Transportindicatie aanvragen voor SDE++-subsidie

Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++-subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, hebt u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen.

Gaat u energie terugleveren op een grootverbruikaansluiting? Dan wilt u misschien ook gebruikmaken van de SDE++-subsidie van de RVO. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving die hernieuwbare elektriciteit willen opwekken en/of willen werken aan CO2-reductie. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de RVO.

Transportindicatie is geen reservering transportcapaciteit

Let op: Een transportindicatie is géén harde capaciteitscontrole voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Er wordt géén netcapaciteit voor u gereserveerd. De daadwerkelijke aanvraag moet u nog indienen. Als er in die tussentijd andere partijen eerder opdracht geven, dan kan het zijn dat de capaciteit vergeven is, omdat alle afgegeven transportindicaties samen de beschikbare capaciteit kunnen overschrijden. Vraag daarom altijd op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

SDE++-subsidie 2021: transportindicatie

Vanaf 5 oktober 2021 kunt u vanaf 9:00 uur op de website van de RVO een aanvraag indienen voor de SDE++ 2021. Gaat u subsidie aanvragen? Dan bent u verplicht om een transportindicatie van uw netbeheerder toe te voegen bij uw aanvraag. Deze transportindicatie kunt u van 6 september 9.00 uur tot en met donderdag 11 november 17.00 uur hier aanvragen. Verzoeken die worden ingediend ná deze periode kunnen we niet in behandeling nemen.

Let op: de transportindicatie moet voor de SDE++ 2021 afgegeven zijn. Transportindicaties die zijn afgegeven voor de najaarsronde van 2020 of eerder zijn ongeldig voor de SDE++ 2021.

Hebt u een afwijzing gekregen, maar bent u wel in het bezit van een geldige offerte met teruglevercapaciteit? Stuur dan een e-mail naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl en voeg de offerte toe.