Transportschaarste voor afname

Er is al langere tijd sprake van transportschaarste voor teruglevering. Sinds de tweede helft van 2021 begint ook transportschaarste voor afname te ontstaan in Nederland. In Enexis-gebied is dit nog niet aan de hand. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom transportschaarste voor afname.

De transportschaarste voor afname speelt bij grootzakelijke klanten die in een schaarstegebied

  • een nieuwe grootverbruikaansluiting nodig hebben;
  • een bestaande grootverbruikaansluiting willen verzwaren;
  • meer elektriciteit willen gaan afnemen.

Wat is er aan de hand

Het elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt en raakt hierdoor vol. Niet alleen door teruglevering. Ook de vraag naar elektriciteit groeit hard. We kiezen steeds vaker voor elektriciteit in plaats van voor fossiele brandstoffen. Elektrisch rijden en verwarmen zorgen voor een groei van het aantal oplaadpunten en warmtepompen. Ook groeit de economie waardoor bedrijven steeds meer transportcapaciteit nodig hebben voor bijvoorbeeld datacenters en worden productieprocessen geëlektrificeerd om te verduurzamen. 

Omdat er in Nederland schaarste begint te ontstaan voor de afname van elektriciteit, publiceren wij ook een schaarstekaart voor afname voor Enexis-gebied. Op dit moment is er in ons gebied gelukkig geen transportschaarste voor afname waardoor de kaart nog helemaal wit is.

Transportcapaciteit Noord-Nederland

Open de kaart in hoge resolutie

Schaarste afname Noord-Nederland

De informatie op deze kaart is altijd een indicatie en u kunt hier geen rechten aan ontlenen. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd, maar specifieke situaties in ons net kunnen afwijken van wat u op de kaart ziet.

Toelichting op de legenda

Wit: In dit gebied is transportcapaciteit beschikbaar. Aanvragen verlopen via de reguliere route.

Geel: In dit gebied is beperkt transportcapaciteit beschikbaar. De totale behoefte aan transportcapaciteit in offerteaanvragen is groter dan de beschikbare capaciteit. Voor dit gebied geldt een aangepast offerteproces.

Oranje: In dit gebied is (bijna) geen transportcapaciteit beschikbaar. We hebben hier melding van gedaan bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) en starten een onderzoek naar de haalbaarheid van congestiemanagement. In afwachting van de uitkomst van dat onderzoek, ontvangt u op aanvragen een voorlopige afwijzing.

Rood: In dit gebied is, ook met de inzet van congestiemanagement, geen transportcapaciteit beschikbaar: dat is de conclusie van het onderzoek naar congestiemanagement. Het capaciteitsprobleem zit in de overgang van het energienet van TenneT naar dat van Enexis Netbeheer. Daarom geldt er een transportbeperking voor het hele gebied dat vanaf dat punt wordt bediend. Alle aanvragen voor teruglevering via een bestaande of nieuwe aansluiting worden definitief afgewezen en opgenomen op de interesselijst.

 

Transportcapaciteit Zuid-Nederland

Open de kaart in hoge resolutie

Schaarste afname Zuid-Nederland

De informatie op deze kaart is altijd een indicatie en u kunt hier geen rechten aan ontlenen. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd, maar specifieke situaties in ons net kunnen afwijken van wat u op de kaart ziet.

Toelichting op de legenda

Wit: In dit gebied is transportcapaciteit beschikbaar. Aanvragen verlopen via de reguliere route.

Geel: In dit gebied is beperkt transportcapaciteit beschikbaar. De totale behoefte aan transportcapaciteit in offerteaanvragen is groter dan de beschikbare capaciteit. Voor dit gebied geldt een aangepast offerteproces.

Oranje: In dit gebied is (bijna) geen transportcapaciteit beschikbaar. We hebben hier melding van gedaan bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) en starten een onderzoek naar de haalbaarheid van congestiemanagement. In afwachting van de uitkomst van dat onderzoek, ontvangt u op aanvragen een voorlopige afwijzing.

Rood: In dit gebied is, ook met de inzet van congestiemanagement, geen transportcapaciteit beschikbaar: dat is de conclusie van het onderzoek naar congestiemanagement. Het capaciteitsprobleem zit in de overgang van het energienet van TenneT naar dat van Enexis Netbeheer. Daarom geldt er een transportbeperking voor het hele gebied dat vanaf dat punt wordt bediend. Alle aanvragen voor teruglevering via een bestaande of nieuwe aansluiting worden definitief afgewezen en opgenomen op de interesselijst.

 

Uitbreiden

We doen er alles aan om transportschaarste voor afname te voorkomen. We investeren fors om de capaciteit van ons energienet zo snel mogelijk uit te breiden. Dit doen we zo efficiënt mogelijk: Samen met de overheden bekijken we waar de groei van de vraag naar elektriciteit het hardst gaat en waar als eerste uitbreiding nodig is.

Toch groeit de vraag naar extra transportcapaciteit op sommige plekken harder dan de snelheid waarmee met name het hoogspanningsnet kan worden uitgebreid. De doorlooptijden hiervoor zijn lang: het proces van besluitvorming tot bouw duurt meerdere jaren en we hebben steun nodig van de politiek.

Meer weten