Wat is een transportindicatie?

Door een flinke toename van het aantal zonneparken staat het elektriciteitsnet op sommige plekken onder druk. Dit heeft gevolgen voor bedrijven en instellingen die de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++-subsidie) of de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-subsidie) willen aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO). Voor nieuwe aanvragen hebt u een transportindicatie nodig.

Transportindicatie SDE++ aanvragen Transportindicatie SCE aanvragen 

In een transportindicatie staat dat er op het moment dat u de aanvraag indient er nog ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is om uw project aan te sluiten. Doet u een aanvraag in een gebied dat niet is aangemerkt als congestiegebied (rood op de schaarstekaart)? Dan ontvangt u van ons een transportindicatie. Let op: een transportindicatie betekent niet dat wij netcapaciteit voor u reserveren. Aan een transportindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vraag op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

Geen transportindicatie

Krijgt u geen transportindicatie en neemt u wel energie af maar levert u geen energie terug aan het elektriciteitsnet? Dan nemen wij uw aanvraag automatisch binnen 5 werkdagen opnieuw in behandeling. U ontvangt vervolgens een reactie van ons. Hebt u 5 werkdagen na uw ingediende aanvraag nog geen reactie ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Ontvangt u geen transportindicatie, maar hebt u al een offerte bij ons aangevraagd of ontvangen voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit? Ook in dit geval kunt u contact met ons opnemen.