Beperkte capaciteit terugleveren energie

Wij zorgen voor het transport van uw energie. Niet alleen voor het transport van de energie naar uw bedrijf, maar ook voor het transport van de energie die u teruglevert via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Onvoldoende ruimte

Sinds 2018 is er in delen van het Enexis-gebied onvoldoende ruimte op ons energienet voor teruglevering. Daardoor moeten wij initiatiefnemers die energie willen terugleveren soms teleurstellen.

Zakelijke initiatieven voor duurzame opwek, zoals zonneparken, vragen om veel transportcapaciteit. Die kunnen we niet altijd op korte termijn realiseren. Dat vinden wij jammer. Ons energienet is nog niet overal berekend op de grote toestroom van terug te leveren energie. De uitbreiding van ons net plannen we jaren vooruit en het aantal aanvragen voor teruglevering groeit steeds harder. Daarbij hebben we in heel Nederland te maken met een groot tekort aan technisch personeel.

Transportcapaciteit creëren

We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk de capaciteit op ons net uit te breiden. Samen met TenneT (beheerder hoogspanningsnet) onderzoeken we hoe we voldoende capaciteit kunnen creëren en hoeveel tijd dit kost. Waar het kan, breiden we ons net direct uit. Andere oplossingen kosten meer tijd. Bijvoorbeeld als TenneT het hoogspanningsnet moet uitbreiden. Dan duurt het proces van besluitvorming tot bouw meerdere jaren en hebben we steun nodig van de politiek. 

Technisch personeel

Om het tekort aan technisch personeel op te vangen, zorgen we ervoor dat onze mensen breder inzetbaar zijn en proberen we de uitstroom van personeel zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast doen we er alles aan om nieuwe technici te werven in een krappe arbeidsmarkt. Zo breiden we bijvoorbeeld onze eigen vakschool uit, zoeken we de samenwerking op met andere opleidingsinstituten en is er een arbeidsmarktcampagne gelanceerd.

Aangepast offerteproces

Teruglevering aanvragen

We willen de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk benutten. Daarom hanteren we voor gebieden met schaarste een aangepast offerteproces: 

  • Is de gewenste teruglevercapaciteit beschikbaar? Dan ontvangt u een offerte. Omdat er veel animo is voor terugleveren, willen we zo snel mogelijk weten of en wanneer uw terugleverinstallatie daadwerkelijk gebouwd wordt. Daarom kan de geldigheidstermijn van de offerte niet worden verlengd.
  • Is de gewenste teruglevercapaciteit niet beschikbaar? Dan brengen wij géén offerte uit. Wij plaatsen u dan op een ‘interesselijst’. U ontvangt automatisch bericht wanneer er ruimte op het net is. De aanvraagdatum van uw offerte is leidend voor uw plaats op de lijst.
  • Hebt u de offerte 45 dagen na ondertekening niet aanbetaald? Dan vervalt de opdracht en de capaciteitsclaim op ons net en nemen we de eerstvolgende opdracht in behandeling. We behandelen de offertes op volgorde van binnenkomst.

Combinatie teruglevering en afname aanvragen

Hebt u een offerte aangevraagd voor een aansluiting voor terugleveren én afnemen? Als de gewenste teruglevercapaciteit niet beschikbaar is, dan ontvangt u een afwijzing. Het is wel mogelijk om een aansluiting aan te vragen waarmee u alleen elektriciteit afneemt. Voor deze aansluiting doet u een nieuwe aanvraag via www.enexis.nl/uwaansluiting.

Afname aanvragen

Er is geen capaciteitsschaarste voor afname van elektriciteit op ons net. Hebt een aansluiting aangevraagd voor alleen afname? Dan ontvangt u een offerte.

Gebieden met transportschaarste

Wilt u weten in welke gebieden er op dit moment sprake is van transportschaarste en waar er uitbreiding komt? Lees meer op onze pagina over Gebieden met schaarste voor teruglevering.

Hebt u vragen over de beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Wilt u als particulier energie opwekken met zonnepanelen? Lees meer over het terugleveren met een particuliere aansluiting op de pagina over het aanmelden van zonnepanelen.

menu