Aangepast offerteproces schaarste

We willen de beschikbare capaciteit in schaarstegebieden zo optimaal mogelijk benutten. Daarom hanteren we voor gebieden met schaarste een aangepast offerteproces.

Teruglevering aanvragen

  • Is de gewenste teruglevercapaciteit beschikbaar? Dan ontvangt u een offerte. Omdat er veel animo is voor terugleveren, willen we zo snel mogelijk weten of en wanneer uw terugleverinstallatie daadwerkelijk gebouwd wordt. Daarom kan de geldigheidstermijn van de offerte niet worden verlengd.
  • Is de gewenste teruglevercapaciteit niet beschikbaar? Dan brengen wij géén offerte uit. Wij plaatsen u dan op een ‘interesselijst’*. U ontvangt automatisch bericht wanneer er ruimte op het net is. De aanvraagdatum van uw offerte is leidend voor uw plaats op de lijst.
  • Hebt u de offerte 45 dagen na ondertekening niet aanbetaald? Dan vervalt de opdracht en de capaciteitsclaim op ons net en nemen we de eerstvolgende opdracht in behandeling. We behandelen de offertes op volgorde van binnenkomst.

* U komt alleen op de 'interesselijst' na een aanvraag. Vraag dus altijd een offerte aan, ook al is er geen capaciteit beschikbaar. Zo weten wij welke behoefte er is en wordt u geïnformeerd zodra er ruimte is op ons net.

Combinatie teruglevering en afname aanvragen

Hebt u een offerte aangevraagd voor een aansluiting voor terugleveren én afnemen? Als de gewenste teruglevercapaciteit niet beschikbaar is, dan ontvangt u een afwijzing. Het is wel mogelijk om een aansluiting aan te vragen waarmee u alleen elektriciteit afneemt. Voor deze aansluiting doet u een nieuwe aanvraag via www.enexis.nl/uwaansluiting.

Energie opwekken zonder teruglevering

Wilt u energie opwekken in een schaarstegebied en levert u niet terug aan het energienet omdat u alle opgewekte energie zelf gebruikt? Dan kunt u ook een aanvraag doen voor teruglevering. Laat bij uw aanvraag het gewenste transportvermogen voor teruglevering dan op 0 kW staan.

Om te bepalen of u de opgewekte energie echt allemaal verbruikt, kunt u advies vragen bij de leverancier van uw opwekinstallatie en bij uw meetbedrijf. De leverancier kan een inschatting van de opwek maken en het meetbedrijf kan u inzicht in uw verbruik geven. Wanneer op ieder moment van de dag de geschatte opwek lager is dan uw verbruik, dan kunt u de aanvraag doen. Verwacht u dat u soms toch meer opwekt dan u direct verbruikt? Dan kunt u gebruik maken van een zogenaamde aftopregeling. Een aftopregeling voorkomt dat u onbedoeld terug gaat leveren. Uw installateur kan u hier meer over vertellen

Afname aanvragen

Er is geen capaciteitsschaarste voor afname van elektriciteit op ons net. Hebt een aansluiting aangevraagd voor alleen afname? Dan ontvangt u een offerte.