Transportindicatie aanvragen voor SDE++-subsidie

Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++-subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, hebt u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen.

Gaat u energie terugleveren op een grootverbruikaansluiting? Dan wilt u misschien ook gebruikmaken van de SDE++-subsidie van de RVO. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving die hernieuwbare elektriciteit willen opwekken en/of willen werken aan CO2-reductie. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de RVO.

Transportindicatie is geen reservering transportcapaciteit

Let op: Een transportindicatie is géén harde capaciteitscontrole voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Er wordt géén netcapaciteit voor u gereserveerd. De daadwerkelijke aanvraag moet u nog indienen. Als er in die tussentijd andere partijen eerder opdracht geven, dan kan het zijn dat de capaciteit vergeven is, omdat alle afgegeven transportindicaties samen de beschikbare capaciteit kunnen overschrijden. Vraag daarom altijd op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

SDE++-subsidieronde 2021gesloten

De subsidieronde 2021 voor het aanvragen van een SDE++-subsidie is op 11 november 2021 gesloten. U kunt op dit moment geen transportindicatie meer aanvragen. Wanneer de volgende ronde voor de SDE++-subsidie start, is nog niet bekend. Meer informatie over deze subsidie leest u op rvo.nl.