Wat is een transportindicatie?

Door een flinke toename van het aantal zonneparken staat het elektriciteitsnet op sommige plekken onder druk. Dit heeft gevolgen voor mensen die de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-subsidie) willen aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO). Voor nieuwe aanvragen hebt u een transportindicatie nodig.

In een transportindicatie staat dat er op het moment dat u de aanvraag indient er nog ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is om uw project aan te sluiten. Doet u een aanvraag in een gebied dat niet is aangemerkt als congestiegebied of mogelijk congestiegebied? Dan ontvangt u van ons een transportindicatie.

Let op: een transportindicatie betekent niet dat wij netcapaciteit voor u reserveren. Aan een transportindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vraag op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

Geen transportindicatie

Krijgt u geen transportindicatie, maar levert u geen kilowatturen terug aan het elektriciteitsnet? Neem dan contact op met ons. Ontvangt u geen transportindicatie, maar hebt u al een offerte bij ons aangevraagd of ontvangen voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit? Ook in dit geval kunt u contact met ons opnemen. 

Transportindicatie aanvragen

Doel transportindicatie

De RVO verwacht dat dankzij het invoeren van de verplichte transportindicatie meer kansrijke projecten een subsidieaanvraag doen. Daarnaast moet de transportindicatie voorkomen dat er subsidiegeld voor projecten wordt vrijgehouden die niet gerealiseerd worden.