Eenmalige tarieven voor elektriciteit 2016

Eenmalige tarieven voor elektriciteit 2016

In het overzicht hieronder vindt u de eenmalige kosten die Enexis in rekening brengt voor het maken, wijzigen en verwijderen van elektriciteitsaansluitingen. We maken daarbij onderscheid tussen zakelijk kleinverbruik en grootverbruik. Onderstaande tarieven zijn geldig​ vanaf 1 januari 2016.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Aansluit- 
capaciteit
Netvlak   ​Nominale
aansluitspanning
Aansluittarief
(excl. btw)
Meerlengte
(per meter, excl. btw)​

3 x 160 A 2 ​MS/LS ​0,4 kV ​€ 2.602,00 ​€ 38,30
​3 x 250 A 2 ​MS/LS​ ​0,4 kV ​€ 3.438,00 ​€ 41,50
630 kVA ​​MS-D ​10/20 kV ​€ 11.033,00 ​€ 64,50
​1.750 kVA ​MS-D ​10/20 kV ​€ 24.620,00 ​€ 64,50
6.000 kVA​ ​MS-T ​10/20 kV ​€ 168.363,00 ​€ 122,30
10.000 kVA​ ​HS/MS ​10/20 kV ​€ 252.920,00 ​€ 143,40
> 10.000 kVA​ ​Maatwerk 10/20 kV ​Maatwerk ​Maatwerk
  
1. Zie toelichting bij opbouw transporttarieven​.
2. Bij aansluitingen van 3 x 160 A en 3 x 250 A levert Enexis vanaf 4 april 2014 altijd standaard een aardingsvoorziening via het TN-stelsel.

In de offerte kunnen naast de genoemde eenmalige tarieven, ook overige kosten opgenomen zijn, als deze op de nieuwe aansluiting van toepassing zijn. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld de kosten voor de plaatsing van de meter, kosten voor de plaatsing van een transformator of de plaatsing andere bedrijfsmiddelden.

U kunt ook een berekening van de eenmalige kosten van de nieuwe aansluiting maken met onze servicemodule berekening en offerte-aanvraag​. ​U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting​​. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u doorverwezen naar de servicemodule.

Het verhogen van de aansluitwaarde van een grootverbruikaansluiting is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. In veel gevallen moet een nieuwe aansluiting worden gemaakt op een ander netvlak. Enexis brengt hiervoor de werkelijke kosten in rekening. U ontvangt voorafgaand een offerte.​

U vraagt een verhoging van de aansluitwaarde online aan met de servicemodule voor berekening en offerte-aanvraag​​. ​U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting​. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u doorverwezen naar de servicemodule.


Het verlagen van de aansluitwaarde van een grootverbruikaansluiting is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. In veel gevallen moet een nieuwe aansluiting gemaakt worden op een ander netvlak.Enexis brengt hiervoor de werkelijke kosten in rekening. U ontvangt voorafgaand een offerte.​

U vraagt een verlaging van uw grootverbruikaansluiting online aan met de servicemodule voor berekening en offerte-aanvraag​​. ​U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting​. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u doorverwezen naar de servicemodule.

Het verplaatsen van een grootverbruikaansluiting is maatwerk. Enexis brengt hiervoor de werkelijke (project) kosten in rekening op basis van een voorcalculatie. U ontvangt voorafgaand een offerte.​

U vraagt een verplaatsing van uw grootverbruikaansluiting online aan met de servicemodule voor berekening en offerte-aanvraag​​. ​U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting​. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u doorverwezen naar de servicemodule.


​Enexis berekent voor het verwijderen van aansluitingen met een aansluitcapaciteit t/m 1.750 kVA een standaard tarief. Voor grotere aansluitingen worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit tarief is exclusief verwijdering van de aansluitleiding op particulier terrein. Als deze aansluitleiding moet worden verwijderd, geldt daarvoor een aanvullend tarief.


Verwijderen aansluiting
Netvlak  Nominale​
aansluitspanning
Verwijderingstarief
(excl. btw)
Verwijderen kabel
(per meter, excl. btw) 
3x100 A​ t/m 3x350 A ​MS/LS ​0,4 KV ​€ 2.429,28 ​€ 38,60
​630 kVA ​MS-D ​10/20 KV ​€ 5.575,25 ​€ 40,09
​1.750 kVA ​MS-D ​10/20 KV ​€ 5.575,25 ​€ 40,09
6.000 kVA​ ​MS-T ​10/20 KV ​maatwerk ​Maatwerk
​10.000 kVA ​HS/MS ​10/20 KV ​maatwerk ​Maatwerk
​>10.000 kVA ​maatwerk ​10/20 KV ​maatwerk ​Maatwerk

Bij de bepaling van de tarieven is uitgegaan van een vrij en schoon tracé op het terrein van de aanvrager. Als het tracé niet vrij of schoon is kan dat oponthoud en extra werk betekenen voor onze medewerkers. Enexis kan dat het aansluittarief verhogen met kosten voor onder andere:​
 • wegnemen en eventueel herstellen van gesloten verharding, bijvoorbeeld asfalt of beton; 
 • wegnemen en eventueel herstellen van stabilisatielagen onder de bestrating; 
 • extra werkzaamheden die verband houden met aanwezigheid van vervuilde grond.
Voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting stelt u de opstellingsruimte voor de aansluiting en meetopstelling ter beschikking. Zonodig past u de ruimte en/of de opstelling aan. Afhankelijk van de soort aansluiting kan Enexis u hiervoor de benodigde ruimte en eisen aangeven.

Voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van aansluitingen gelden:
 • Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers (niet zijnde producenten) 
 • Algemene voorwaarden dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden 
Een exemplaar van beide kunt u telefonisch opvragen via onze klantenservice (0900-1870) of downloaden vanaf deze pagina​​ van onze website. Voor aansluit- en transporttarieven is de Tarievencode Elektriciteit van toepassing, die is vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt​ (ACM).

Voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting betaalt u een eenmalig aansluittarief. Dit vaste bedrag is inclusief een aansluitverbinding met een lengte van 25 meter. Enexis realiseert nieuwe aansluitingen op het bij de gevraagde capaciteit behorende netvlak.

Voor het aanbrengen van een nieuwe aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère op het elektriciteitsnet betaalt u een eenmalig aansluittarief. Dit vaste bedrag is inclusief een aansluitverbinding met een maximale lengte van 25 meter. Dit is belangrijk om te weten omdat de aansluitkabel soms langer moet zijn dan 25 meter. In dat geval betaalt u voor elke extra meter een vast bedrag.

In de tabel hieronder ziet u de eenmalige aansluittarieven voor verschillende aansluitcapaciteiten en de meerkosten bij een kabellengte van meer dan 25 meter. 
 

Het bepalen van eventuele meerlengte gebeurt op basis van de Tarievencode: er is sprake van meerlengte als de afstand vanaf de geveldoorvoer naar het hart van de openbare weg voor uw pand groter is dan 21 meter. 

Daarbij gaan we uit van een gemiddelde kabellengte in het pand van 4 meter. Dit bepaalt samen met de kabel buiten de totale benodigde lengte; als in de openbare weg voor uw pand geen (geschikt) hoofdnet aanwezig is, wordt de benodigde kabellengte bepaald vanaf de geveldoorvoer naar het dichtstbijzijnde hoofdnet. Voor de extra afstand boven 21 meter wordt een vast bedrag per meter in rekening gebracht.

​Aansluitcapaciteit Aansluittarief​
(excl. btw)
Meerlengte
(per meter, excl. btw)​
1 x 6 A​ ​​€ 321,00 ​​€​ 15,00
> 1 x 6 A ​t/m 1 x 35 A* ​€ 616,00 ​€ 17,10
> 1 x 35 A* t/m 3 x 25 A  ​€ 616,00​ ​€ 17,10
​> 3 x 25 A t/m ​ 3 x 35 A** ​€ 751,00 ​€ 17,10
> 3 x 35 A** t/m  3 x 50 A 
​€ 751,00 ​€ 17,10
​> 3 x 50 A t/m  3 x 63 A 
​€ 898,00 ​€ 22,00
> 3 x 63 A t/m ​ 3 x 80 A ​€ 898,00 ​€ 22,00
​* = Of 1 x 40 A als er een automaat is toegepast.
** = Of 3 x 40 A als er een automaat is toegepast.
Voor het verhogen van de aansluitwaarde gelden onderstaande tarieven:
​Verhogen aansluitcapaciteit
van
Verhogen aansluitcapaciteit
naar​    
Tarief (excl. btw)​     
1 x 6 A                                                               ​1 x 35 A t/m 3 x 25 A ​​€ 295,00*                         
> 1 x 6 A t/m 3 x 35 A​(**)                              ​t/m 3 x 50 A                                                   ​€ 171,36
    3 x 63 A                                                                     ​3 x 80 A ​€ 171,36
<= 3 x 50 A​                                                           ​3 x 63 A of 3 x 80 A ​Maatwerk

Deze tarieven zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie (standaardsituatie). Bij een wezenlijke afwijking van de standaardsituatie wordt het tarief gebaseerd op de werkelijke situatie.​ 


(*) Geldt niet bij wijziging van een onbemeten naar een bemeten aansluiting.
(**) Of 3 x 40 A als er een automaat is toegepast

​Voor het verlagen van de aansluitwaarde gelden onderstaande tarieven: 

​Verlagen aansluitwaarde van Verlagen aansluitwaarde naar​ ​Tarief (excl. btw)
3 x 25 A en 1 x 35 A​ ​1 x 6 A ​€ ​140,61
t/m 3 x 80 A​ ​3 x 25 A t/m 3 x 63 A ​€ 140,61
 

Deze tarieven zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie (standaardsituatie). Bij een wezenlijke afwijking van de standaardsituatie wordt het tarief gebaseerd op de werkelijke situatie. 

​Voor verplaatsing van een aansluiting tot een afstand van 25 meter gelden standaardtarieven, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Voor verplaatsing binnen de meterkast (zonder kabelwerkzaamheden) passen we een lager tarief toe.  Voor verplaatsingen over een afstand groter dan 25 meter geldt een maatwerktarief, dat afhangt van de technische uitvoering. 

​Aansluitcapaciteit Tarief (excl. btw)
 in bestaande meterkast​

Tarief (excl. btw)
naar nieuwe meterkast t/m 25m​

Tarief (excl. btw) > 25m​
1 x 6 A​ ​€ 321,00 ​€​​ 321,00 ​Maatwerk
> 1 x 6 A t/m 3x50 A​ € 378,00
€ 616,00 ​Maatwerk
​3x63 A / 3x80 A ​€ 378,00 ​€ 689,50 ​Maatwerk
Deze tarieven zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie (standaardsituatie). Bij een wezenlijke afwijking van de standaardsituatie wordt het tarief gebaseerd op de werkelijke situatie.     

​Voor het verwijderen van een aansluiting geldt een standaardtarief. De aansluitleiding op particulier terrein wordt hierbij niet verwijderd. Als deze aansluitleiding wel moet worden verwijderd, geldt een aanvullend tarief. Voor een spoedaanvraag (verwijdering binnen 5 werkdagen) brengt Enexis een toeslag in rekening.​

​Verwijderen aansluiting ​Tarief
(excl. btw)
Verwijderen aansluiting max 3 x 80 A​ ​€ 285,32
Verwijderen aansluitleiding (per m)​ ​€ 15,27
Toeslag spoed (< 5 werkdagen)​ ​€ 199,92
​​Deze tarieven zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie (standaardsituatie). Bij een wezenlijke afwijking van de standaardsituatie wordt het tarief gebaseerd op de werkelijke situatie.

​Bij het realiseren van een nieuwe aansluiting of het wijzigen van de aansluiting, bieden wij altijd een slimme meter aan. Slimme meter(s) kunt u ook met voorrang aanvragen (prioriteitsplaatsing). Daar waar mogelijk wordt altijd een combinatie van een slimme elektriciteits- en gasmeter aangeboden. Een separate slimme gasmeter aanvragen is nog niet mogelijk. Als u de slimme meter wilt laten verwijderen, dan kunnen wij deze op uw verzoek vervangen door een traditionele meter.

​Werkzaamheden slimme meter ​Tarief (excl. btw)
​​Prioriteitsplaatsing slimme meter (elektriciteits- in combinatie met gasmeter) ​€ 60,00
Prioriteitsplaatsing slimme meter ​(elektriciteitsmeter) ​€ 56,00
​Achteraf vervangen slimme meter(s) naa​r traditionele meter(s)  ​€ 237,18
 

Bij het bepalen van de tarieven zijn we uitgegaan van een vrij en schoon tracé op het terrein van de aanvrager. Als het tracé niet vrij en schoon is kan dat oponthoud en extra werk betekenen voor onze medewerkers. Enexis kan dan het aansluittarief verhogen met kosten voor onder andere:​ ​​

 • wegnemen en eventueel herstellen van gesloten verharding, bijvoorbeeld asfalt of beton;
 • wegnemen en eventueel herstellen van stabilisatielagen onder de bestrating;
 • extra werkzaamheden die verband houden met de aanwezigheid van vervuilde grond
Daarnaast kunnen wij extra kosten in rekening brengen als:  
 • u niet aanwezig bent op het voor de werkzaamheden afgesproken tijdstip;
 • de werkzaamheden stagneren en de oorzaak daarvoor bij u ligt, bijvoorbeeld omdat er bouwkundige aanpassingen nodig zijn of omdat uw elektrische installatie nog niet gereed is;
 • de elektriciteit- en/of gasmeter niet tegelijkertijd met het maken van de aansluiting kan worden geplaatst; 
 • de meter moet worden verwisseld op uw verzoek, bijvoorbeeld omdat u een meter voor dubbeltarief wilt laten plaatsen; 
 • er kleine werkzaamheden in de meterkast moeten worden uitgevoerd, zoals het herstellen van een verbroken zegel. 
​Aanvullende kosten Tarief
(excl. btw)​
Extra kosten belemmeringen in tracé​ ​Maatwerk
Klant niet aanwezig na afspraak​ ​€    50,10
Stagnatiekosten​ ​Maatwerk
Plaatsen aparte elektriciteitsmeter of gasmeter​ ​€    50,10
Plaatsen dubbeltarief-meter  ​€    60,00
Diverse werkzaamheden meterkast​ ​€    50,10
 

 

​Voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting moet u uw opstellingsruimte (meterkast) ter beschikking stellen en als het nodig is aanpassen. De meterkast moet voldoen aan de richtlijnen voor meterkasten​

Bovendien gelden bij het maken of wijzigen van een aansluiting onze Algemene voorwaarden voor: 

 • Aansluiting en transport elektriciteit + toelichting en kwaliteitscriteria voor kleinverbruikers 
 • Dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden 
Deze documenten kunt u opvragen via onze Klantenservice, telefoonnummer 0900-1870 of downloaden via deze pagina. Voor aansluit- en transporttarieven is de Tarievencode Elektriciteit van toepassing, die is vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt​ (ACM).  

​Voor een nieuwe aansluiting met een capaciteit vanaf 3 x 80 Ampère biedt Enexis een aantal standaard aansluitingen aan tot een maximale aansluitcapaciteit van 10 MVA. Deze indeling is gebaseerd op de Tarievencode Elektriciteit