Aangepast offerteproces transportschaarste

We willen de beschikbare transportcapaciteit in schaarstegebieden zo optimaal mogelijk benutten. Daarom hanteren we voor gebieden met transportschaarste een aangepast offerteproces.

Teruglevering aanvragen

  • Is de gewenste teruglevercapaciteit beschikbaar? Dan ontvangt u een offerte. Omdat er veel animo is voor terugleveren, willen we zo snel mogelijk weten of en wanneer uw terugleverinstallatie daadwerkelijk gebouwd wordt. Daarom kan de geldigheidstermijn van de offerte niet worden verlengd.
  • Is de gewenste teruglevercapaciteit niet beschikbaar? Dan brengen wij géén offerte uit. Wij plaatsen u dan op een ‘interesselijst’*. U ontvangt automatisch bericht wanneer er ruimte op het net is. De datum waarop uw complete offerteaanvraag door ons is ontvangen, is leidend voor uw plaats op de lijst.
  • Hebt u de offerte 45 dagen na ondertekening niet aanbetaald? Dan vervalt de opdracht en de capaciteitsclaim op ons net en nemen we de eerstvolgende opdracht in behandeling. We behandelen de offertes op volgorde van binnenkomst.

* U komt alleen op de 'interesselijst' na een aanvraag. Vraag dus altijd een offerte aan, ook al is er geen transportcapaciteit beschikbaar. Zo weten wij welke behoefte er is en wordt u geïnformeerd zodra er ruimte is op ons net.

Combinatie teruglevering en afname aanvragen

Hebt u een offerte aangevraagd voor een aansluiting voor terugleveren én afnemen? Als de gewenste teruglevercapaciteit niet beschikbaar is, dan ontvangt u een afwijzing. Het is wel mogelijk om een aansluiting aan te vragen waarmee u alleen elektriciteit afneemt. Voor deze aansluiting doet u een nieuwe aanvraag via www.enexis.nl/uwaansluiting.

Energie opwekken zonder teruglevering

Wilt u energie opwekken in een schaarstegebied en levert u niet terug aan het energienet omdat u alle opgewekte energie zelf gebruikt? Dan kunt u ook een aanvraag doen voor teruglevering. Laat bij uw aanvraag het gewenste transportvermogen voor teruglevering dan op 0 kW staan.

Om te bepalen of u de opgewekte energie echt allemaal verbruikt, kunt u advies vragen bij de leverancier van uw opwekinstallatie en bij uw meetbedrijf. De leverancier kan een inschatting van de opwek maken en het meetbedrijf kan u inzicht in uw verbruik geven. Wanneer op ieder moment van de dag de geschatte opwek lager is dan uw verbruik, dan kunt u de aanvraag doen. Verwacht u dat u soms toch meer opwekt dan u direct verbruikt? Dan kunt u gebruikmaken van een zogenaamde aftopregeling. Een aftopregeling voorkomt dat u onbedoeld energie terug gaat leveren. Uw installateur kan u hier meer over vertellen

Afname aanvragen

Er is geen transportschaarste voor afname van elektriciteit op ons net. Hebt u een aansluiting aangevraagd voor alleen afname? Dan ontvangt u een offerte.

Interesselijst voor teruglevering in schaarstegebied

Voor locaties waar geen transportcapaciteit beschikbaar is, hanteren wij een interesselijst. U komt alleen op deze lijst na een aanvraag. Vraag dus altijd een offerte aan, ook al is er geen ruimte beschikbaar. Zo weten wij welke behoefte er is en kunnen we u informeren zodra er ruimte is op ons net.

Wie is er aan de beurt?

  • Klanten die teruglevering hebben aangevraagd op een bestaande aansluiting, zijn als eerste aan de beurt. 
  • Daarna nemen we de aanvragen van klanten die een aanvraag hebben ingediend voor teruglevering op een nieuwe of nog te verzwaren aansluiting in behandeling.

Voor beide situaties is de datum van de aanvraag bepalend voor uw plek op de lijst. 

Goed om te weten:

  • U komt alleen op de lijst als u een aanvraag bij ons hebt ingediend.
  • Van alle aanvragen die we afwijzen, doen we melding bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt).
  • Staat u op de lijst? Dan krijgt u automatisch bericht wanneer er ruimte op ons net is. We werken daarbij volgens het principe ‘first come, first serve’.

Wilt u niet (meer) op de interesselijst staan? Neem contact op met onze Klantenservice: dan verwijderen we uw gegevens van de lijst.