft? In de meeste gevallen kan dat. Neem contact op met Klantenservice Zakelijk​ voor de mogelijkheden en de consequenties.

Neemt uw gasverbruik af tot onder de minimumgrens van de huidige categorie en kan uw aansluiting ingedeeld worden in een lagere categorie? Dan wordt u hierover niet door ons op de hoogte gebracht. Als u van categorie wilt wisselen neemt u contact op met uw leverancier en bespreekt u de mogelijke consequenties. Komt u overeen dat een indeling in een lagere categorie mogelijk is? Neemt u dan ook contact op met onze Klantenservice Zakelijk​.

Voor wijziging naar een lagere categorie geldt: 
 • kan op zijn vroegst per de 1ste van de volgende maand doorgevoerd worden; 
 • kan niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd; 
 • stem de categoriewijziging af met uw leverancier.