Terugleveren op een bestaande aansluiting 

Hebt u al een grootzakelijke elektriciteitsaansluiting en u wilt die gebruiken om energie terug te leveren aan ons net? Dan bekijken wij of uw aansluiting en ons energienet geschikt zijn voor uw plannen. Via een online formulier vraagt u ons toestemming om elektriciteit terug te leveren aan ons net.

Hebt u nog geen grootverbruik elektriciteitsaansluiting? Vraag dan een offerte aan voor een nieuwe aansluiting.

De stappen voor het aanvragen van teruglevering op een bestaande aansluiting zijn:

 • 1. U vult het aanvraagformulier in
  Hou de volgende gegevens bij de hand als u het formulier gaat invullen:
  • De EAN-code van de aansluiting waarmee u energie op wilt gaan wekken;
  • De bron van de energie die u op gaat wekken (zon, wind enz.);
  • Totale capaciteit van de productie-installatie (kW);
  • Gewenst transportvermogen teruglevering elektriciteit;
  • Wanneer u wilt starten met opwekken en terugleveren.

Vul het aanvraagformulier tijdig in. Als blijkt dat wij ons net moeten uitbreiden voor uw plannen, kan het maanden duren voordat u kunt starten met het terugleveren van energie.

Aanvragen teruglevering bestaande aansluiting


 • 2. Wij controleren of er capaciteit is op ons net
  Wij gaan na of er voldoende capaciteit op ons net beschikbaar is voor het terugleveren van de aangegeven hoeveelheid energie.
  • Als dat niet het geval is, zetten wij u op onze wachtlijst. Ook laten wij u weten wat u moet regelen als u besluit om uw opwekinstallatie in gebruik te nemen zonder dat u energie teruglevert aan ons net. Want ook daarvoor hebt u onze toestemming nodig.
  • Als er wel capaciteit op ons net beschikbaar is, krijgt u per e-mail een akkoordverklaring toegestuurd. Daarin staat of wij ons net eerst moeten uitbreiden of niet. En met welke doorlooptijd u rekening moet houden als wij ons net moeten uitbreiden.
 • 3. U ondertekent de akkoordverklaring en stuurt deze terug
 • 4. U stuurt het formulier over uw opwekinstallatie op
  Uw opwekinstallatie moet voldoen aan de huidige eisen. In de akkoordverklaring staat met welk formulier u dit aantoont. Dit formulier vult u in en stuurt u terug.
 • 5. U ontvangt een nieuwe/aangepaste overeenkomst
  Als wij uw ondertekende akkoordverklaring hebben ontvangen, krijgt u van ons een nieuwe of aangepaste aansluit- en transportovereenkomst (ato) voor producenten. Hierin staat de EAN-code voor teruglevering. Als wij u vragen om uw handtekening, stuurt u de ondertekende akkoordverklaring naar ons terug. Hoeft u geen handtekening te zetten, dan is terugsturen niet nodig.

Teruglevering apart meten en in rekening brengen

Soms is het handig om uw verbruik en uw teruglevering apart af te rekenen. Als u al een aansluiting hebt, kunt u een extra meetpunt aanvragen. Met een extra meetpunt kunt u meerdere elektriciteitsmeters op één aansluiting aansluiten. Voor het hoofd-meetpunt en elk extra meetpunt (secundair allocatiepunt) sluit u een apart contract af met een energieleverancier. Dit betekent dus dat er meerdere leveranciers op één aansluiting kunnen leveren.

Wilt u meer weten over het extra meetpunt? Op Aansluiting met extra meetpunten leggen we daar meer over uit en staat hoe u een extra meetpunt aanvraagt.

Maandelijkse factuur

U betaalt geen transportkosten over teruggeleverde energie. Het kan wel voorkomen dat het bedrag dat u betaalt voor de aansluitdienst (vastrecht) hoger wordt. Dit is het geval als het gecontracteerde terugleververmogen hoger is dan uw huidige gecontracteerd transportvermogen. De hoogste van beide waarden bepaalt het bedrag voor de aansluitdienst (vastrecht). 

Is er ruimte op ons energienet?

De ruimte op ons energienet voor het terugleveren van energie is niet onbeperkt. We doen ons uiterste best om ons energienet uit te breiden. Op onze pagina Beperkte capaciteit terugleveren energie leest u meer en kunt u zien waar er ruimte is op ons net voor teruglevering.

 

Veelgestelde vragen

Als u wilt gaan terugleveren hebt u te maken met verschillende partijen. Op onze website vindt u wat u bij wie moet regelen.

Meer informatie

Als u energie wil terugleveren, hebt u daar toestemming voor nodig. Wij controleren of uw aansluiting en ons energienet geschikt is voor uw teruglevering.

Lees verder

U vraagt een nieuwe grootzakelijke aansluiting voor teurgleveren aan via de servicemodule.

Lees meer

Informatie over de kosten en tarieven voor terugleveren

Lees meer

 

Hebt u een kleinverbruikaansluiting en wilt u energie terug gaan leveren?

 • Zorg dat uw installatie voldoet aan de eisen.
 • Controleer of de meter in uw meterkast teruglevering kan registreren. Is dat niet het geval? Dan krijgt u na het aanmelden van uw zonnepanelen of andere opwekinstallatie automatisch bericht van ons. Wij komen uw meter dan vervangen door een slimme meter. Meer informatie hierover leest u op het consumentendeel van onze website en op zelfenergieproduceren.nl.
 • Voor kleinverbruikaansluitingen gelden geen beperkingen voor teruglevering. U krijgt dus altijd toestemming om terug te leveren als u aan bovenstaande eisen voldoet. 

Zet bij uw aanvraag het gewenste transportvermogen voor teruglevering op 0 kW. Om te bepalen of u de opgewekte energie echt allemaal verbruikt, kunt u advies vragen bij de leverancier van uw opwekinstallatie en bij uw meetbedrijf. De leverancier kan een inschatting van de opwek maken en het meetbedrijf kan u inzicht in uw verbruik geven. Wanneer op ieder moment van de dag de geschatte opwek lager is dan uw verbruik, dan kunt u de aanvraag doen. Verwacht u dat u soms toch meer opwekt dan u direct verbruikt? Dan kunt u gebruik maken van een zogenaamde aftopregeling. Een aftopregeling voorkomt dat u onbedoeld terug gaat leveren. Uw installateur kan u hier meer over vertellen