Beperkte capaciteit terugleveren energie

Wij zorgen voor het transport van uw energie. Niet alleen voor het transport van de energie naar uw bedrijf, maar ook voor het transport van de energie die u teruglevert via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Onvoldoende ruimte

Sinds 2018 is er in delen van het Enexis-gebied onvoldoende ruimte op ons energienet voor teruglevering. Daardoor moeten wij initiatiefnemers die energie willen terugleveren soms teleurstellen.

Zakelijke initiatieven voor duurzame opwek, zoals zonneparken, vragen om veel transportcapaciteit. Die kunnen we niet altijd op korte termijn realiseren. Dat vinden wij jammer. Ons energienet is nog niet overal berekend op de grote toestroom van terug te leveren energie. De uitbreiding van ons net plannen we jaren vooruit en het aantal aanvragen voor teruglevering groeit steeds harder. Daarbij hebben we in heel Nederland te maken met een groot tekort aan technisch personeel.

DIRECT NAAR

Congestie-management

Uitkomst onderzoek naar mogelijkheden congestiemanagement.

Bekijk uitkomst

Aangepast offerteproces

Offerteproces op maat voor gebieden met schaarste.

Offerteproces

Beschikbare capaciteit

Beschikbare capaciteit voor teruglevering per schaarstegebied.

Regio's

Transportcapaciteit creëren

We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk de capaciteit op ons net uit te breiden. Samen met TenneT (beheerder hoogspanningsnet) onderzoeken we hoe we voldoende capaciteit kunnen creëren en hoeveel tijd dit kost. Waar het kan, breiden we ons net direct uit. Andere oplossingen kosten meer tijd. Bijvoorbeeld als TenneT het hoogspanningsnet moet uitbreiden. Dan duurt het proces van besluitvorming tot bouw meerdere jaren en hebben we steun nodig van de politiek. 

Technisch personeel

Om het tekort aan technisch personeel op te vangen, zorgen we ervoor dat onze mensen breder inzetbaar zijn en proberen we de uitstroom van personeel zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast doen we er alles aan om nieuwe technici te werven in een krappe arbeidsmarkt. Zo breiden we bijvoorbeeld onze eigen vakschool uit, zoeken we de samenwerking op met andere opleidingsinstituten en is er een arbeidsmarktcampagne gelanceerd.

Meer weten

Wilt u als particulier energie opwekken met zonnepanelen? Lees meer over het terugleveren met een particuliere aansluiting op de pagina over het aanmelden van zonnepanelen.

menu