Betaalproces voor grootverbruikfacturen

Betaalproces voor grootverbruikfacturen

Maandelijks ontvangt u een factuur van Enexis voor de periodieke netwerkkosten van uw grootverbruikaansluiting(en). De factuur is gebaseerd op de verbruiksgegevens die wij ontvangen van uw meetbedrijf. Uw meetbedrijf registreert maandelijks, dagelijks, per uur of per kwartier uw verbruiksgegevens.

Wanneer betaalt u onze factuur?

Op de factuur vindt u de factuurdatum. Wij verzoeken u de factuur binnen een termijn van 14 dagen na deze factuurdatum te voldoen. Als u geen omkijken wilt hebben naar de betaling van uw factuur, dan kunt u gebruik maken van automatische incasso​. Dan weet u zeker dat u op tijd betaald.

​Betalingstermijn verstreken?

Is de betalingstermijn verstreken en de netwerkfactuur is nog niet betaald, dan heeft dit gevolgen voor u. Deze leest u hieronder in de stappen van het betalingsproces.​​

​Wij factureren achteraf. U ontvangt dus altijd een factuur over de verbruiken van de voorgaande maand. ​Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen. Dit betekent dat de factuur binnen 14 dagen na de vervaldatum, vermeld op de factuur, voldaan moet zijn. 


Deze betaaltermijn geldt voor al onze klanten en is vastgelegd in onze Algemene voorwaarden​​.  Wanneer wij uw betaling niet tijdig ontvangen, berekenen wij wettelijke rente.​​​ Het is niet mogelijk om een andere betaaltermijn af te spreken. ​​​

Voor elke dag dat u een factuur na de vervaldatum betaalt bent u wettelijke rente aan Enexis verschuldigd. Wij berekenen de te betalen rente nadat wij uw betaling hebben ontvangen. U ontvangt per klantnummer eenmaal per kwartaal een rentenota. Deze ontvangt u naast uw reguliere facturen. Onze betaaltermijn en het berekenen van rente zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden.


Meer informatie over wettelijke rente en de actuele hoogte van de wettelijke rente vindt u op www.rijksoverheid.nl​


Voorkom betalen van rente


Een digitale factuur

Met een digitale factuur hebt u onze facturen in PDF op de factuurdatum tot uw beschikking. Hiermee voorkomt u vertraging in het betaalproces. Meer informatie over de digitale factuur vindt u op op onze pagina over digitale facturatie. Hier kunt u zich ook direct online aanmelden. 


Automatische incasso

Een machtiging voor automatische incasso voorkomt dat u rente moet betalen. U kunt Enexis hiervoor machtigen. Bent u het niet eens met de afschrijving? Dan kunt u de incasso tot 56 dagen na betaling ongedaan maken. U vraagt een SEPA machtigingsmandaat aan via dit aanvraagformulier. Wij sturen u het mandaat per e-mail toe en activeren de automatische incasso nadat wij de machtigingsmandaat ondertekend van u hebben ontvangen.

Als u uw factuur van Enexis niet betaalt, starten wij het incassotraject. U ontvangt eerst een herinnering en vervolgens een laatste betaalverzoek. Als de betalingsachterstand blijft bestaan, onderbreken wij het energietransport en kunt u geen gebruik meer maken van uw aansluiting. Aan de afsluiting en eventuele heraansluiting zijn kosten verbonden. U kijkt hiervoor bij de overige tarieven​ van elektriciteit en gas. ​

​Bij het uitblijven van betalingen dragen wij de vorderingen over aan een incassobureau. Wanneer u 3 maanden na de afsluiting nog niet hebt betaald, dan verwijderen we de aansluiting. Ook hiervoor brengen wij de kosten bij u in rekening.


​Het is mogelijk dat u, tijdelijk of structureel, uw facturen niet kunt betalen. Neem in dat geval tijdig contact op met Klantenservice Zakelijk​ voor het maken van persoonlijke betaalafspraken. ​

​Bent u afgesloten van energie, maar is uw aansluiting nog niet verwijderd? Dan sluiten we uw aansluiting weer aan op voorwaarde dat:

  • u achterstallige betalingen aan Enexis hebt gedaan;
  • u de afsluitkosten hebt betaald; 
  • u een leveringscontract met een energieleverancier hebt geregeld;
  • u een meetcontract met een meetverantwoordelijke hebt geregeld (voor grootverbruikaansluitingen).

​​Een belangrijke doelstelling van Enexis is betaalbaarheid. Het aantal klanten dat niet op tijd betaalt veroorzaakt een verhoging in onze tarieven. Dit komt omdat ons werkkapitaal daalt en wij onnodig investeringen moeten voorfinancieren. Vanaf van juni 2014 brengen wij daarom rente in rekening aan laatbetalers. Zo kunnen wij een betaalbaar product blijven leveren aan al onze klanten.​​

Een kleinverbruikaansluiting?​

Voor uw kleinverbruikaansluiting onvangt u geen facturen van Enexis. De netwerkkosten worden via uw leverancier in rekening gebracht. Hebt u vragen over die factuur? Neem dan contact op met uw leverancier.​​