Voorbeeldfactuur profielgrootverbruik gas

Hieronder vindt u een voorbeeldfactuur zoals wij die maandelijks sturen naar onze grootverbruikklanten. Wanneer u met de cursor van uw muis over de termen in de factuur gaat, verschijnt daarnaast een wolkje met daarin een toelichting op de term. De bedragen die u erachter ziet staan zijn fictief. Hebt u na het bekijken van deze voorbeeldfactuur nog vragen? Neem dan contact op met Klantenservice Zakelijk​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Factor: Een aantal tarieven is door de Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl) vastgesteld per jaar. Voor uw maandelijkse factuur wordt dit tarief omgerekend naar een maandbedrag. Wanneer u niet een hele maand maar een gedeelte van een maand, energie of ander product of dienst afneemt, verrekenen we dat hier ook.
Betreft: Dit geeft het onderwerp aan en laat zien waar uw factuur over gaat
Factuurdatum: Datum waarop factuur gemaakt is
Factuurdocument: Uniek nummer van deze factuur
Periode: Deze heeft betrekking op de genoemde periode van eerste tot en met laatste datum
Klantnummer: Het nummer waarmee u in het factureringssysteem van Enexis geregistreerd staat
Klantinformatie: Aanvullende informatie waarmee de klant beter te herkennen is.
Klantinformatie: Aanvullende informatie waarmee de klant beter te herkennen is.
EAN (European Article Number): De EAN-code is een uniek identificatienummer voor uw aansluiting. Uw netbeheerder Enexis B.V. wijst u dit nummer toe. Op basis van dit nummer worden gegevens tussen uw leverancier, uw meetbedrijf en de netbeheerder uitgewisseld.
Aansluitadres: Het adres van de aansluiting waar deze factuur betrekking op heeft
Locatiedetails: Aanvullende informatie waarmee de aansluiting beter te herkennen is.
Contract rekencapaciteit: De afgesproken transportcapaciteit (in m3/h) die wij voor u in het regionale distributienet reserveren. Deze geldt voor onbepaalde tijd.
Transporttarief: Dit is het tarief dat we in rekening brengen voor het transport van gas. Er zijn twee tariefcategorieën voor grootverbruikers (met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3/h): profielgrootverbruik (jaarlijks opgenomen gasklanten) en telemetriegrootverbruik (uurbemeten klanten).
Periodiek aansluittarief: De kosten voor het onderhoud en in stand houden van het aansluitpunt (de “knip” in het distributienet).
Periodiek aansluittarief overig: De kosten voor het onderhoud en in stand houden van het overige deel van de aansluiting (overdrachtspunt naar uw installatie en de verbinding tussen aansluitpunt en overdrachtspunt).
Capaciteitsafhankelijk tarief: De transportkosten gas worden in belangrijke mate bepaald door de maximale capaciteit die u nodig heeft. Het capaciteitstarief is gebaseerd op de grootte van uw gasmeter (van toepassing bij tarief profielgrootverbruik).
Transportonafhankelijk tarief: De kosten die wij maken voor databeheer, facturering en incasso.