Voorbeeldfactuur telemetriegrootverbruik gas

Hieronder vindt u een voorbeeldfactuur zoals wij die maandelijks sturen naar onze grootverbruikklanten. Wanneer u met de cursor van uw muis over de termen in de factuur gaat, verschijnt daarnaast een wolkje met daarin een toelichting op de term. De bedragen die u erachter ziet staan zijn fictief. Hebt u na het bekijken van deze voorbeeldfactuur nog vragen? Neem dan contact op met Klantenservice Zakelijk.
Factor: Een aantal tarieven is door de Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl) vastgesteld per jaar. Voor uw maandelijkse factuur wordt dit tarief omgerekend naar een maandbedrag. Wanneer u niet een hele maand maar een gedeelte van een maand, energie of ander product of dienst afneemt, verrekenen we dat hier ook.
Betreft: Dit geeft het onderwerp aan en laat zien waar uw factuur over gaat.
Factuurdatum: Datum waarop factuur gemaakt is.
Factuurdocument: Uniek nummer van deze factuur.
Periode: Deze heeft betrekking op de genoemde periode van eerste tot en met laatste datum.
Klantnummer: Het nummer waarmee u in het factureringssysteem van Enexis Netbeheer geregistreerd staat.
Klantinformatie: Aanvullende informatie waarmee de klant beter te herkennen is.
Blad: Aantal pagina’s waaruit factuur bestaat.
EAN (European Article Number): De EAN-code is een uniek identificatienummer voor uw aansluiting. Uw netbeheerder Enexis Netbeheer B.V. wijst u dit nummer toe. Op basis van dit nummer worden gegevens tussen uw leverancier, uw meetbedrijf en de netbeheerder uitgewisseld.
Aansluitadres: Het adres van de aansluiting waar deze factuur betrekking op heeft
Locatiedetails: Aanvullende informatie waarmee de aansluiting beter te herkennen is.
Gerealiseerde hoeveelheid: De hoogst gerealiseerde capaciteit (in m3/h) over genoemde periode.
Contract reken/uur capaciteit: De afgesproken transportcapaciteit die wij voor u in het regionale distributienet reserveren. Deze geldt voor onbepaalde tijd.
Transporttarief: Dit is het tarief dat we in rekening brengen voor het transport van gas. Er zijn twee tariefcategorieën voor grootverbruikers (met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3/h): profielgrootverbruik (jaarlijks opgenomen gasklanten) en telemetriegrootverbruik (uurbemeten klanten).
Capaciteitsafhankelijk tarief: De gecontracteerde transportcapaciteit die wij u maandelijks in rekening brengen.
Periodiek aansluittarief: De kosten voor beheer en vervanging van het aansluitpunt (“Knip” in het distributienet).
Periodiek aansluittarief overig: De kosten voor beheer en vervanging van het overige deel van de aansluiting (tot aan het overdrachtspunt van uw installatie).
Transportonafhankelijk tarief: De kosten die wij maken voor databeheer, facturering en incasso.